Revision af projektdokumentationen

Formål

Formålet med en revision af projektdokumentationen, er at få et sandt billede af projektet under gennemførelsesfasen.

Alle ændringer / nye revisioner af projektdokumentationen skal godkendes af projektejer, da det er ændringer ift. de indgåede aftaler ved projektets start.

 

Aktiviteter

Hvis det nødvendigt, skal følgende dokumenter opdateres:

  • Projektspecifikation/beskrivelsen med bilag
  • Delprojektspecifikation/beskrivelser
  • Kvalitetsplan
  • Ressourcekontrakter
  • Projektkontrakter

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people