Gennemførelse

Formål

Formålet med gennemførelsesfasen er at gennemføre projektet som planlagt inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer og fastsatte egenskaber, der er sat for at kunne opfylde projektets mål og dermed møde kundernes krav.

Forudsætninger

Nogle af de vigtigste forudsætninger for at kunne starte fasen er:

  • En godkendt projektbeskrivelse
  • En underskrevet projektkontrakt
  • En Gate beslutning om, at projektet kan få lov til at blive gennemført.

Ansvar

Udover at være den kommercielle ansvarlige for projektet og dets resultater er projektsponsor, projektejer eller afdelingschef også ansvarlig for de efterfølgende Gate beslutninger.

Projektlederen er ansvarlig for gennemførelsen af projektet, at målene bliver opfyldt og at kundernes behov bliver mødt.

Linjelederne er ansvarlig for at forsyne projektet med de nødvendige kompetencer, metoder og værktøjer samt at levere resultaterne, som er blevet aftalt med projektet eller delprojektleder.

Organisering

  • Arbejdet i gennemførelsesfasen skal udføres af en projektorganisation, som er designet til projektet
  • Projektarbejdet er styret, ledet og kontrolleret af projektlederen
  • Projektorganisationen skal være beskrevet i projektbeskrivelsen.

 

Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people