Estimering

Formål og fremgangsmåde

Estimering af aktiviteters varighed udføres ved tidsplanlægning af projektet på alle planniveauer.

Ofte er opfattelsen, at varighed (målt i kalendertid) kan påvirkes ved at ændre ressourceindsatsen, men af figuren fremgår, at det kun gælder for visse aktiviteter.

Andre faktorer bl.a. intensiteten af ressourceindsatsen, udførelsesmiljøet, hjælpemidler, erfaring og rutine, ydre stabilitet henholdsvis turbulens påvirker også.

Læs her om de hovedfaktorer, som påvirker aktiviteters varighed.

Aktiviteters varighed

Ressourcebestemte aktiviteter

Denne type aktiviteter er lette at planlægge, da usikkerheden er meget lille. Skulle der opstå problemer, kan tempoet øges ved at indsætte flere ressourcer. Denne type aktiviteter er typisk håndværksmæssigt arbejde, tegnearbejde, optællinger, registreringer, tastearbejde osv.

Procesbestemte aktiviteter

Denne type aktiviteter er forudsigelige, da de er afhængige af en proces. Tidsforbruget og resultatet er behæftet med meget lille usikkerhed, men til gengæld kan processen ikke accelereres. Projektledere skal derfor være meget opmærksomme på, hvornår denne type aktiviteter igangsættes. Undervisning, træning, hærdning af betongulv, fotokopiering og spørgeskemaundersøgelser er typiske procesorienterede aktiviteter.

Procedurebestemte aktiviteter

Dette er typisk offentlige godkendelser, test, høringer og lignende. Denne aktivitetstype har et forudsigeligt tidsforløb, men resultatet er usikkert og kan ofte ikke påvirkes direkte. Ofte ved man ikke, om resultatet af aktiviteten kan anvendes, eller man skal starte forfra. Her skal projektlederen være meget opmærksom på, hvordan sandsynligheden af et negativt udfald kan minimeres.

Problembestemte aktiviteter

Innovative aktiviteter har samme egenskaber som “Hvor lang tid tager det at fange 5 fisk?” Denne type aktiviteter er usikre både med hensyn til tidsforbrug og resultat. Trøsten er, at det ved en god projektleder på forhånd. Alligevel høres ofte den ”gode” undskyldning, at der var tale om ny teknologi, så vi kunne jo ikke vide, om det virkede. Nej – netop derfor skulle der være taget nogle forholdsregler.

Følgende fremgangsmåde kan benyttes:

  • Tag udgangspunkt i beskrivelsen og i de omstændigheder, der er for at udføre dem.
  • Søg tilsvarende aktiviteter i tidligere projekter og find deres faktiske varighed – og omstændigheder.
  • Beskriv de faktorer, som antages at påvirke aktivitetens varighed, og vurdér eventuelle usikkerheder.
  • Skøn varigheden, baseret på hidtidige erfaringer, på faktorernes indflydelse, på deres usikkerhed og på muligheder for at styre aktivitetens varighed.
  • Skøn eventuelt først en max. varighed og derpå en mest sandsynlig varighed. Anvend mest sandsynlig i planen og indlæg et sted en passende tidsreserve, som dækker en del af usikkerheden.

Faldgruber og begrænsninger

Lad gerne flere erfarne personer medvirke ved estimeringen for at undgå potentielle faldgruber.

Nedbryd desuden aktiviteterne i størrelser af 40 timer.

Eksempel på estimering

Formålet med estimeringskonceptet er at give projektet en systematik for afdækning af indsatsomfang og usikkerhed i projektet. Se her et eksempel på en estimering:

Mannaz Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelsen er bygget op af fire kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har et meget specifikt behov.

Projektledelse 1, Grundlæggende Projektledelse (virtuelt forløb) eller en tilsvarende viden er udgangspunktet for de øvrige kurser. Er du meget rutineret projektleder, er det muligt at springe direkte til Projektledelse 2.

Læs mere om Mannaz Projektlederuddannelse her.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people