Produktspecifikation

Formål

At specificere produktet på en målbar måde.

En produktspecifikation er en beskrivelse af det ønskede produkt. Produktspecifikationen anvendes, der hvor salgskanaler og produktionsudstyr allerede eksisterer. Derfor er der kun behov for at specificere produktet.

Fremgangsmåde

Produktspecifikationen udarbejdes i starten af projektet, som resultat af konceptfasen. Produktspecifikationen skal afpasses efter antallet af frihedsgrader, projektgruppen skal have. Specifikationen skal indeholde krav til produktet i hele dets livscyklus, d.v.s. konstruktionen, produktionen, brug og bortskaffelse.

Produktspecifikationen er ledelsens værktøj til at sætte ambitionsniveau for udviklingsarbejdet. Projektlederen anvender produktspecifikationen til at sætte målene for den enkelte projektmedarbejder.

Dokumentet bør indeholde:

 • Krav/specifikationer for produktet, d.v.s. de krav, der stilles til produktets udformning og egenskaber for at det kan leve op til de forventede forretningsmål.
 • Kriterier, d.v.s. de egenskaber og kvaliteter, som produktet skal opfylde for at være et godt produkt.
 • Produktønsker, d.v.s. ønsker, som vil forbedre produktets værdi, men som ikke er krav, måske fordi de vil fordyre produktet mere end værditilvæksten for den enkelte forbedring.
 • Bemærkninger som senere kan blive til krav og kriterier, når projektgruppen opnår større indsigt.

Produktspecifikationen opbygges over følgende indholdsfortegnelse:

 1. Brugssituationen: Anvendelse, betjening, succeskriterier, brugere, brugsmiljø
 2. Funktioner: Funktioner, funktionsbetingelser, evt. prioritering af funktioner.
 3. Opbygning: Struktur, komponentkrav, principper, relationer til omgivende systemer.
 4. Produktion: Købe/fremstille selv, vigtige processer, godkendelseskrav, afprøvning, kvalitetsniveau.
 5. Markedsføring: Salgsargumenter, features og udbytte for kundegruppen, salgsform.
 6. Distribution: Emballage, transportform, informationsmateriale, displayværdi.
 7. Service: Servicekrav, igangsætning, installation.
 8. Destruktion: Krav til destruktion eller genanvendelse.

Faldgruber og begrænsninger

Produktspecifikationen er et målsætningsdokument og bør derfor ikke indeholde løsninger eller forslag til realiseringen, med mindre det hører til opgaven at kendte principper, komponenter, materialer eller udformningen skal anvendes.

Produktspecifikationen skal udformes så operationelt som muligt, så uenigheder og vurderinger om målsætningen begrænses mest muligt.

I integreret produktudvikling indgår tre aktivitetsområder: Markedsføring, produktion og produktet, som alle skal “producers”. Det kan derfor være nyttigt at foretage en markedsførings- og produktionsspecifikation, hvis projektet også omfatter disse aktiviteter.

Alle specifikationer skal være målelige, eller det skal være beskrevet, hvordan de ønskede specifikationer kan eftervises.

Formål

At specificere produktet på en målbar måde.

En produktspecifikation er en beskrivelse af det ønskede produkt. Produktspecifikationen anvendes, der hvor salgskanaler og produktionsudstyr allerede eksisterer. Derfor er der kun behov for at specificere produktet.

Fremgangsmåde

Produktspecifikationen udarbejdes i starten af projektet, som resultat af konceptfasen. Produktspecifikationen skal afpasses efter antallet af frihedsgrader, projektgruppen skal have. Specifikationen skal indeholde krav til produktet i hele dets livscyklus, d.v.s. konstruktionen, produktionen, brug og bortskaffelse.

Produktspecifikationen er ledelsens værktøj til at sætte ambitionsniveau for udviklingsarbejdet. Projektlederen anvender produktspecifikationen til at sætte målene for den enkelte projektmedarbejder.

Dokumentet bør indeholde:

 • Krav/specifikationer for produktet, d.v.s. de krav, der stilles til produktets udformning og egenskaber for at det kan leve op til de forventede forretningsmål.
 • Kriterier, d.v.s. de egenskaber og kvaliteter, som produktet skal opfylde for at være et godt produkt.
 • Produktønsker, d.v.s. ønsker, som vil forbedre produktets værdi, men som ikke er krav, måske fordi de vil fordyre produktet mere end værditilvæksten for den enkelte forbedring.
 • Bemærkninger som senere kan blive til krav og kriterier, når projektgruppen opnår større indsigt.

Produktspecifikationen opbygges over følgende indholdsfortegnelse:

 1. Brugssituationen: Anvendelse, betjening, succeskriterier, brugere, brugsmiljø
 2. Funktioner: Funktioner, funktionsbetingelser, evt. prioritering af funktioner.
 3. Opbygning: Struktur, komponentkrav, principper, relationer til omgivende systemer.
 4. Produktion: Købe/fremstille selv, vigtige processer, godkendelseskrav, afprøvning, kvalitetsniveau.
 5. Markedsføring: Salgsargumenter, features og udbytte for kundegruppen, salgsform.
 6. Distribution: Emballage, transportform, informationsmateriale, displayværdi.
 7. Service: Servicekrav, igangsætning, installation.
 8. Destruktion: Krav til destruktion eller genanvendelse.

Faldgruber og begrænsninger

Produktspecifikationen er et målsætningsdokument og bør derfor ikke indeholde løsninger eller forslag til realiseringen, med mindre det hører til opgaven at kendte principper, komponenter, materialer eller udformningen skal anvendes.

Produktspecifikationen skal udformes så operationelt som muligt, så uenigheder og vurderinger om målsætningen begrænses mest muligt.

I integreret produktudvikling indgår tre aktivitetsområder: Markedsføring, produktion og produktet, som alle skal “producers”. Det kan derfor være nyttigt at foretage en markedsførings- og produktionsspecifikation, hvis projektet også omfatter disse aktiviteter.

Alle specifikationer skal være målelige, eller det skal være beskrevet, hvordan de ønskede specifikationer kan eftervises.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people