Aalborg Universitet

Aalborg Universitet fik styrket deres virtuelle facilitering

Få indblik i vores arbejde med Aalborg Universitet, og bliv inspireret til, hvordan du også kan skabe større succes i det virtuelle rum.

Case
Aalborg Universitet

Udfordringen

På Aalborg Universitet skal mange lykkes med at lede virtuelle møder, gruppesessioner eller undervise på distancen. I forlængelse af Corona-pandemiens første hjemmearbejdsperiode blev behovet for at styrke den faglige profil som gode facilitatorer forstærket. Aalborg Universitet henvendte sig derfor til Mannaz for at få hjælp til at opfylde dette højaktuelle behov.

Udtalelse
“Vi har oplevet et rigtigt godt samarbejde med Nanna Tolborg fra Mannaz. Hun er særligt optaget af at lave løsninger på de udfordringer, vi oplever som aktuelle for vores organisation og har et skarpt blik for de konkrete organisatoriske forhold hos netop os.”
Tine Bjørka, AAU Kompetenceudvikling

Løsning

I et tæt samarbejde med Mannaz udviklede AAU Kompetenceudvikling et intensivt og praksisnært forløb omhandlende virtuel facilitering og mødeledelse.

Målgruppen er alt fra vidensmedarbejdere og undervisere til teknisk-administrativt personale og konsulenter på tværs af alle AAU-afdelinger og geografiske placeringer.

På forløbet arbejder de mange deltagere med de tekniske muligheder og begrænsninger ved virtuel facilitering, at anvende en palette af simple og komplekse processer samt at skabe sammenhæng mellem formål og udbytte for deres egen undervisning og/eller møder.

Læs mere om forløbet

Mannaz og AAU’s forløb består af 2 virtuelle moduler á 3 timers varighed. Det indeholder nogle af de redskaber fra faciliteringsværkstøjskassen, der er særligt anvendelige til at forcere de barrierer, der opstår, når vi rykker møder mellem mennesker fra fysiske til virtuelle rum.

Der blev bl.a. udviklet en forberedelsesmodel med 4 dimensioner, der skaber sammenhæng mellem formål, mennesker, teknik og processer. Det er helt centralt, at deltagerne både ser og selv afprøver forskellige virkemidler i det virtuelle rum. Der bliver derfor brugt PowerPoint-slides, flipovers, forskellige platforme og apps såsom Mentimeter og Slido.

På de to virtuelle moduler tilegner deltagerne sig kompetencer og får indsigt i følgende:

  • Barrierer i det virtuelle rum, og hvad der er særligt vigtigt, når man faciliterer virtuelt.
  • Spilleregler og hvordan man skaber tryghed samt tillid i det virtuelle rum.
  • Konkrete procesgreb og inspiration til anvendelse af tekniske elementer, der sikrer de bedste rammer for virtuelle processer.
  • Hvordan man forbereder, gennemfører og planlægger processer, så det matcher formål og ønsket resultat.
  • Hvordan man skaber effektfuld deltagerinvolvering og engagement i det virtuelle rum.
  • Spørgeteknikker, samtalestyring og dialogiske teknikker og templates, der fastholder deltagerne og sikrer kvalitet i møderne.
  • Rolleforståelser og gamemastering.

Seniorkonsulent fra Mannaz Nanna Tolborg har forestået udvikling og afvikling af pt. 7 hold i tæt samarbejde med specialkonsulent Tine Bjørka fra AAU Kompetenceudvikling.

Få overblik over programmet

Program for forløb i virtuel facilitering af Mannaz og AAU Kompetenceudvikling

Mannaz og Aalborg Universitet

Klik på billedet for fuld størrelse

Resultat

En lang række medarbejdere fra Aalborg Universitet er nu blevet klædt på til at bruge de virtuelle teknikker effektivt og skabe deltagerinvolvering.

Medarbejderne har fået enkle redskaber og procesgreb til at planlægge, udføre og efterbehandle online aktiviteter, og der er skabt en øget opmærksomhed på vaner og praksis for virtuelle møder og undervisning.

Aalborg Universitet har forbedret deres mødekultur på tværs af fakulteter og geografisk placering i både indland og udland. Deres mødekultur sikrer nu i højere grad, at facilitatoren spiller mødedeltagerne gode og opnår deres mål med den virtuelle mødeafvikling – uanset om det er beslutninger, der skal træffes, fremdrift i projektgrupper der skal sikres, læring der skal opnås, eller teamsamarbejde der skal udvikles.

Udtalelse
“Det var både inspirerende og engagerende, at vores underviser brugte de værktøjer og greb, som vi selv skal ud at bruge, så vi har prøvet på egen krop, hvordan de virker.”
Kursusdeltager

Aalborg Universitet er meget tilfredse med samarbejdet

På en skala fra 1-5 vurderede deltagerne kursets relevans som helhed til 4,7. I evalueringerne af forløbet synes deltagerne særligt godt om den dygtige og kompetente underviser samt kursets indhold og forløb i form af gode, konkrete værktøjer og praksisnære, involverende processer.

Udtalelser fra deltagere
”Vores underviser var nærværende, smilende, struktureret, styrende – men med anerkendende tilgang og høj faglighed.”
Deltager
”Bredde i tilgangen af de mange muligheder, som ZOOM giver og ideer til selv at opbygge, er, hvad jeg finder mest relevant.”
Deltager
”Jeg har genfundet, hvad det er, der er vigtigt, når man skal lære nogle noget.”
Deltager

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om casen eller finde ud af, hvordan vi kan hjælpe med at styrke din virksomheds virtuelle faciliteringskompetencer, så er du velkommen til at kontakte:

Senior Consultant
The potential is people