Offentlig ledelse

Faste teams i hjemmeplejen

Regeringen har lanceret nye tanker om organiseringen af ældreplejen. I denne artikel kan du læse om, hvad det betyder for medarbejderne, beboerne, og hvordan du som leder tager det første skridt og fuldfører skiftet.
·
Artikel

Introduktion

Faste teams i ældreplejen er en ny og innovativ måde at organisere plejen af ældre borgere på. I stedet for at have forskellige medarbejdere på forskellige tidspunkter, har man et fast team af medarbejdere, der tager sig af de samme beboere hver dag. Dette skaber en følelse af kontinuitet og stabilitet for både medarbejderne og beboerne.

Nedenfor kigger vi nærmere på fordelene for medarbejder og beboer, hvordan faste teams organiseres og erfaringer indtil nu. Du finder også links til artikler, eksperter på området samt kurser indenfor faste teams.

Fordelene ved faste teams for medarbejderne er mange

For det første giver det dem mulighed for at opbygge et tættere forhold til beboerne, da de ser dem hver dag. Dette kan føre til en øget følelse af tilfredshed og mening med arbejdet. For det andet kan det reducere stressniveauet for medarbejderne, da de ikke længere skal bekymre sig om at skulle lære nye rutiner og arbejde med nye kolleger hele tiden. Endelig kan det føre til en øget følelse af ansvar og ejerskab for arbejdet, da medarbejderne er en del af et fast team, der arbejder sammen for at opnå fælles mål.

Fordelene ved faste teams for beboerne er også mange

For det første giver det dem mulighed for at opbygge et tættere forhold til medarbejderne, da de ser de samme ansigter hver dag. Dette kan føre til en øget følelse af tryghed og tillid. For det andet kan det føre til en øget kvalitet af plejen, da medarbejderne er mere fortrolige med beboernes behov og rutiner. Endelig kan det føre til en øget livskvalitet for beboerne, da de kan opretholde en mere stabil og forudsigelig daglig rutine.

Hvordan organiseres faste teams

Organiseringen af et fast team kan variere afhængigt af kommunens hjemmepleje og de enkelte plejehjem. Generelt består et fast team af en gruppe medarbejdere, der arbejder sammen for at tage sig af de samme beboere hver dag. Teamet vil typisk arbejde tværfagligt med forskellige faggrupper, såsom social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, fysio- og ergoterapeuter. Teams samarbejder desuden med sygeplejersker, borgers læge, hjælpemiddelcentre og borgers netværk m.v. Teamet kan også have en fast leder, der er ansvarlig for at koordinere arbejdet og sikre, at alle beboernes behov bliver opfyldt.

Tal med Mannaz om hvordan du tager de første skridt og hvordan du fuldfører skiftet.

Inspiration fra udlandet

En række danske kommuner arbejder i disse år på at udvikle ældreområdet blandt andet med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model. Modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i selvstyrende teams og personkontinuitet.

Mannaz arrangerer studie-turer til Holland, hvor Buurtzorg tager kyndigt af os i et par dage. Du kan også starte med kurset Introduktion til faste teams.

Vil du vide mere

Vores formål er at understøtte din undervikling og fremdrift i dine projekter. Vi ser frem til at dele vores erfaringer med faste teams og gøre dig i stand til at tage de første skridt.

Consultant

bkn@mannaz.com
+45 9394 6874

Vice President

pwm@mannaz.com
+45 2428 5973

Kurser

Relevante kurser om faste teams

Inspiration
Bliv inspireret til organisering af faste teams
Ledelse Buurtzorg og Mannaz i nyt stærkt samarbejde

Buurtzorg har revolutioneret den gængse opfattelse af det organisatoriske behov for kontrol, styring og rapportering, og erstattet det med tillid samt et stærkt fokus på borgerens behov. Læs med, og bliv inspireret til at rykke din organisation til næste niveau.

Ledelse 4 råd til velfungerende selvledelse

Selvledelse er blevet svaret på den medbestemmelse, som medarbejderne efterspørger, og virksomhederne gerne vil give. Men selvledelse kommer ikke uden udfordringer. Selvledelse kræver klare rammer, der defineres gennem dialog og en professionel samtalestruktur. Læs hvordan i denne artikel.

Ledelse Hvad er Buurtzorg?

Er du nysgerrig på Buurtzorg-modellen og selvstyrende teams i din organisation eller virksomhed? Mannaz hjælper dig på vej.

The potential is people