Kurser

Designtænkning – skab innovative løsninger

4.8/5.0 tilfredshed
Baseret på 12 anmeldelser
Varighed 3 dage
Sted København
Moduler 2 moduler
Sprog Dansk
Pris 14.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
20. maj - 18. jun 2024
København
Dansk
Ledige pladser
7. okt - 8. nov 2024
København
Dansk
Ledige pladser
Innovation
Designtænkning – skab innovative løsninger

Designtænkning skaber innovation

Ønsker du at bidrage med radikalt nye løsninger på komplekse problemer eller ambitiøse ønsker for din organisation? Så kan du med fordel anvende designtænkning.

På kurset lærer du at bruge visuelle virkemidler, og du får værktøjer til at udvikle prototyper samt skabe forandringer i din organisation eller for dine kunder. Med dette er du bedre stillet i et konstant foranderligt arbejdsmarked.

Designtænkning er en metode, hvor man udforsker forskellige løsninger sammen ved at være så håndgribelig og konkret som mulig, før den endelige løsning bestemmes og udvikles.

Kursets opbygning og indhold

Kurset foregår over 2 moduler. Første modul er et virtuelt kickoff med forberedelse til næste modul. Modul 2 er to sammenhængende kursusdage.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Anvendelse af de grundlæggende værktøjer inden for designtænkning

Etablering af forandringer i egen organisation ved at mobilisere medarbejdere gennem visualiseringer, prototyping og tests

Opbygning af sammenhold i din organisation og at få folk med – både de engagerede og de pessimistiske

Iscenesættelse og formidling af projekter samt forandringer

Samskabelse af mål og processer

i

Praktisk gennemførsel

Forløbet består af to moduler:

 • Første modul er et virtuelt kickoff med forberedelse til modul 2
 • Andet modul er to dages kursusaktivitet

Der vil være lidt forberedelse før hvert af de to moduler. Mellem modul 1 og 2 afprøves de prototyper, der udarbejdes på modul 1. Modul 2 vil derfor fokusere på at evaluere og identificere muligheder til at forme en prototype 2.0.

Modul 2 finder sted i København i et miljø, der understøtter alsidige designaktiviteter og fremmer kreativiteten. Det giver mulighed for at åbne op for divergent tænkning og producere prototyper af organisationsmodeller.

Undervisningen på kurset kombinerer teoretisk viden med aktiv læring. Cases og øvelser er tilrettelagt som et interaktivt og praksisorienteret forløb, hvor det forventes, at du deltager aktivt.

Hvem deltager på kurset?

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at skabe robuste og helt nye løsninger. Du kan lide at arbejde med centrale interessenter ift. din case, og du arbejder gerne teambaseret, eksperimenterende og med troen på, at en bedre løsning kan skabes.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • En lang række værktøjer

 • Introduktion til designtænkningsmodellen

 • Identificering og mobilisering af en forandring (fra problem til mulighed)

 • Formulering af ”det rigtige problem gennem framing”

 • Idégenerering og udvikling af prototype(r) for at kunne se den ønskede fremtid

 • Perspektiver og ideer til egen faciliterende rolle i designprocessen

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder, som sætter mennesker i centrum for forandringerne

 • En medarbejder, som skaber sammenhæng og engagerede teams i organisationen

 • En medarbejder, som identificerer nye og meningsfulde løsninger, der sikrer en fælles orientering på tværs af organisationen ved at bruge værktøjer fra designtænkning

 • En ny kultur i organisationen, som er skabt af en medarbejder, der med idégenerering og prototyper fra designtænkning rammesætter en fælles fremtid, løsningsforslag og grobund for adfærdsændringer

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Senior Consultant
Senior Consultant
Client Director

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med dette kursus.

Hvad er designtænkning?

Designtænkning er en teambaseret og brugerorienteret metode, der anvendes til at skabe radikalt nye løsninger på især komplekse problemstillinger eller ønsker.

Designprocessens faser

Modellen for designtænkning er illustreret lineær, men indeholder i virkeligheden et antal itterationer frem og tilbage, efterhånden som ny viden eller erkendelser opstår. Faserne kan kort beskrives således:

 • Framing
  I denne fase udfordres problemet eller ønsket, og det rigtige spørgsmål identificeres.
  Der opstilles få, men præcise, kriterier for en løsning.
 • Emphathize
  I denne fase indsamles data, og der foretages grundige brugerundersøgelser, observationer og interviews.  
 • Define
  Baseret på emphathize-fasen, kvalificeres spørgsmålet bl.a. ved at spørge: “Hvordan kan vi…”
 • Ideate
  I denne fase foregår den egentlige idéudviklingsproces, med idégenerering, -sortering, -udvikling og selektion. De bedste ideer identificeres gennem en vurderingsmatrix, hvor de opstillede kriterier fra framing indgår.
 • Prototype
  2-3 prototyper beskrives eller konstrueres tilpas færdige til, at de kan testes.
 • Test
  Prototyperne valideres, vurderes og trykprøves igen hos brugerne og andre centrale interessenter.
 • New solution
  Den bedste løsning implementeres.

Hvad kan designtænkning bruges til?

Da metoden kan anvendes til at skabe radikalt nye løsninger på især komplekse problemstillinger, kan den frembringe transformation, innovation, procesoptimeringer, forbedrede strategier, nye forretningsmodeller, nye produkter, organisationsudvikling, nye services og forandringer i organisationer.

Som en del af arbejdet med metoden opnås et højt engagement hos de deltagende medarbejdere, kunder og andre deltagende interessenter.

Designtænkning er velegnet til at håndtere udfordringer, som er svære at definere, da metoden giver sammenhængskraft og retning på det ukendte og sammensatte.

Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people