×
Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse medarbejdere og bedre bundlinjer.
Læs mere

Bæredygtighed

Lad os hjælpe med, at bæredygtighed hos jer bliver til resultater, ikke bare en agenda.
Læs mere

Inner Development Goals

Få kompetencerne til at skabe bæredygtig effekt - for dig og din organisation.
Læs mere

Buurtzorg & Mannaz

Mannaz er officiel Buurtzorg-samarbejdspartner. Vi hjælper jer med at skabe en fremtidssikret organisation.
Læs mere

Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300 konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.
Læs mere

Vi leverer i hele verden
Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.
Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i stat, regioner og kommuner.
Se vores cases

Konsulenter

Vores konsulenter hjælper jer med at skabe endnu bedre resultater.
Mød vores konsulenter

Peter Wang Maarbjerg VP Consulting Denmark

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Vice President

+45 4517 6000
hbn@mannaz.com

Line Thatt Jensen Client Director

+45 4517 6000
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 4517 6000
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 4517 6000
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6262
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 4517 6000
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 4517 6000
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 4517 6000
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 4517 6000
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 4517 6000
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen Client Director

+45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen Consultant, Cand.psych.

+45 6053 6355
mej@mannaz.com

Per Krull Senior Consultant

+45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach Consultant

+45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Henrik Schelde Andersen Client Director

+45 2156 0156
hsa@mannaz.com

Nanna Svart Consultant

+45 2068 0120
nsa@mannaz.com

Kasper Arentoft Client Director

+45 2161 3195
kar@mannaz.com

Oscar Gomez Svendsen Senior Consultant


osv@mannaz.com

Kari Johannsen Senior Consultant


kjo@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson Senior Consultant

+46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull Senior Vice President, Consulting International

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

×
København

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark
Læs om Mannaz House

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

16 St John’s Lane
London EC1M 4BS
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Ønsker du personlig rådgivning?
Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Vil du have et virksomhedsinternt kursus?
Kontakt: Mariann Illum Vendler

+45 2978 2170
miv@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske vedr. dit kursus, så kan du se, hvem du skal kontakte her

Vil du høre mere om vores konsulentydelser? Se liste over alle konsulenter
Peter Wang Maarbjerg

VP Consulting Denmark +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Vice President +45 4517 6000
hbn@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Client Director +45 4517 6000
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 4517 6000
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 4517 6000
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6262
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 4517 6000
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 4517 6000
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 4517 6000
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 4517 6000
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 4517 6000
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 8192 5343
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Ditte Enevoldsen

Client Director +45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen

Consultant, Cand.psych. +45 6053 6355
mej@mannaz.com

Per Krull

Senior Consultant +45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach

Consultant +45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Henrik Schelde Andersen

Client Director +45 2156 0156
hsa@mannaz.com

Nanna Svart

Consultant +45 2068 0120
nsa@mannaz.com

Kasper Arentoft

Client Director +45 2161 3195
kar@mannaz.com

Oscar Gomez Svendsen

Senior Consultant
osv@mannaz.com

Kari Johannsen

Senior Consultant
kjo@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson

Senior Consultant +46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull

Senior Vice President, Consulting International +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Milepælsplanlægning – metodebeskrivelse

Formål

For at sikre kvalitet og accept af planen skal den udarbejdes af projektgruppen i fællesskab.

I starten af projektet, hvor usikkerheden er størst, er det vigtigt at få stillet de rigtige spørgsmål sammen.

  • En god plan skaber fælles forståelse og accept af opgaven
  • En god plan giver sammenhæng mellem mål og vejen, projektdeltagerne skal gå
  • En god plan giver sammenhæng mellem mål og den enkeltes indsats og ansvar
  • En god plan er opbygget, så den kan bruges til opfølgning og styring
  • En god plan skaber tempo og intensitet i projektet

 

Fremgangsmåde

Projektgruppen afsætter en dag eller to alt efter projektets omfang. Det er en fordel, at deltagerne er forberedte på planlægningsarbejdet fx ved at have forberedt indsatsområder eller milepæle inden mødet.

Planen udarbejdes på væggen ved hjælp af papkort eller post-it lapper. Er projektgruppen mindre end 8 deltagere, kan planen udarbejdes i én gruppe. Er projektet stort, kan det være en fordel at opdele i mindre grupper, der tager hvert sit indsatsområde.

 

Planlægningen foregår i følgende etaper:

   1. Projektet opdeles i indsatsområder. Hvis projektet er stort, er disse forberedt inden mødet.
   2. Milepælene identificeres inden for hvert indsatsområde. Hvis projektet er stort, gennemføres dette i flere grupper.
   3. Når alle milepæle er placeret på væggen, justeres milepælene tidsmæssigt i forhold til hinanden.
   4. Hovedmilepæle og faseskift med beslutningspunkter identificeres.
   5. Ansvarsfordelingen aftales, og projektet organiseres.
    Milepælsplanen kan dokumenteres på følgende enkle måde, eller den kan rentegnes i et PC-baseret planlægningssystem.

Milepælene skal beskrives som resultater – ikke som aktiviteter:

   • Milepæl: Koncept beskrevet og godkendt af marketingchefen
   • Aktivitet: Udarbejdelse af koncept

Ofte er det ikke nok at beskrive den tilstand, der skal være opnået. Det er også nødvendigt at beskrive, hvordan denne tilstand eftervises. Hvis ikke tilstanden kan måles, er det tilrådeligt at beskrive, hvem i organisationen, der skal godkende milepælen.

Planlægningens elementer
En god projektplan tager udgangspunkt i målene og indeholder følge fire grundelementer:

   • Indsatsområder
   • Milepæle
   • Faser og beslutningspunkter
   • Aktiviteter

Indsatsområder
Først må projektet opdeles i nogle hovedarbejdsområder.

Indsatsområder kan med fordel defineres ud fra følgende:

   • Delmål eller delprodukt
   • Fokusområder og kritiske problemstillinger
   • En hensigtsmæssig ansvarsfordeling i projektet

Milepæle – delmålene på vejen
Nu er hovedvejene gennem projektforløbet blevet etableret. Næste skridt bliver at opdele vejen i milepæle – delmål.

For enden af hvert indsatsområde findes et projektmål. Nedbrydes disse projektmål, opstår der en række milepæle, som er velegnede til at styre efter. Nedbrydningen foregår, ligesom når man går ned i målhierarkiet ved at spørge “Hvordan?”.

Milepælene er målet, det forudsigelige og konkrete. Aktiviteterne kan være meget usikre og uforudsigelige at planlægge.

Faser og de vigtige beslutninger
Når milepælene er defineret for de forskellige indsatsområder, er det muligt at trække nogle tidsmæssige grænser, hvor projektet skifter karakter, eller passerer nogle store milepæle. Da projekter er behæftet med stor usikkerhed, kan det være hensigtsmæssigt at opdele projekter i faser, så det er muligt at stoppe op og vurdere, om det stadig er de rigtige mål, vi forfølger.

Det er i disse beslutningspunkter, styregruppen træder til. Styregruppens opgave er at vurdere de resultater, projektgruppen har fremlagt fra den foregående fase. Er disse resultater acceptable?

Derudover skal styregruppen beslutte, om projektet skal fortsætte, som projektgruppen anbefaler.

Aktiviteter
Når milepælsplanen er blevet udarbejdet, er det muligt at planlægge de aktiviteter, der skal opfylde de enkelte milepæle. Der er logik i denne rækkefølge – først defineres hvad projektgruppen skal nå, derefter vurderes, hvordan dette kan gennemføres.

Aktivitetsplanen er ofte mere kortsigtet end milepælsplanen, fordi mange aktiviteter ikke kan defineres, før de forudgående milepæle er nået. Milepælsplanen rækker ofte gennem hele projektet, mens aktivitetsplanerne udarbejdes for en fase ad gangen eller rullende fx to måneder frem.

 

Faldgruber og begrænsninger

Planen skal udarbejdes i projektgruppen for at skabe kvalitet og accept. En plan udarbejdet af projektlederen kan være forkert, og ingen føler sig forpligtet.

Fokusér på milepælene, der kan måles, og pas på ikke at skulle følge op på usikre aktiviteter.

Eksempel

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Søg efter artikler eller find kurser/konsulentydelser