Procesfacilitering

Skab resultater gennem bedre processer

·

Sigter godt, men rammer skidt. Du kender sikkert udtrykket. Men har du tænkt over, at det samme gælder for forandringer og eksekvering? Dine mål kan være nok så rigtige og nok så ambitiøse, men hvis du ikke kan skabe processen, som understøtter eksekveringen, så bliver dine ønsker om forandring ikke mere end en skrivebordsøvelse.

Makkerparret, Johanne Eriksen og Henrik Challis, er duoen bag Mannaz Proceskonsulentuddannelse. Begge er specialister inden for systemisk proceskonsultation, gruppedynamik og psykologiske udfordringer i forbindelse med forandringsprocesser. Johanne Eriksen har en meget enkel udlægning af, hvorfor virksomheder skal interessere sig for proceskonsultation. ”Det handler kort og godt om, at vi får det, som vi vil have det. Proceskonsultation er en effektiv hjælpekunst, som understøtter vejen mod målet, eksempelvis ved at styrke relationer”.

Hvem definerer situationen?

En af fædrene til proceskonsultation er forfatteren Edgar Schein. Ifølge ham er det personen med problemet, som definerer situationen. Den tankegang er et vigtigt omdrejningspunkt for proceskonsultation. ”Formålet med indsatsen er at forbedre situationen, som den er defineret af klienten. Det er den virkelighed, som proceskonsulenten skal tage udgangspunkt i”, fortæller Henrik Challis. Proceskonsulenten kan, ifølge Johanne Eriksen, ikke være ekspert i alting men kan kaste et nyt, undersøgende lys på en problemstilling og dermed hjælpe os til at se og forstå noget nyt, som vi ikke selv umiddelbart kan. Ifølge Johanne Eriksen og Henrik Challis er et andet vigtigt omdrejningspunkt for proceskonsultation, at relationen mellem klienten og konsulenten grundlæggende er ligeværdig. Der er ikke en klog doktor og en syg patient, men et team som i fællesskab forsøger at nå frem til noget. Det er en vigtig præmis for succes i proceskonsultation.

”At man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.” Søren Kierkegaard

Forstå, identificér og løs

At være proceskonsulent handler om først at skabe en forståelse for situationen og problemet. ”Som proceskonsulent skal du forstå relationer og sammenhænge og ikke smide fem hurtige løsninger i hovedet på personen med problemet. Der er stor kompleksitet de fleste steder, og du skal bidrage til, at klienten identificerer og forstår, for at kunden kan hjælpe sig selv. Derfor kræver det også tålmodighed at gå ind i processen”, uddyber Johanne Eriksen. Samtidig må man som proceskonsulent altid være ydmyg over for andres virkelighed. ”Man skal mestre at gå ydmygt og åben ind i problemstillinger”, tilføjer hun. Johanne Eriksen mener i øvrigt også, at proceskonsultation i høj grad har fokus på tiden efter løsningen: ”Det handler om, at vi lærer fra os på en måde, så det bliver lettere at løse udfordringerne selv fremadrettet”.

Åh nej, her kommer eksperten

De seneste par år har mange virksomheder implementeret LEAN-konceptet – dette er et eksempel på en situation, hvor en proceskonsulent kan hjælpe med, at implementeringen bliver en succes. ”Start forsigtigt. Det sidste, man skal gøre, er nemlig at komme ind ad døren og agere den store LEAN-ekspert. Så tag LEAN-hatten af og lad være med at starte med at fortælle folk, hvad de kan gøre bedre. Hvis du gør det, så er du nemlig sikker på at opbygge en modstand hos medarbejderne mod forandringen”, forklarer Johanne. I stedet anbefaler hun, at man sætter sig ind i, hvor medarbejderne er. ”Hvis man i stedet hjælper med at formulere spørgsmålet, så kan alle være med til at finde svaret. På den måde tager medarbejderne ansvaret for at finde svar, og de vil være mere modtagelige for forandringen”, siger hun. Med andre ord handler proceskonsultation om evnen til at finde det oplagte sted at starte en proces sammen med medarbejderne. ”Vi hjælper menneskene, der udgør systemet med at flytte sig selv til næste niveau”, tilføjer Henrik Challis.

Alting er komplekst

En undersøgelse af KPMG viser, at 94% af ledere oplever, at evnen til at håndtere kompleksitet er afgørende for virksomhedens succes. Og netop evnen til at håndtere kompleksitet er noget, man skal kunne som proceskonsulent. ”Man kan ikke tage et koncept og bruge det et andet sted uden videre. Der findes ikke en one-size-fits-all. Derfor er en hjælpekunst som proceskonsultation ofte afgørende for, at man opnår resultater”, uddyber Johanne Eriksen. Samtidig understreger hun, at håndtering af kompleksitet ikke handler om kontrol. ”Kontrol er en gammel måde på at tænke på, for udviklingen sker så hurtigt, at vi ikke kan kontrollere situationen alligevel. Det, vi i stedet kan gøre, er eksempelvis at arbejde med opmærksomhed på processer, så du hele tiden forbedrer det, du gør”.

Vi kan ikke stoppe forandring

Alligevel vil omverdenen ofte presse sig på og nødvendiggøre forandring, og så er det, at virksomhederne bliver nødt til at bevæge sig ud på det oprørte hav. ”Særligt i forandringsprocesserne og under transformation kommer proceskonsulenten til sin ret. Vi er uddannet til at hjælpe mennesker med at se nye muligheder, og det er netop det, virksomheden har brug for i en verden fuld af forandring”, siger Johanne Eriksen. Det er også under en transformationsproces, at ydrepunkterne nås. Johanne Eriksen fortsætter: ”I den situation må vi gå hele vejen ud til kanten af kaos og stille spørgsmål, før vi kan komme retur og forny. Hvis vi bliver i den sikre zone, kan vi ikke hjælpe. Tænk bare på taxabranchen og Über. Nogle gange skal man langt ud for at komme tilbage og strukturere innovation”.

Bedre processer kræver stærk ledelse

I processer, hvor man skrider omhyggeligt og udforskende frem, kan det ske, at ledelsen bliver utålmodig. ”Ledelsen vil ofte gerne have nogle hurtige løsninger. Det er forståeligt, for platformen brænder. Desværre er det ikke sådan, man skaber de bedste resultater. Det tager tid at involvere organisationen og skabe forankring. Samtidig er det en balancegang, for det skal heller ikke gå så langsomt, at vi taber de første i organisationen, som var med på forandringen”. Johanne Eriksen afslutter: ”En dygtig proceskonsulent vil gennem sin metodik kunne få nye løsninger frem eller skabe et stærkt fundament for nødvendige forandringer. For organisationen er den hjælp til innovation og forandring vigtig, fordi den involverer og dermed skaber en vigtig gennemsigtighed. På den måde arbejder alle medarbejdere sammen om at nå målet. Det skaber resultater.”

Viden om
Bliv inspireret indenfor procesfacilitering
Procesfacilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.

Læs artiklen
Procesfacilitering Styrer du processen – eller styrer processen dig?

Hvad enten du er leder, projektleder, konsulent eller specialist er facilitering en essentiel kompetence. Få indblik i hvorfor, og hvordan du arbejder med systemisk facilitering og procesledelse.

Procesfacilitering Sådan har procesledelse styrket min karriere

Må du også sige nej til at lede workshopper og processer, fordi du mangler de rette værktøjer? Så tag proceskonsulentuddannelsen ligesom Christian Pfeiffer Jensen, der har fået skabt mere værdi for sin virksomheds kunder.

Ledelse & Teamudvikling Hvordan bliver du god for din leder?
The potential is people