Oil & Gas

Fortune 500 Oil & Gas virksomhed

Vedvarende kompetenceudvikling giver konkurrencefordele.

Case
Oil & Gas

Casen kort fortalt:

Udfordringen

  • Manglende talent- og læringsøkosystem til at understøtte virksomhedens ambitioner.
  • Mangel på sammenhæng mellem ledelseskompetencerne i forhold til strategiske målsætninger.
  • Behov for løft af den centrale lederudviklingsstruktur i hele virksomheden.

Løsningen

  • Evaluering af struktur og processer for lederudvikling.
  • Tæt samarbejde med det rådgivende forretningspanel.
  • Styrkelse af linjeledelsens engagement og samarbejde med interessenter.
  • Øget inddragelse af hverdagsudfordringer i kerneprogrammer.

Resultater

  • Strømlinede forretningsbeslutninger fra talentudvikling til eksekvering.
  • Iværksættelse af lederudviklingsprogram, som sikrede forretnings- og ledersucces.
  • Ændret organisationsfokus i retning af strategi, kundefokus og levering af værdi.

Udfordringen

Udarbejdelse af et skræddersyet udviklingsprogram

For at bevare førerpositionen på sit felt, med et stort antal medarbejdere fordelt over hele verden, udførte organisationens uddannelsesakademi en grundig evaluering og fornyelse af lederudviklingsprogrammet.

Mannaz arbejdede tæt sammen med organisationens eget akademi for at styrke ledelsen og professionalismen på tværs af virksomheden fra de strategiske ledere til førstelinjeledere. Akademiets mål var at anvende en radikalt anderledes tilgang til uddannelse ved at skabe et personligt skræddersyet udviklingsprogram baseret på inddragelse af hverdagens udfordringer og processer.

Det var mere end 10 år siden, at den sidste omfattende evaluering af uddannelsesprogrammerne havde fundet sted, og virksomheden stod nu over for store ændringer i strategien. For at kunne leve op til de store ambitioner og forretningsmål var det også nødvendigt at integrere den adfærd, man forventede fra lederne, i programmet i forhold til struktur og kompetenceløft.

Løsningen

Kompetent lederudvikling

Mannaz blev inviteret til at arbejde sammen med virksomhedens uddannelsesakademi for at hjælpe dem med at styrke lederudviklingsprogrammet gennem et øget fokus på inddragelse af relevante hverdagsudfordringer på tværs af talent- og læringsstrukturen. Der var brug for at forny det eksisterende program og tilføre input fra forretningens rådgivende panel af erfarne ledere for derigennem at skabe en ny global struktur.

Den evaluering, som akademiet netop havde gennemført af ledelses- og talentprogrammet, havde afdækket, at lederudviklingen havde brug for at være mere strømlinet i forhold til forretningens strategiske målsætninger. Der var også behov for at udvikle et økosystem af talenter og læring, som kunne understøtte ambitionerne.

Samtidig stod det klart for akademiet, at i sammenligning med andre globale organisationer var deres ledere mindre personligt engageret i kompetenceudviklingen. Det førte frem til den konklusion, at det forbedrede program skulle engagere og opmuntre ledere til at udvikle deres teams på forskellige måder. De blev derfor også inddraget sammen med akademiet og Mannaz som medudviklere af de nye lederudviklingsprogram.

Resultater

Foran konkurrenterne med vedvarende kompetenceudvikling

Den nye struktur, pilot og udrulning demonstrerede værdien af relevant lederudvikling og i særdeleshed vigtigheden af linjeledernes engagement og kompetencer. Akademiet og Mannaz havde i fællesskab skabt specifikke metoder og retningslinjer, som styrkede linjeledernes kompetencer og gjorde dem i stand til at forstå og tilføre værdi før, under og efter deltagelse i programmerne. Lederne samarbejdede også med et netværk af andre ledere samt interne og eksterne interessenter som en del af deres udviklingsrejse.

Processen er stadig i gang og indtil videre er udbyttet lovende i forhold til udviklingen af en vedvarende kompetenceudviklingsstruktur, som gør det muligt at holde sig foran konkurrenterne.

En af de største læringer, som blev identificeret under processen, var behovet for løbende at evaluere og forbedre programmerne for derigennem at sikre kontinuerlig tilpasning til markeds- og forretningsbetingelser. Den nye indgangsvinkel har samtidig sikret et større strategisk fokus, større kundefokus og en forenkling i leveringen af værdi, som er nødvendig især i forhold til den øgede disruption og usikkerhed i branchen, som eksempelvis lavere oliepriser. Målet er nået via en omhyggelig evaluering og overvågning af, hvordan programmerne imødegår de konstant skiftende behov i virksomheden. Den løbende tilpasning af strukturen og de tilhørende udviklingsrejser og processer fortsætter med at understøtte virksomheden i at opnå den stærkeste markedsposition.

“En af de største læringer, som blev identificeret under processen, var behovet for løbende at evaluere og forbedre programmerne for derigennem at sikre kontinuerlig tilpasning til markeds- og forretningsbetingelser.”
Stuart Schofield

Kontakt mig

Hvis du vil vide mere om denne case, eller finde ud af hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at styrke dens konkurrenceevne via kontinuerlig kompetenceudvikling, så tag endelig kontakt til:

Client Director
The potential is people