Forretningsopfølgning

Formål

At skabe samlet vurdering af omkostninger ved udvikling og lancering af et nyt produkt i forhold til den forventede indtjening på produktet. Forretningsopfølgning danner beslutningsgrundlag for start af projektet.

Forretningsopfølgning foretages som oplæg til større beslutninger i et udviklingsprodukt. Udvikling er i denne sammenhæng taget i ordets bredeste betydning, idet det omfatter et produkts samlede livscyklus gennem udvikling, markedsintroduktion og udfasning.

 

Fremgangsmåde

Forretningsopfølgning bør anvendes i forbindelse med egen udvikling og lancering af nye produkter. Her er det relevant at foretage en vurdering ved alle milepæle, typisk for den nærmest følgende fase i produktets cyklus.

Forretningsopfølgning kan også anvendes til lancering af OEM-produkter, som købes færdige fra leverandør. Her er der fokus på forberedelse af markedsføringen, som er en væsentlig omkostningskrævende aktivitet.

Følgende omkostninger vurderes:

  • Arbejdstimer til produktudvikling, konceptudvikling og idéudvikling
  • Investeringer i produktionsudstyr
  • Investeringer i afprøvningsudstyr
  • Markedsanalyser
  • Fremstilling af kampagnemateriale
  • Uddannelse af sælgere og serviceteknikere
  • Markedsføringsaktiviteter som udstillinger, annoncering, direct mail-prøver
  • Arbejdstimer til selve salgsindsatsen
  • Opfølgningsaktiviteter

 

Indtægter
Indtægterne skal foruden de egentlige indtægter ved et konkret produkt også omfatte en vurdering af eventuel synergi-/kannibaliseringseffekt. Denne del kan være særdeles vanskelig at vurdere på forhånd, specielt når der er tale om reel kannibalisering eller blot, at vi selv gør det frem for konkurrenterne.

 

Ansvar
Det er ofte hensigtsmæssigt at finde en ansvarlig, der er gennemgående figur fra idéens fødsel til lancering af produktet.

I virksomheder med en selvstændig udviklingsfunktion kan forretningsopfølgning være projektlederens opgave, eller den kan være fordelt mellem produktchef og udviklingsmedarbejdere, som hver især har ansvar for de faser, de normalt arbejder med.

 

Faldgruber og begrænsninger

Positive resultater i en forretningsopfølgning er ikke det eneste kriterium for introduktion af et givet produkt. Der kan være strategiske årsager til at lancere et produkt. Hvis det er tilfældet, skal det fremgå som en kommentar til forretningsopfølgningen. Forretningsopfølgning efter lancering skal være mere detaljeret end i de indledende faser. Her er milepælsopfølgningen ikke tilstrækkelig sikker til vurdering af forretningen.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people