Ledelse

Guide til din medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale)

MUS-samtalen, eller medarbejderudviklingssamtalen, har fokus på kompetenceudviklingen, og er en værdifuld samtale mellem en leder og medarbejder. Ved at forberede sig ordentligt og engagere sig aktivt i samtalen kan både ledere og medarbejdere drage fordel af den vigtige dialog, der kommer ud af det. Det er en investering i vækst, udvikling og trivsel på arbejdspladsen.
·
Artikel

Hvad er en MUS-samtale – og hvorfor er den vigtig?

MUS-samtalen giver en struktureret ramme for at diskutere arbejdspræstation. Formålet er at evaluere medarbejderes præstationer, kompetencer, mål og udviklingsbehov. Det vil være med til at fremme en åben og ærlig kommunikation mellem leder og medarbejder. MUS-samtalen bringer også et rum, hvor der er mulighed for at give og modtage feedback, som er afgørende for personlig såvel som professionel udvikling.

Målafklaring

Samtalen giver en platform til at definere og afklare mål og forventninger. Det kan hjælpe medarbejderen med at forstå, hvad der forventes af dem – og hvordan deres arbejde kan bidrage til virksomhedens succes og overordnede målsætninger.

Udvikling og vækst

MUS-samtalen er en mulighed for at diskutere medarbejderens karriereudvikling og vækstmuligheder.

Motivation og engagement

Når medarbejderen føler sig hørt og værdsat, kan det være med til at styrke deres motivation og engagement. Ligeledes vil MUS-samtalen være en gylden mulighed for organisationen eller virksomheden at vise, at de er investeret i medarbejderens trivsel og karriere.

Konfliktforebyggelse

Ved løbende at adressere udfordringer og bekymringer, kan MUS-samtalen bidrage til at forhindre, at små problemer udvikler sig til større konflikter og misforståelser.

Regler for MUS-samtale

Der kan være regler for MUS-samtalen, men de varierer afhængigt af, om der er tale om medarbejdere i den offentlige eller private sektor. I den offentlige sektor er MUS-samtaler obligatoriske – og derfor er samtalen obligatorisk på alle statslige arbejdspladser.

I den private sektor er der imidlertid ingen lovkrav om MUS-samtaler, og mange overenskomster har ikke faste regler for afholdelse. Så som medarbejder har du ingen juridisk ret til en MUS-samtale. Der er dog mange virksomheder, der afholder samtalerne, fordi de er gavnlige.

Forberedelse til MUS-samtalen

Ikke alle rammer for MUS-samtalen er ens. Derfor er det vigtigt, du som leder får det gjort klart, hvordan MUS-samtalen foregår. Nogle ledere udleverer et MUS-samtale-skema, som du som medarbejder kan forberede dig på inden samtalen. Her er nogle gode råd til, hvordan du som leder og medarbejder forbereder dig til MUS-samtalen:

En leders forberedelse til MUS-samtalen

Som leder spiller du en afgørende rolle i MUS-samtalen. Her er nogle af de skridt, du kan tage for at forberede dig til samtalen:

1

Forstå medarbejderen rolle

Gennemgå medarbejderens jobbeskrivelse og forstå, hvad der forventes af dem i deres rolle.

2

Definér mål og forventninger

Klarlæg de mål og forventer, du og virksomheden har for medarbejderen – og sørg for, at de er klare og konkrete og kan måles og evalueres. Det vil hjælpe med at skabe en følelse af retning og fokus for medarbejderens udvikling.

3

Vær åben og empatisk

MUS-samtalen handler også om at lytte til medarbejderen. Vær åben for medarbejderens input og bekymringer og vis empati.

4

Skab tillid og tryghed

I forlængelse af ovenstående, så er det også vigtigt, du starter hele samtalen med at skabe en afslappet og tryg atmosfære, hvor medarbejderen har lyst til at åbne op og dele sine tanker og bekymringer. Det er generelt vigtigt, når der skal skabes psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Der er også andre redskaber end de gængse spørgsmål, som du som leder kan tage med i forberedelserne til samtalen. Det kan blandt andet være Everything DiSC ®”-profilen, som stiller skarpt på medarbejdernes adfærd i bestemte situationer. Du kan bruge DISC ®-profilen som et udgangspunkt for at starte en konstruktiv dialog med medarbejderen.

Vil du gerne styrke dine lederkompetencer? Find dit næste lederforløb her

En medarbejders forberedelse til MUS-samtalen

Som medarbejder kan du også tage nogle skridt for at forberede dig til MUS-samtalen:

1

Selvevaluering

Reflektér gerne over din egen præstation og gør dig nogle tanker om dine styrker og områder, der kan forbedres. Det kan hjælpe dig, når I skal diskutere din rolle i virksomheden.

2

Mål og målsætning

Overvej, hvad du gerne vil opnå i din karriere, og hvordan dine nuværende mål passer ind i billedet.

3

Forventninger

Forstå, hvad din leder forventer af dig – og sørg for, at du har nogle klare mål og forventninger, som I kan diskutere

4

Spørgsmål og bekymringer

Vær klar til at stille spørgsmål og dele eventuelle bekymringer og udfordringer med din leder. Det er en god mulighed for at få klarhed og rådgivning.

Eksempler på spørgsmål, du som leder kan stille til MUS-samtalen

Der findes mange forskellige metoder og spørgsmål, du som leder kan tage med til en MUS-samtale. Nogle af spørgsmålene eller punkterne, der kan indgå i et MUS-samtale-skema, kan se sådan ud:

  • Hvad er dine primære arbejdsopgaver, og hvordan passer de ind i virksomhedens overordnede mål?
  • Hvordan vurderer du dine egne kompetencer, og hvad kan du gøre for at udvikle dem yderligere?
  • Hvordan fungerer samarbejdet med dine kolleger og din leder, og hvordan kan det eventuelt forbedres?
  • Hvad er dine mål for det kommende år, og hvordan vil du måle dine resultater?
  • Hvordan trives du på arbejdspladsen, og er der eventuelle forhold, som påvirker din trivsel negativt?

Det er vigtigt, at du som leder stiller åbne spørgsmål, som inviterer til refleksion og yderligere dialog. Vær opmærksom på at stille spørgsmål, der er relevante for den specifikke medarbejders præstationer, trivsel og udvikling.

Bliv bedre klædt på til MUS

MUS-samtalen udgør en vigtig del af lederens rolle og ansvar. Det er nødvendigt at have udviklede færdigheder til at lede, motivere og udvikle medarbejderen mere effektivt. 

Hos Mannaz kan du gå på opdagelse i vores mange kurser og uddannelser, som kan give dig de redskaber og værktøjer, der skal til for at du som leder kan få mest muligt ud af MUS-samtalen.

På Mannaz’ Offentlige Lederuddannelse kommer du blandt andet til at arbejde med tematikker som lederens professionelle samtaler – såsom MUS-samtalen.

The potential is people