Den synlige og målbare strategi

1. maj 2010 - Isa Lindbæk Del siden

Målbare strategier – ja tak

Kristian Würtz Petersen fra Columbus IT har deltaget på forløbet Business Performance. Han kan nu i langt højere grad gøre det daglige arbejde med strategier og visioner målbart og synligt.

“Jeg havde brug for en klar metode til at bryde visioner og strategier ned til noget meget konkret og anvendeligt i min dagligdag.” Kristian Würtz Petersen er Unit Manager hos Columbus IT, og han havde nogle meget klare forventninger til, hvilken viden forløbet Business Performance, hos Mannaz, skulle give ham. “I mit job arbejder jeg med at gøre strategier meget målbare for alle i min afdeling. På den måde undgår vi, at strategier bliver noget diffust og højtflyvende. Samtidig rådgiver vi andre virksomheder og afdækker deres forretningsmæssige behov inden implementeringen af it. Her indgår deres strategier som en naturlig del af arbejdet. Der var med andre ord både et internt og eksternt behov for at styrke min værktøjskasse og viden i forhold til strategi og mission.” Som mange andre ledere har Kristian Würtz Petersen en meget travl hverdag, og derfor passede sammensætningen og tilrettelæggelsen af Business Performance ham godt. “Tiden blev brugt meget effektivt. Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at vi blev tæppebombet med viden, når vi var af sted. Til gengæld var arbejdsmængden ikke stor mellem kursusdagene, og det fungerede virkelig fint for mig, som har et hårdt presset skema til daglig.”

Sikker dialog

Udover at få nogle konkrete værktøjer i forhold til strategi med hjem oplevede Kristian Würtz Petersen, at han blev mere sikker i sin dialog med ledelsen. “Jeg kan klart give mere kompetent input til ledelsen nu, fordi jeg har fået noget viden på plads. Jeg fokuserer, i højere grad end tidligere, på at gøre så meget som muligt målbart og synligt. Derigennem er jeg med til at facilitere vores strategier. Hele begrebet strategi er blevet meget mere konkret for mig.” Arbejdet med de teoretiske værktøjer gjorde desuden, at Kristian Würtz Petersen blev bedre i stand til at vurdere, hvilke værktøjer som var rigtige for ham og hans funktion. “Jeg havde længe villet evaluere de forskellige værktøjer, men på grund af arbejdspresset kom jeg ikke videre med processen. På Business Performance fik jeg dog den viden forærende, så jeg kunne vælge det mest effektive for mig.”

Mere end han forventede

Kristian Würtz Petersen fik mere, end han forventede ud af forløbet Business Performance. Han fik nemlig etableret et nyt netværk med de læringspartnere, han blev sat sammen med. “Jeg var slet ikke på udkig efter at udvide mit netværk, men jeg fungerede så godt med mine læringspartnere, at vi har fortsat dialogen efterfølgende. Forløbet var egentlig temmelig teoretisk, men sparringen med min læringspartnere har gjort den viden meget praktisk. Det har været med til at stadsfæste min viden, for det er kompetente mennesker, som har noget at byde på.”

Data skaber stærkere beslutninger

For administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, var ny viden og inspiration til datadrevne beslutninger og argumenter den største værdi på forløbet Business Performance. Vi skal ikke tro, vi gør det rigtige. Vi skal vide det, siger hun.

Anne Brandt er administrerende direktør i Danmarks Lungeforening. Hun har tidligere arbejdet som rådgivende konsulent og har lang erfaring som leder inden for sundhedsområdet. For hende var deltagelse i Business Performance motiveret af et ønske om at supplere hendes viden om forandrings- og procesledelse. “Jeg havde en ambition om at få bredden og sammenhængen mellem strategi, ledelse og organisationen koblet sammen med ledelsesdata. Særligt indblikket i data tændte mig, fordi jo flere stærke data du besidder, desto stærkere argumenter får du for at tage en specifik beslutning.” Selve forløbet var 5 gange over et efterår, og det var meget komprimeret. “Det virkede godt for mig, fordi jeg kunne bruge den viden, jeg fik, på nogle helt specifikke opgaver i min dagligdag. Jeg lærte nogle metoder, jeg lige stod og skulle bruge.”

Husk altid kunden

Business Performance forløbet bekræftede også Anne Brandt i vigtigheden af til stadighed at have fokus på kunden. “Det er den fokusering, som driver vores forretninger, og jeg fornemmede, at det var godt for alle os på forløbet at blive mindet om det fokus – uanset om man arbejder i det offentlige eller det private.” Da Anne Brandt for nylig overtog jobbet som administrerende direktør hos Danmarks Lungeforening, var det første, hun gjorde, at søge data på performance. Præcis som hun lærte at gøre det på forløbet. “Jeg var meget fokuseret på at finde data og holde det op mod strategien og den organisation, jeg mødte. Det gav mig en stærk indsigt og hjalp mig med at forstå og definere min nye opgave.”

Moderne ledelse

Tankegangen med at arbejde med datadrevne beslutninger, som Anne Brandt fik med hjem fra forløbet Business Performance, er efter hendes mening moderne ledelse. “Der skal leveres resultater i en organisation som Danmarks Lungeforening, også selvom vi arbejder med sygdomsbekæmpelse og har en mere social og samfundsnyttig tilgang i forhold til vores patienter og opgaver. Vi skal fokusere på patienterne. Det er udgangspunktet i alt, og når vi f.eks. skal påvirke den politiske virkelighed, gør vi det bedst ved at kunne dokumentere alle vores argumenter med data.” I Danmarks Lungeforening arbejder de tæt sammen med forskere inden for lungesygdomme. Det er ifølge Anne Brandt en stor fordel. “Vi har en naturlig tilgang til data og evidens i og med, vi støtter forskningen på området. Den viden, vi får derigennem, gør os meget stærkere, så længe vi formår at bruge den. Og det gør vi. Vi skal nemlig ikke tro, vi gør det rigtige. Vi skal vide det.” streg1

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatterne eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurv