Per Aarsleff

Styrket Projektlederkompetencer i Per Aarsleff

Per Aarsleffs mange projektledere har med hjælp fra Mannaz fået fornyet deres kompetencer inden for interessentanalyse, projektkommunikation og -planlægning samt facilitering, teamudvikling, konflikthåndtering og ledelse.

Case
Per Aarsleff

Casen kort fortalt:

Udfordring

Som projektleder står man ofte i den situation at bedst, som et projekt er afsluttet og overdraget, så starter det næste. Andre gange er projektet allerede godt i gang, når man indtræder som projektleder. Derfor kan det være svært og uoverskueligt at finde tid, sted og ressourcer til at stoppe op og danne sig et overblik.

Men det at turde at stoppe op er yderst vigtigt. Her har man mulighed for at samle projektteamet og de relevante interessenter i målet om at blive ”klogere” sammen, førend de involverede parter går i eksekveringsmode. Denne tid er givet enormt godt ud.

Processen

Mannaz er ansvarlig for Projektlederuddannelsen i Per Aarsleff. Her lærer projektledere blandt andet om vigtigheden af at identificere projektets interessenter så tidligt som muligt, kortlægge hvordan de påvirker eller påvirkes af projektet, samt hvem der kommunikerer til interessenterne og hvordan.

Løsningen

Vigtigheden af denne interessentanalyse giver projektleder, Kasper Madsen, et fantastisk indblik i her:

Til projektopstart indkaldte jeg min formand, min entrepriseleder, projektlederen fra bygherren og en drift mand fra bygherren til at foretage en interessentanalyse.

Jeg brugte post-its til brainstorm og anvendte tragt-modellen til at udvælge de vigtigste interessenter. Vi fandt omkring 40 interessenter, hvoraf mange ikke var nogen, som jeg/vi ikke selv havde tænkt på, ville blive påvirket af eller selv påvirke projektet.

F.eks. fandt vi frem til at en af de veje, som vi skulle arbejde på, var vejen til badestranden. Det kunne vi derfor tage højde i tide og få det kommunikeret ordentligt ud på forhånd samt omskilte vejen.

Vi fandt også frem til at en del af de ejendomme, som vi skulle kloakere og nedgrave LPS-pumper, lå inden for Strandbeskyttelseslinjen. Inden for denne linje er det ikke tilladt at ændre på terrænet. (En LPS-brønd har et låg, der er hævet ca. 40cm over terræn). Vi skulle derfor ansøge Kystdirektoratet om særlig dispensation for at få lov til at sætte disse brønde. Kystdirektoratet har en behandlingstid på ca. 6 måneder, så det var godt at komme i gang tidligt.

Interessentanalysen er blot et af de mange værktøjer Mannaz træner Per Aarsleff’s projektledere i. Udover værktøjer, er overskrifter som facilitering, teamudvikling, konflikthåndtering og ledelse en del af projektlederuddannelsen i Per Aarsleff.

Kontakt mig

Hvis du vil vide mere omkring denne case, eller høre mere om hvordan vi kan styrke jeres organisations faglige kundskaber, så er du mere end velkommen til at kontakte mig.

Senior Consultant
The potential is people