Statusrapportering – metodebeskrivelse

Projektledelse, koordination og kontrol

 

 

Styregruppe information

Styregruppen og ledelsen skal både have information om status (historisk information) og om nødvendige beslutninger (fremadrettet information).

 • Historisk information
  Som hjælp til at belyse projektets status kan anvendes fremdriftskurver. Fremdriftskurver viser for tidsforbrug og økonomi:1. planlagt udvikling (tidsforbrug, omkostninger og opnåede resultater) over tiden.
  2. reel udvikling (i tidsforbrug og omkostninger) til dato.
  3. produceret mængde (færdiggjort arbejde og anskaffede materialer).
  4. budgetteret og forventet samlet tidsforbrug og omkostninger.
 • Fremadrettet information
  Til enhver indstilling til styregruppe og ledelse må følgende kræves:1. baggrund for indstilling i form af ændringsanmodninger.
  2. konsekvenser i form af tid, ressourcer og økonomi.
  3. alternative løsningsmuligheder med tid, ressourcer og økonomi.
  4. konsekvenser ved ikke at følge indstillingen.

 

 

Styregruppe rapportering

Som eksempel på indhold i rapport til styregruppe og ledelse kan anvendes følgende disponering:

 • Sammenfatning
  Projektstatus indeholdende: Siden sidst, de næste tre måneder og det væsentligste problem. Fokus på leverancer og faser i projektmodellen samt på KSF og KMP – en side.
 • Fremdrift og plan
  Fremdriftskurver og Gantt-kort. Viser tid og aktiviteter, der arbejdes på. Der angives budgetteret forbrug, aktuelt forbrug og fremskrivning – en side.
 • Økonomi
  I fremdriftsskema og kurver vises budget, aktuelt og forecast – en halv side.
 • Problemer
  Problemliste til beslutning. Der skal altid være mindst to forslag til afhjælpning af problemet, og disse skal være prioriterede ud fra projektets prioritering af projektets rammer.
 • Ændringer
  Indkomne ændringsønsker med angivelse af økonomi, konsekvenser og handlinger.
 • Risici
  De ti største (størst effekt/konsekvens) risici med konsekvenser og handlingsplaner til imødegåelse af risici.

 

 

Download skabelon

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage
17500 kr
ekskl. moms
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage
51500 kr
ekskl. moms
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk