Estimering

Formål

Estimering af aktiviteters varighed udføres ved tidsplanlægning af projektet på alle planniveauer.

 

Fremgangsmåde

Nedenfor vises en række hovedfaktorer, som påvirker aktiviteters varighed. Ofte er opfattelsen, at varighed (målt i kalendertid) kan påvirkes ved at ændre ressourceindsatsen, men af figuren fremgår, at det kun gælder for visse aktiviteter. Andre faktorer bl.a. intensiteten af ressourceindsatsen, udførelsesmiljøet, hjælpemidler, erfaring og rutine, ydre stabilitet henholdsvis turbulens påvirker også.

Aktiviteters varighed:

 • Ressourcebestemte aktiviteter
  Denne type aktiviteter er lette at planlægge, da usikkerheden er meget lille. Skulle der opstå problemer, kan tempoet øges ved at indsætte flere ressourcer. Denne type aktiviteter er typisk håndværksmæssigt arbejde, tegnearbejde, optællinger, registreringer, tastearbejde osv.
 • Procesbestemte aktiviteter
  Denne type aktiviteter er forudsigelige, da de er afhængige af en proces. Tidsforbruget og resultatet er behæftet med meget lille usikkerhed, men til gengæld kan processen ikke accelereres. Projektledere skal derfor være meget opmærksomme på, hvornår denne type aktiviteter igangsættes. Undervisning, træning, hærdning af betongulv, fotokopiering og spørgeskemaundersøgelser er typiske procesorienterede aktiviteter.
 • Procedurebestemte aktiviteter
  Dette er typisk offentlige godkendelser, test, høringer og lignende. Denne aktivitetstype har et forudsigeligt tidsforløb, men resultatet er usikkert og kan ofte ikke påvirkes direkte. Ofte ved man ikke, om resultatet af aktiviteten kan anvendes, eller man skal starte forfra. Her skal projektlederen være meget opmærksom på, hvordan sandsynligheden af et negativt udfald kan minimeres.
 • Problembestemte aktiviteter
  Innovative aktiviteter har samme egenskaber som “Hvor lang tid tager det at fange 5 fisk?” Denne type aktiviteter er usikre både med hensyn til tidsforbrug og resultat. Trøsten er, at det ved en god projektleder på forhånd. Alligevel høres ofte den ”gode” undskyldning, at der var tale om ny teknologi, så vi kunne jo ikke vide, om det virkede. Nej – netop derfor skulle der være taget nogle forholdsregler.

 

Følgende fremgangsmåde kan benyttes:

  • Tag udgangspunkt i beskrivelsen og i de omstændigheder, der er for at udføre dem.
  • Søg tilsvarende aktiviteter i tidligere projekter og find deres faktiske varighed – og omstændigheder.
  • Beskriv de faktorer, som antages at påvirke aktivitetens varighed, og vurdér eventuelle usikkerheder.
  • Skøn varigheden, baseret på hidtidige erfaringer, på faktorernes indflydelse, på deres usikkerhed og på muligheder for at styre aktivitetens varighed.
  • Skøn eventuelt først en max. varighed og derpå en mest sandsynlig varighed. Anvend mest sandsynlig i planen og indlæg et sted en passende tidsreserve, som dækker en del af usikkerheden.

 

Faldgruber og begrænsninger

Lad flere erfarne personer medvirke ved estimeringen.

Nedbryd aktiviteterne i størrelser af 40 timer.

 

Eksempel

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×