Kurser

Bestyrelsesarbejde

Opkvalificering af dit bestyrelsesarbejde som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
4.7/5.0 tilfredshed
Baseret på 20 anmeldelser
Varighed 3 dage
Sted København
Moduler 1 modul
Sprog Dansk
Pris 19.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
27. aug - 29. aug 2024
København
Dansk
Ledige pladser
29. jan - 31. jan 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Bestyrelsesarbejde

Et kursus der er tilpasset fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtiden har nået bestyrelsesarbejdet, som er i forandring og bestyrelsen er rykket nærmere virksomheden, direktionen og virksomhedsdriften. Dermed vil der stilles nye krav til dig som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – og dine kompetencer og arbejdsindsats.

Den tidligere reaktive og lyttende rolle, overtages nu af proaktiv sparring, som i sidste ende vil levere mest værdi til virksomheden. Det vil også kræve at hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal bidrage med både viden og erfaringer, som rammer forskellige områder af virksomhedens behov.

Bliv et værdifuldt bestyrelsesmedlem, som kan bidrage med værdifulde inputs – med kurser i bestyrelsesarbejde hos Mannaz.

Læs meget mere om fremtidens bestyrelsesarbejde her

På kurset for bestyrelsesarbejde får du indsigt i din rolle og dit ansvar som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Du får også konkrete værktøjer, der hjælper dig til at være et aktivt og bidragende medlem af bestyrelsen.

“Jeg er blevet stærkere i at håndtere dilemmaer blandt kollegaer, og jeg har nu en større indsigt i, hvad der forventes af mig som medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen. ”
Mogens Birch, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Danish Crown

Kursets opbygning og indhold

Kurset foregår over 3 sammenhængende dage.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Dit bestyrelsesansvar, din rolle og din evne til at udfylde rollen

Værktøjer til at forstå og behandle forretningsmodeller, organisering og ledelse på et bestyrelsesniveau

De dilemmaer, der typisk opstår for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og metoder til at håndtere dem

Betydningen af vedtægter, forretningsorden, protokoller, regnskaber og relevant lovgivning

Metoder til at omsætte din viden om virksomhedens hverdag til temaer, der er relevante at drøfte på strategisk niveau

i

Praktisk gennemførelse

Dette udbytterige kursus varer 3 dage og følges op med en samtale mellem deltageren og underviseren 3 måneder efter kurset.

For at sikre det bedst mulige udbytte, starter kurset med en spørgeskemaundersøgelse blandt alle deltagere.

Formålet er dels at starte en refleksion hos deltagerne om behovet for læring og dels at tilpasse kursusindholdet til deltagerne.

Vi anbefaler inden kursusstart, at de deltagere, der allerede er i en bestyrelse, har en samtale med deres bestyrelsesformand.

Undervisningsformen består af ekspertindlæg, case-behandling og dilemmarefleksioner.

På kurset får du ikke blot nye værktøjer og kompetencer – du oparbejder også den adfærd, der skal til, for at du kan være med til at skabe en værdifuld bestyrelse.

Hvem deltager på kurset?

Kurset er målrettet medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i private og offentlige virksomheder.

Det henvender sig både til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og til erfarne medlemmer, der ønsker at blive stærkere eller mere komfortable i rollen.

Efter kurset vil du have et godt fundament for at varetage din opgave som værdiskabende bestyrelsesmedlem.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

  • Klarhed om dit ansvar som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

  • Praksisnære redskaber til at gøre en forskel i bestyrelsen

  • Forståelse for de juridiske og regnskabsmæssige aspekter af bestyrelsesarbejdet

  • Bevidsthed om dine personlige og faglige kompetencer i bestyrelsen

  • Personlig gennemslagskraft i bestyrelseslokalet

  • Indsigt i håndtering af de ledelses- og forretningsmæssige problemstillinger

  • Træning i at bidrage til samarbejde i bestyrelsen

Din bestyrelses udbytte

  • Et kvalificeret medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

  • Et bestyrelsesmedlem, der kan bidrage til at nuancere beslutningsgrundlag og indgå positivt i udviklingen af virksomheden

  • Et bestyrelsesmedlem, der på strategisk niveau bidrager med sin viden om fx virksomhedens hverdag, kunder og samarbejdspartnere

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Client Director
Associated Consultant

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med dette kursus.

Hvad er bestyrelsens funktion i en virksomhed?

En virksomheds bestyrelse består i at agere sparringspartner – både for virksomheden, men også direktionen. Her hjælper bestyrelsen med at udfolde tanker og idéer om virksomhedens udvikling og fremtid. I bestyrelsen findes et væld af fokusområder, såsom at kontrollere økonomien og administrere organisationens drift. Den stærkeste bestyrelse kan hjælpe virksomheden med at navigere i en verden fuld af forandringer. Bestyrelsens funktion afhænger af virksomhedens position, samtidigt med at bestyrelsens roller også afhænger af virksomhedens situation og behov.

Hvad vil det sige at være bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsesmedlemmet er valgt til varetage virksomhedens interesser med ansvar og forpligtelse. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan bidrage både med viden, erfaring eller branchekendskab til virksomheden eller organisationen, der tilsammen vil danne rammerne for en bestyrelse, som kan medvirke at virksomheden kan nå sine mål. Bestyrelsesmedlemmet kan blive valgt på en generalforsamling eller være medarbejdervalgte.

Hvordan bliver jeg aktiv i bestyrelsen på strategisk niveau?

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem deltager du i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I har samme fælles opgave og ansvar for virksomhedens overordnede ledelse. Måske forventer dine daglige kolleger, at du er medarbejdernes talsmand i bestyrelsen. Det er du ikke, men qua din viden om virksomhedens hverdag, kunderne og samarbejdspartnerne, har du en særlig indsigt, som er værdifuld for bestyrelsens drøftelser og beslutninger.

Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people