Gennemførelsesfasen

Formål

Formålet med denne aktivitet er at styre og lede arbejdet og dermed styre projektet mod dets mål samt på samme tid have fuld kontrol med tidsplanen, omkostningerne, egenskaberne og leverancerne.

Projektlederen er ansvarlig for koordinationen og kontrollen af arbejdet, som gøres i projektet.

Koordinationsaktiviteter

 • Sammen med delprojektlederne og personerne, som er ansvarlige for projektets aktiviteter, at planlægge arbejdet for den kommende periode i detaljer. Finde afhængighederne mellem projektets aktiviteter.
 • Sikre at status for versioner af det udviklede – og placering af alle kopier – er kendte, således at der ikke er tvivl om hvilket, der er gældende i projektet.
 • Gennem projektmøder at sikre, at projektet forløber som planlagt.
 • Sikre at alle, som er involveret i projektet, får et ensartet billede af projektets status på projektmøder, som holdes regelmæssigt.
 • Sikre at team som forlader projektet, får overleveret deres viden til projektet eller driftsorganisationen.

Kontrolaktiviteter:

 • Indsaml information

  • Lav løbende opfølgning på omkostningerne for projektarbejdet ved brug af valgt planlægningssystem og økonomisystem.
  • Saml information om aktuel status og forudsætningerne for resterende arbejde.
  • Check at arbejdsmetoder, processer og værktøjer bliver fulgt som planlagt.
 • Analysèr den indsamlede information

  • Sammenlign hele tiden de opnåede resultater med de stillede krav og kundens behov.
  • Analysér konsekvenserne for tidsplanen og budget. Vurdér alle risici og deres konsekvenser.
  • Udfør løbende risicivurderinger og beslut ud fra fornuftige målinger, hvilke aktiviteter, der skal initieres for at reducere de negative effekter af de fundne risici og fremskynd aktiviteterne, som skal reducere de fundne risici. Vær sikker på, at de aftalte målinger bliver udført.
 • Lav estimater og tag initiativer til handlinger hvis nødvendigt

  • Foretag løbende estimater for tidsplanen og budgettet.
  • Initiér aktiviteter, hvis der er afvigelser fra projektplanen. Foretag fx omplanlægning, tag beslutninger om ekstra ressourcer, og justér budgettet med de nye forhold.
  • Rapportér fx månedligt fremdriften i projektet til styregruppen
 • Tag de nødvendige beslutninger på de rette niveauer i projektet

 • Store ændringer, som påvirker de indgåede aftaler, skal godkendes af projektejer, projektsponsor eller afdelingschefen, inden de iværksættes.

 • Projektlederen tager beslutninger, som er inden for projektets aftalte rammer.

Forberedelse af fremdriftsrapporten

Formålet med fremdriftsrapporten er at informere om projektets nuværende status og den fremtidige udsigt for projektet.

Projektlederen er ansvarlig for at rapportere projektets fremdrift.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people