Facilitering af virtuelle events

Ønsker I at spare tid og penge på at samle medarbejdere på tværs af landegrænser og i stedet afholde online lederkonferencer, organisationsudviklingstiltag eller strategiseminarer?

Det kan Mannaz og Virtio hjælpe jer med. Vi udvikler online udviklingsaktiviteter for jer, som skaber værdi og effekt.

Facilitering
×

Skab virtuelle udviklingsaktiviteter, som rykker din virksomhed

Vi understøtter allerede mange organisationer i at blive en virtuel organisation, som bl.a. indebærer at kunne køre fuldt integrerede virtuelle events såsom hele eller halve firmadage, udviklingsaktiviteter, webinarer osv., hvor man har brug for at samle store dele af virksomheden.

Her er det vigtigt, at man har et professionelt setup og stærke kompetencer inden for facilitering af virtuelle events, så man kan opnå engagement og involvering fra deltagerne, der ikke er fysisk til stede, men sidder bag deres skærme på forskellige lokationer.

Fordele ved at styrke jeres virtuelle events

 • Sammenhængskraften i jeres organisation forstærkes
 • Bæredygtighedsfordele
 • Den digitale kompetence hos alle deltagere øges og kan også bruges i andre sammenhænge
 • Kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere i at producere og facilitere events, imens den gennemføres (train the trainer-konceptet)
 • Det strategiske afsæt, som skal sætte kursen for året, fastholdes
 • Tidsoptimerende
 • Mulighed for at samle endnu flere i samme tid – især vigtigt for globale virksomheder
 • Fleksibiliteten i jeres events øges, fordi flere medier og metoder kan tages i brug
Mannaz har hjulpet Lejre Kommune med at afholde en virtuel læringsworkshop
“Vi ønskede at holde en virtuel læringsworkshop for vores koordinerende teams af fagpersoner på Børn- og Unge-området for at styrke teamenes samarbejde om børnene. Vi bad Mannaz om hjælp til at designe og faciltere dagen. Vi var meget glade for Mannaz’ hjælp og fik fremragende feedback fra deltagerne om, hvordan de var blevet inspireret og havde haft stort udbytte af dagen, særligt af de gode oplæg, øvelser og dialoger.”
Kristina Koch Sloth, Vicekommunaldirektør, Lejre Kommune

360° tilgang – fra idégenerering over afholdelse til opfølgning

Når man overvejer at afholde et virtuelt event, kan mange blive nervøse for den tekniske del: Virker it-udstyret? Er der mon lyd igennem? Kan deltagerne se mig på deres computerskærm? Og hvad nu hvis det hele går i sort? Disse bekymringer kan I trygt overlade til os.

Udover at have styr på streamingplatformen og andre teknologiske løsninger, leverer vi i samarbejde med Virtio også en komplet tv-lignende produktion såsom studie, kameraer og lyd. På den måde kan I koncentrere jer om de budskaber, I ønsker at viderebringe til jeres organisations medarbejdere.

For at det ikke skulle være nok, så hjælper Mannaz jer også med at designe selve eventen, træne indlægsholderne i værdifuld facilitering af virtuelle events og udvikle de enkelte læringsdele, inspirerende videoer og andet informationsmateriale, som skaber engagement og motivation hos deltagerne.

Sidst men ikke mindst hjælper vi jer med at følge op på jeres virtuelle event.

Mannaz har erfaring med virtuelle events fra nogle af de største organisationer fra forskellige grene i Danmark. Vi ved, hvordan man gør sådanne begivenheder interaktive og inspirerende, så de sikrer et skyhøjt output.

Lad os hjælpe jer med at gennemføre værdifulde virtuelle events fra A-Z:

Design og facilitering

 • Design af event

 • Ansvarlig for “før-under-efter” event

 • 100% facilitering

 • Værter

 • Sikring af efterfølgende implementering i organisationen

Interaktion og engagement

 • Afveksling i interaktioner

 • Engagement blandt deltagerne

 • Fysisk materialepakke: Bøger, forplejning etc.

 • Digital materialepakke

 • Virtuel og fysisk tilstedeværelse

Tekniske forhold

 • Professionelt studie med lyd, lys og teknik

 • Producers og IT-support

 • Sikre professionel gennemførsel af eventen

X-factor

 • “Du vil aldrig have oplevet det her, hvis det ikke var virtuelt”

 • Anderledes design af dagen, fx. Gamification, Hollywoodfilm, Fangerne på fortet

 • Special guests

En anderledes læringstilgang

Når I skal afholde virtuelle udviklingsaktiviteter, kan I ikke bare overføre det indhold og den læringstilgang, som jeres fysiske seminar, møde, event el.lign. består af. Der skal noget andet og mere til – det har Mannaz dybdegående indsigt i og kan designe jeres virtuelle udviklingsaktiviteter ud fra, hvilket modellen giver indblik i.

Kontakt os, hvis du vil vide mere:

The potential is people