Coaching & Persontypetests

Nysgerrighed er en kraftfuld kompetence

Du kan være dygtig, erfaren og produktiv – men uden nysgerrighed, risikerer du at begrænse dit potentiale og overse vigtige faktorer. Inden for de seneste par år er der kommet fokus på vigtigheden af at være nysgerrig.
·
Artikel

Inden for de seneste par år er der kommet fokus på vigtigheden, af at være nysgerrig. Når man er interesseret i verden omkring, tilegner man sig mere viden, opdager nye vinkler og skaber sig dermed et bedre udgangspunkt for fx. at tage beslutninger eller udføre en opgave. At være åben for ny viden, hjælper dig med andre ord, til at agere mere kompetent i dit arbejdsliv.

Nysgerrighed er ikke en ”hyggekompetence”. Evnen til at være nysgerrig er direkte kraftfuld, hvis du formår at tilegne dig ny viden effektivt. Men det indebærer også, at du formår at tie og lytte i stedet. Det er helt menneskeligt at ville dele ud af sin viden. At være optaget af det, man ved. Desværre står den iver ofte i vejen for ny viden, da dit fokus kommer til at hvile på det, du allerede ved. Hvis du sidder med ”svaret” på læben, så lukker du af for ny viden. Den erkendelse er en afgørende præmis, hvis man er interesseret i at tilegne sig mere viden.

Nysgerrighed kan trænes

Hvis man skal få en fornemmelse for kraften i nysgerrighed, så prøv at forestille dig det modsatte: at der ikke bliver stillet spørgsmål – at ingen er interesseret i nye måder at gøre ting på. Det ville betyde stilstand. Kraften i tilegnelsen af ny viden kan ikke undervurderes. Den er benzinen, der driver innovationen. Kniven, der skærer processer til. Limen, der skaber varige relationer.

Nysgerrighed drives af evnen til at lytte, men også af evnen til at stille de rigtige spørgsmål. Det er en ret konkret kompetence, og jeg har i flere år undervist i, hvordan man lærer at stille bedre spørgsmål. Mere præcist: at udvide værktøjskassen med nye spørgeteknikker og vide, hvornår hvilket slags spørgsmål skal på banen. Er det et cirkulært eller refleksivt spørgsmål, der vil kunne bane vej for en åbning og nye perspektiver. Måske sågar et kraftfuldt spørgsmål, som defineres som et spørgsmål, der tvinger dig til at tænke i nye baner og være undersøgende.

Et spørgsmål jeg ofte selv møder, er hvorvidt ens naturlige nysgerrighed kan øges? Det mener jeg godt, at den kan. Først og fremmest handler det om at blive bevidst om de mange fordele ved at være optaget af ny viden. Alene den bevidsthed vil få dig til at opsøge mere viden, men man kan også lade som om, man er mere nysgerrig, end man egentlig er, og dermed kickstarte en proces.

Viden skal bruges

Personligt har jeg selv skullet lære at tie stille lidt mere og lytte mere aktivt. Jeg havde en masse viden, som jeg brændte for at dele, men jeg indså, at fokus på min eksisterende viden pludselig blev en barriere for udveksling og udvikling fagligt og relationelt. Selvfølgelig skal jeg stadig dele ud af min viden, men jeg er mere bevidst om balancen.

I det hele taget er jeg blevet meget mere opmærksom på nysgerrighed i alle dens varianter. På et tidspunkt registrerede jeg fx, hvordan en person i mit liv ringede op og fortalte den samme historie til en række forskellige mennesker. Jeg undrede mig over hvorfor personen orkede det, indtil det slog mig, at personen, dermed fik en bred vifte af forskellige input og perspektiver. Processen var faktisk rigtig brugbar, og det samme gælder med tilegnelsen af ny viden. Pas på med antagelserne. Lad være med at antage noget på forhånd, for så risikerer du, at du leder efter fakta, der bekræfter dine antagelser, og så er du ikke kommet meget videre. Det er meningen, at interessen for andre perspektiver og ny viden skal åbne din spillebane op, ikke hegne den ind.

Det er dog vigtigt at pointere, at nysgerrighed i sig selv ikke skaber værdi. Den viden, du tilegner dig, bør anvendes og analyses – og bruges aktivt. Gør du det, kan du nå dine mål ved fx at inddrage nye metoder eller undgå faldgruber. En aktiv søgen efter ny viden og forskellige perspektiver er særlig vigtig i dataindsamlingsfasen. Her skal data hentes fra forskellige kilder, indtil der opstår en mætning og et mønster eller en tendens viser sig. Vi skal blive ved med at spørge. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at når vi ikke stiller spørgsmål, så sjusker vi. Så bygger vi bare videre på antagelser, gætterier, og det vi allerede ved.

“Jeg har intet specielt talent. Jeg er blot ekstremt nysgerrig”
Albert Einstein

Nysgerrighed er en invitation

Nysgerrighed er også en vigtig faktor i opbygningen af relationer. Når vi interesserer os for hinanden, både menneskeligt og fagligt, så bliver det nemmere at opnå en fællesskabsfølelse og den psykologiske tryghed, vi ved er så vigtig, når der skal skabes resultater. Som konsulent oplever jeg tit, at det netop er det relationelle, der halter i en organisation eller et team.

Når vi er interesserede i hinandens holdninger og input, inviterer vi folk ind i projektet eller fællesskabet. Men husk at fordele din interesse. Spørger du altid dem, der hurtigt kommer på et svar, så lukker du måske af for andre. Introverte har lige så gode idéer som alle andre, de skal bare have lidt mere tid, og de tænker typisk lidt mere over problemstillingen, inden de taler. Nysgerrighed er også vigtig i forhold til inklusion. Når du stiller spørgsmål, opstår der nemlig netop det modsatte af at ekskludere.

Som tidligere nævnt kan nysgerrighed trænes, og når først man begynder at opleve kraften og værdien i den nye viden, man tilegner sig, så bliver man opmuntret til at gøre mere.

Tre gode råd om nysgerrighed

1

Vær nærværende

Flakkende øjne, bippende mobiler, tanker der flyver. Manglende nærvær skaber ikke gode vækstbetingelser for udveksling af input. Nærværet er fundamentet for alt det andet, du kan. Når personen, du taler med, føler, at du er til stede, får vedkommende lyst til at fortælle mere, så øv dig på at være nærværende.

2

Prøv at tie stille. Bliv pausestærk!

Hvis du vil tilegne dig mere viden, så skal du lære at holde mund. Det er ret kontant, men det er også enormt effektivt. Husk på, at det du allerede ved, nemt kommer i vejen for ny viden. Øv dig på at blive mere pausestærk – også når du lige har stillet dit kraftfulde spørgsmål.

3

Styrk din spørgeteknik

Lær at stille de rigtige spørgsmål, på de rigtige tidspunkter. Opsøg viden på området og få gerne noget undervisning. Brug din spørgeteknik som en adgangsbillet til mere viden, smidigere processer og bedre relationer. Bliv ved med at øve dig, og til sidst vil det føles helt naturligt.

Kurser indenfor kommunikation

Kommunikation

Kommunikation og dialog

Bliv bedre til at kommunikere effektivt og nærværende.
Bliver du ofte frustreret over, at andre misforstår, hvad du siger? Lær at styre og påvirke din kommunikation, så du taler på samme kanal som dine modtagere. Fokus er bl.a. ind på adfærd, kropssprog og følelser.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Skab bedre resultater med klar kommunikation.
Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Personlig udvikling

Succes i samarbejde og relationer

Skab resultater med tillid, gode relationer og et bedre samarbejde.
Øg dine sociale kompetencer, og opnå større succes i dine samarbejdsrelationer. Du får styrket din gennemslagskraft og evne til at håndtere konflikter.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Facilitering

Nudging og visuel kommunikation

Lær nudgingteknikker og visuelle virkemidler, der påvirker, hvad mennesker tænker og gør.
Kender du situationer, hvor du forklarer eller laver aftaler med folk, uden det fører til noget? Få indsigt i, hvordan mennesker tænker, og lær effektive metoder til at fremme motivation og ønsket adfærd hos andre.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Kommunikation

Konflikthåndtering – forebyg og løs konflikter effektivt

Bliv tryg i konflikthåndtering/-løsning på din arbejdsplads.
Få værktøjer til forebyggelse og håndtering af konflikter. Forstå reaktionsmønstrene – både dine egne og andres.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Kommunikation

Faglig formidling

Lær at formidle kompliceret viden på en forståelig og relevant måde.
Mange fagspecialister oplever at have velbegrundede, faglige argumenter, men alligevel ikke at kunne bryde igennem med budskabet. Her lærer du at målrette din kommunikation ikke-specialister både internt og eksternt.

2 dage 12.499 kr. ekskl. moms
Kommunikation

Strategisk kommunikation

Skab forandringer med din strategi.
Lær at planlægge din kommunikationsstrategi og formidle klare budskaber – på baggrund af en solid målgruppeanalyse.

2 dage 12.499 kr. ekskl. moms
The potential is people