Ledelse & Teamudvikling

3 tips til dig som ny leder

Få inspiration, hvis du er ny i rollen som leder. Der er mange udfordringer og spørgsmål, der melder sig, når du træder ind i rollen som ny leder.  I denne artikel får du 3 tips til, hvordan du kommer bedst fra start med din ledelse som ny leder.
·
Artikel

Du har sagt farvel til jobbet som medarbejder og goddag til jobbet som leder. Rollerne er skiftet. Hierarkiet er ændret. Alt er forandret. Ledelse er dit nye fokus.

Den første tid som ny leder kan ofte føles turbulent og uforudsigelig – som at navigere i et ukendt farvand. Dit ansvar har ændret sig, og virkeligheden omkring dig er ny, kompleks og foranderlig. Selvom der ikke findes nogen endegyldig opskrift på, hvordan du bliver en god leder, findes der en række tips og grundlæggende lederkompetencer, der kan ruste dig til at omfavne den nye rolle bedre. De tre vigtigste får du uddybet nedenfor. Dertil har du også mulighed for at prøve kræfter med forskellige ledelseskurser, der kan være med til at forbedre dine ledelsesegenskaber.

1. Læg fagligheden fra dig

Det første tip omhandler din faglighed. Indse, at du har fået en helt anden opgave, som kræver en anden form for indsats for at lykkes. Fokus er ikke længere på din professionsfaglige indsats men på din ledelsesfaglige indsats. Hvis du lader dit professionsfaglige fokus overtage, er du i gang med at fyre dig selv som leder. Du skal erkende, at succeskriteriet er ændret.

Som leder er din fornemmeste opgave ikke længere at være den dygtigste specialist men at være den bedste leder. Du skal uddelegere arbejde, motivere mod fælles mål og stille krav. Netop det at få arbejdet udført gennem andre er en typisk faldgrube.

Det handler pludselig om at aktivere andre omkring dig i stedet for at løse alle opgaverne selv. Den forpligtigelse, der ligger i at stille krav til dine omgivelser, er dog et vilkår, og hvis du ikke gør det, er der medarbejdere, der mangler retning og ledelse.

“Du lykkes kun, hvis dem, du har ansvaret for, skaber resultater og lykkes.”

2. Kommunikér, kommunikér, kommunikér

Næste pointe er næppe den store overraskelse for dig, der er ny i rollen som leder. Ledelse er og bliver et ”people game”. Du skal grundlæggende set kunne lide andre mennesker og lide at være i relationer, ellers kommer du ikke langt i rollen som leder. Og du skal investere utroligt meget tid og energi i dine omgivelser og kommunikere i en grad, du troede utænkelig.

Som leder kan du ikke tage for givet, at et budskab er leveret og forstået. Det skal leveres og kommunikeres mange gange. Samtidig skal du kunne rumme dine omgivelser og omfavne de mange forskelligartede krav og behov. Folk kan have gode og dårlige dage, og det mærker du på tætteste hold som leder. Du skal indstille dig på, at det er dine omgivelser, du driver frem. Og du lykkes kun, hvis dem, du har ansvaret for, skaber resultater og lykkes.

Rummeligheden skal dog ikke udvises på bekostning af de krav, du er nødt til at stille som leder. Du skal optræde som ”den gode forælder” forstået på den måde, at en mor eller far rent opdragelsesmæssigt repræsenterer regler, struktur og rammer, samtidig med at han/hun udviser rummelighed, fleksibilitet og holder en hånd under sine børn. Det er balancen mellem at udøve hård kærlighed, “though empathy” og vigtigst af alt at udvise dømmekraft. Det er ikke altid nemt, og det er ikke sikkert, du vinder popularitetskonkurrencer på det, men det er en afgørende kompetence”.

3. Indse, at det er en livslang proces

Det sidste tip til dig med som ny leder er, at du skal kunne leve med kompleksiteten. Som ny leder må du forene dig med tanken om, at der både er mange spørgsmål og svar, der vokser frem, som du ikke nødvendigvis kender upfront. Det handler meget om at finde din egen vej. Men det er en vej, som er livslang, uforudsigelig og spændende. Det er en læringsproces over lang tid. Hvis du forventer, du er perfekt fra starten, og at du ikke må begå fejl, så risikerer du at lave en ringe opskrift på dit lederskab, som du gentager.

Du kan møde ledere, der har været ledere i 20 år, men som kun har et halvt års erfaring. De har bare gjort det samme 40 gange. Hvis du vil lykkes i rollen som leder, må du ikke stå stille. Du skal udvikle dig og arbejde aktivt med din rolle som leder. Du må aldrig stoppe med at spørge dig selv; Hvorfor skal nogen følge dig som leder? Kender du ikke dit ”hvorfor”, dit værdigrundlag, eller det, du vil kendes for, må du blive klar på det. Ellers lykkes du ikke. Du udnævnes af virksomheden, men vælges af medarbejderne – dag for dag.

Inspiration
Bliv inspireret indenfor ledelse
Ledelse & Teamudvikling 4 råd til velfungerende selvledelse

Selvledelse er blevet svaret på den medbestemmelse, som medarbejderne efterspørger, og virksomhederne gerne vil give. Men selvledelse kommer ikke uden udfordringer. Selvledelse kræver klare rammer, der defineres gennem dialog og en professionel samtalestruktur. Læs hvordan i denne artikel.

Procesfacilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.

Ledelse & Teamudvikling Tre forandringer, der overrasker den nye leder

Ledelse er en disciplin, man skal lære ud over fagligheden. I denne artikel får du indblik i tre forandringer, der overrasker de fleste nye ledere.

The potential is people