Kick-Off seminar

Et kick-off seminar er den bedste måde at skabe forudsætninger for opbygning af korpsånd og team spirit i projektet. Herudover er det tidspunktet, hvor forventningerne til hinanden og til projektet bedst afstemmes.

Seminaret afholdes for små projekter som minimum i form af et halvdagsseminar med efterfølgende frokost eller middag.

Projektleder udpeger i samråd med projektejer deltagerkreds (projektdeltagere, væsentlige interessenter, leverandører o.a.).

De emner, som det er nyttigt at arbejde med på kick-off seminar er:

 1. Velkomst (projektejer)
 2. Formål og mål med seminaret (projektleder)
 3. Præsentation af deltagerne
 4. Baggrund for projektet (projektejer)
 5. Projektets mål og succeskriterier (projektleder)
 6. Løsningsskitse/alternativer (projektleder)
 7. Organisering af projektet (projektleder)
 8. Projekteringsaktiviteter og milepæle (projektleder/mødedeltagere)
 9. Projektets aktiviteter og milepæle (projektleder/mødedeltagere)
 10. Projektbeskrivelse (projektleder)
 11. Roller og ansvar (projektleder/mødedeltagere) – gruppens arbejdsform og samarbejdsgrundlag
 12. Møder, rapportering og information (projektleder)
 13. “Get together” arrangement

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people