Setup commitment - Gennemførelse

Formål

Formålet med denne aktivitet er at forberede de detaljerede planer og sikre de rette kompetencer til hele projektet med speciel fokus på det arbejde/de aktiviteter, som leder op til næste milepæl.

 

Aktiviteter

 • Udarbejd og underskriv ressourcekontrakter og kontrakter med eksterne leverandører.
 • I store projekter skal delprojektledere sikre at udarbejde og underskrive kontrakter med deres projektdeltagere.
 • Implementér informations- og rapporteringsveje og rutiner.
 • Specificér milepæle kriterierne og dokumenter dem i en milepæls definitions oversigt eller i projektspecifikationen.
 • Specificer alle leverancer i detaljer og dokumenter dem i en leveranceplan eller i projektspecifikationen.
 • Implementér kvalitetsrelaterede aktiviteter i en kvalitetsplan eller projektspecifikationen som fx:
  • Politikker, principper og standarder, som der skal refereres til
  • Processer, metoder og værktøjer
  • Konfigurationsledelse
  • Assessments, audits og reviews
  • Håndtering af ændringer
  • Malinger
  • Verifikation,
  • Sikkerhedsmålinger etc.
 • Etablér projektbibliotek.
 • Saml alle projektdeltagere til et startmøde (Kick-off møde).

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people