Test dig selv: Hvor stor er din gennemslagskraft?

Her får du guiden til at teste din gennemslagskraft  

Får du sagt din mening på møder og i andre forsamlinger? Hvor god er du til at bevare sagligheden og overblikket i pressede situationer? Hvor tydelig er du i din  kommunikation, og får du udtrykt dig med ro og nærvær? Hvor stærk er din karisma og personlige gennemslagskraft?

Test dig selv ved at svare på 25 spørgsmål, og få en pejling på, hvordan du forvalter din kommunikation og gennemslagskraft. Bremser du dig selv, eller booster du din gennemslagskraft, så du bliver hørt, forstået og respekteret?

Testen er udviklet af underviser hos Mannaz, Cand.psych. Johnny Schultz, som oprindeligt er forsker i stress og psykisk arbejdsmiljø fra Københavns Universitet.

 

Instruktion

Når du besvarer spørgsmålene, så er det vigtigt, at du svarer ud fra, hvordan du generelt reagerer i dine arbejdsmæssige relationer: Dine kolleger, din nærmeste chef og dem, du typisk sidder i møde med, såvel internt som eksternt. Husk, at testen ikke omfatter dit adfærdsmønster i privatlivet.

Undgå at relativere spørgsmålene ved at tænke: ”Det kommer an på, hvordan jeg har sovet, hvilket humør jeg er i, om jeg har haft et skænderi på hjemmefronten osv.” Det vil vanskeliggøre din gennemførelse af testen.

 

Scoring af testen

Som det fremgår, er testen inddelt i følgende svarkategorier:

4 = I høj grad, 3 = I nogen grad, 2 = I ringe grad, 1 = Slet ikke enig

 

Tag testen her:

 1. Føler du, at du har ordet i din magt?

 2. Føler du, at du ”brænder igennem” under én-til-én samtaler?

 3. Får du sagt din mening under jeres møder, hvis det er vigtigt for dig?

 4. Føler du, at du under jeres møder bliver hørt, forstået og respekteret?

 5. Føler du, at dine mødedeltagere lytter interesseret, når du taler?

 6. Hvis du bliver afbrudt, mens du taler, er du så god til at tage ordet igen?

 7. Hvis du fortsat bliver afbrudt, får du så sagt det til den pågældende?

 8. Føler du, at du har meldt dig ud af "flinkeskolen"?

 9. Føler du dig rolig og selvsikker, når du skal tale i mindre forsamlinger?

 10. Føler du dig rolig og selvsikker, når du skal tale i større forsamlinger?

 11. Er du bevidst om dit kropssprog og din stemmeføring, når du taler?

 12. Er du bevidst om dit kropssprog, f.eks. din mimik, når du lytter?

 13. Er der overensstemmelse mellem det, du siger, og dit kropssprog?

 14. Udtrykker du dig på en rolig, saglig og overbevisende måde?

 15. Tror du, dine tilhørere oplever dig rolig, saglig og overbevisende?

 16. Sørger du for at tale højt, klart og tydeligt ved jeres møder?

 17. Er du bevidst om at have direkte øjenkontakt til dem, du taler til?

 18. Husker du også at se på de andre mødedeltagere, når du taler?

 19. Tror du, at de andre deltagere oplever dig spændende og karismatisk?

 20. Tror du, at dine kolleger og din chef har respekt for dig som person?

 21. Er du god til at bevare roen og selvkontrollen i pressede situationer?

 22. Kan du optræde roligt og professionelt, selvom folk er uenige med dig?

 23. Tror du, at andre opfatter dig som en selvsikker og tjekket person?

 24. Opfatter du dig selv som mental stærk?

 25. Er du god til at være stolt af dig selv, når du har succes?