Nordkysten

Bæredygtighed som konkurrenceparameter

Læs om vores arbejde med Nordkysten, og bliv inspireret til at udnytte verdensmålene som en konkurrencefordel.

Case
Nordkysten

Casen kort fortalt:

Udfordringen

 • Entreprenørfirmaet Nordkysten oplevede i stigende grad, at deres kunder efterspurgte svar på, hvordan de arbejdede med FN´s 17 verdensmål.
 • Det ønskede virksomheden at kunne redegøre for i deres skriftlige tilbudsarbejde og under deres kundemøder.
 • De ønskede at gribe muligheden for at bruge verdensmålene som en konkurrencefordel.
 • Læs en mere detaljeret beskrivelsen.

Løsningen

 • Mannaz´ arbejde med entreprenørfirmaet Nordkysten bestod af en kombination af konsulentarbejde, workshops med forskellige grupper i virksomheden og kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere.
 • Læs hele løsningen nedenfor.

Resultatet

 • Samarbejdet mellem Mannaz og entreprenørfirmaet Nordkysten er afsluttet og har givet Nordkysten klarhed og retning for den videre udvikling.
 • Læs mere om resultatet.

Udfordringen

Entreprenørfirmaet Nordkysten oplevede i stigende grad, at deres kunder efterspurgte svar på, hvordan de arbejdede med FN´s 17 verdensmål. Det ønskede virksomheden at kunne redegøre for i deres skriftlige tilbudsarbejde og under deres kundemøder. De ønskede at gribe muligheden for at bruge verdensmålene som en konkurrencefordel.

Entreprenørfirmaet Nordkysten rykker allerede på bæredygtighed. De kører pilotprojekter sammen med deres mest progressive kunder, men de ønsker at gøre det endnu bedre og i større skala med et prioriteret valg af fokus på mål og indsatser.

De har brug for Mannaz´ hjælp til at finde deres vej til større bæredygtighed ved bl.a. at få svar på disse spørgsmål;

 • Hvor skal vi sætte særligt ind – strategisk retning og mål?
 • Hvordan skal vi få organisationen godt og bredt involveret?
 • Hvordan skal vi kommunikere eksternt?

Løsning

Mannaz´ arbejde med entreprenørfirmaet Nordkysten bestod af en kombination af konsulentarbejde, workshops med forskellige grupper i virksomheden og kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere. Du kan få et indblik i forløbet i nedenstående procesbeskrivelse:

Forløbet
Forløbet startede med at opnå en fælles dybere indsigt i hele ledergruppen, hvor vi dykkede ned i spørgsmål såsom:

 • Hvad ligger der i de enkelte verdensmål?
 • Hvad er vigtigt for kunderne og andre vigtige interessenter?
 • Hvad tilbyder konkurrenterne?
 • Hvad rykker i det hele taget i branchen og i værdikæden?
 • Hvor kan vi gøre en forskel?

Prioritering
Derefter var målet at få en fælles dialog om og prioritering af:

 • Hvad er de vigtigste mål, som virksomheden vil have fokus på at rykke på og kommunikere om?

Dette med udgangspunkt i den eksisterende vision, strategi og værdier.

Retning og konkrete mål
Det efterfølgende skridt var at tage de udvalgte verdensmål og ud fra dem formulere en retning og konkrete mål for virksomheden. Med udgangspunkt i hvad virksomheden allerede gør og har potentiale for, brugte vi følgende spørgsmål til at udvælge retning og mål:

 • Hvilket ambitionsniveau er motiverende for os?

Dette var ikke for overambitiøst, så det var svært at tro på. Men i stedet tilpas ambitiøst, så det kan gøre en reel forskel og giver lyst til at gøre en indsats.

Klar kommunikation og konkrete mål
Mens Entreprenørfirmaet Nordkysten nu udbreder dialogen og ideudviklingen internt, er det vigtigt løbende at kommunikere om virksomhedens tilgang til verdensmålene. Afklaringen af udvalgte verdensmål, formulering af retning og konkretisering af mål giver grundlag for at kunne skrive tilbud, tage vigtige kundedialoger og præsentere virksomheden eksternt.

Med en klar formulering af retning og konkrete mål kan virksomheden skabe et godt grundlag for medarbejderne, så de konkret kan forholde sig til, hvad de som virksomhed ønsker at sætte fokus på.

Virksomhedens næste skridt

Entreprenørfirmaet Nordkysten går snart i gang med at indsamle input fra medarbejderne i organisationen til, hvordan de bedst kan lykkes med at nå disse mål. Der er samtidig en åbenhed for, at medarbejderne kan have ideer og input, som gør, at lederne vælger at justere målene – enten allerede for 2022 eller for de kommende år.

Der er allerede medarbejdere involveret i projekter, som bidrager til bæredygtighed, blandt andet med eldrevne byggepladser. Derfor handler medarbejderworkshoppen om at komme bredere ud i organisationen – både med øget viden om bæredygtighed og flere idéer til handling.

Nordkysten har formuleret konkrete mål, som det er muligt at måle og følge op på. Både med henblik på at nå målene for 2022, men også for at blive klogere på, hvad der skal være deres næste skridt de kommende år, og hvordan de sikrer bæredygtighed på længere sigt.

Resultat

Samarbejdet mellem Mannaz og entreprenørfirmaet Nordkysten er afsluttet. Virksomheden har bl.a. opnået:

 • Fokus på fem udvalgte verdensmål, hvor virksomheden kan og ønsker at gøre en klar forskel ved at handle mere bæredygtigt.
 • Beskrivelse af retning og konkrete målbare mål for hvert udvalgt verdensmål.
 • Klarhed om hvordan virksomheden understøtter verdensmålene.
 • Fælles viden og fodslag i ledergruppen.
 • Løbende udvikling af både den interne og ekstern kommunikation, så de kan være tydelig i deres kommunikation omkring bæredygtighed – både i tilbud, præsentationer, rekruttering mv.
 • Klarhed om hvordan de får hele organisationen med og igangsættelse af den løbende involvering, så alle både kender de udvalgte mål og kan bidrage med konkrete ideer samt handlinger.

 

Kontakt mig

Hvis du ønsker at vide mere om casen eller finde ud af, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed til at blive endnu mere bæredygtig, så er du velkommen til at kontakte den ledende konsulent på denne opgave:

Berit Kristine Bøggild
Client Director

bkb@mannaz.com
+45 2295 0151

Bæredygtighed hos Mannaz

Få skræddersyet et forløb til din virksomhed

Når potentialet i jeres organisation skal blive til konkrete resultater på flere bundlinjer, er der brug for både vedkommende mål og en implementeringsplan. Det hjælper vi jer med at udvikle.

Vi bringer viden med fra alle de bæredygtighedstransformationer, som vi allerede har været en del af, men ideerne udspringer af dialogen med jer.

Læs mere om vores rådgivning

Tag på kursus

Mannaz - World

Hos Mannaz kan du også blive klogere på bæredygtighed ved at deltage på et af vores åbne kurser, hvor du vil møde deltagere fra andre virksomheder, som du kan sparre med.

På vores kurser inden for bæredygtighed får du viden, metoder og træning i at gøre din virksomhed mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere og omverden.

Læs mere om vores kurser indenfor bæredygtighed

The potential is people