Organisationen og virksomhedens kultur

Organisationer har brug for sømløst samarbejde for at kunne tilpasse sig i en kompleks og foranderlig verden.

Samarbejde
×

Forbliv konkurrencedygtige

For at forblive konkurrencedygtige i en kompleks og foranderlig verden, tyer mange organisationer til den ene organisationsændring efter den anden for strukturelt at tilpasse sig de skiftende behov.

​Mens dele af organisationen bevæger sig hurtigt og agilt, er andre præget af drift, rutine og standardiserede processer. I et miljø med flere hastigheder, bliver sømløst samarbejde mellem funktioner og niveauer afgørende for at sikre manøvredygtighed og forretningsmæssige resultater.

Nøgleudfordringer

 • At sikre et organisationsdesign, der understøtter strategiske mål og prioriteringer
 • At skabe sømløst samarbejde på tværs af afdelinger, fagligheder og kulturer i organisationen
 • At sikre agilitet og manøvredygtighed uden af tabe stabilitet i nøglefunktioner
 • At sikre transparente kommunikations- og beslutningsprocesser i høj kompleksitet.
Citat
“If you do not manage culture, it manages you, and you may not even be aware of the extent to which this is happening. ”
Kilde: Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership: A dynamic view

Tilgang

Et organisationsdesign skal virke i praksis og understøtte samarbejde og effektivitet

​I Mannaz sætter vi organisationer i stand til at skabe sømløst samarbejde, der bidrager til at realisere organisationens potentiale. Mange organisationsforandringer mislykkes, fordi ledere og medarbejdere reelt fortsætter med at agere, som de hele tiden har gjort uanset, hvordan organisationsdiagrammet ændrer sig. Vi fokuserer på de initiativer, som for alvor rykker adfærden i praksis.

​Gennem et stærkt fokus på samarbejde, gennemsigtighed og adfærd arbejder vi med at få organisationsdesignet til at virke i praksis. Vi hjælpe også med at re-designe organisation, hvis det viser sig at være det, der skal til. Vi understøtter implementeringen af det nye design med en stærk grundfortælling og medarbejderinvolvering, så forandringen støtter realisering af forretningens strategiske mål.

​Ydelser inden for organisationsdesign og samarbejde

 • Udvikling af tværgående samarbejde
 • Co-design og co-implementering af organisationsdesignet og tilhørende governance
 • Analyse af organisationskulturens match med design og strategi
 • Medarbejderinvolvering og kulturforandring
 • Ledelsesudvikling, som sætter lederne i stand til at agere rollemodeller i organisationen
 • Implementering og forankring.

Effekt

Vi designer og implementerer sammen med organisationen for at skabe øget samarbejde og langsigtede resultater.

Mannaz sætter organisationer i stand til at drive deres egen udviklingsrejse. Alt hvad vi gør, har til formål at skabe reelle forbedringer og langsigtet værdi for både organisationen, dens ledere og medarbejdere.

Vi integrerer organisationsdesign og governance modeller med værktøjer og kompetencer, der sikrer sømløst samarbejde og langsigtet værdi.

​Mannaz’ ydelser inden for organisationsdesign er:

 • ​Co-designed og skræddersyet til organisationens ønsker, behov og forventninger

 • Stakeholder forankret: Vi tror på, at ejerskab og forpligtelse fra ledelse og vigtige stakeholdere er essentielt for at opnå de ønskede resultater af en organisationsforandring

 • Strategi-drevet: Vi sikrer en relevant, engagerende og effektfuld indsats ved at forankre indsatsen i organisationens strategiske mål og prioriteringer

 • Målbar: Vi sikrer langsigtet værdig og kan måle på kvalitet såvel som effekt af vores indsatser som en integreret del af projektet.

Effekt af forbedret organisationsdesign og samarbejde:

 • Øget realisering af ønskede effekter af organisationsdesignet

 • Tættere forbindelse mellem design, governance og strategi
 • Effektivt tværgående samarbejde
 • Øget transparens i kommunikationsveje og beslutningsprocesser
 • Fælles mind-set og viden om, hvordan samarbejde virker i praksis
 • Motiverede ledere og medarbejdere

Kontakt vores rådgivere for at høre mere.

Client Director
The potential is people