5 gode råd til den værdiskabende evaluering

19. oktober 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Evalueringsfeltet gennemgår i øjeblikket et paradigmeskifte, hvor fokus bevæger sig fra de resultater, der er skabt, til den værdi, du som evaluator og HR-konsulent ønsker at skabe. I det nye paradigme kan du benytte ”værdiskabende evaluering”. Få fem gode råd til dette nedenfor.

Som HR-konsulent kan du måske genkende, at evaluering er en støvet omgang, der enten bekræfter noget, man allerede vidste, eller der bekræfter noget, man gerne vil have bekræftet.

Evalueringen kan i stedet være en anledning til at blive klogere på sig selv som organisation i et læringsperspektiv, og dermed sætte organisationen i stand til at gøre noget andet, end den plejer.
Man kan sige, at den værdiskabende evaluering gør op med en klassisk forståelse af evaluering.
Her bliver der enten målt på lederes præstationer, trivsel, specifikke indsatser, eller hvad kunder synes om vores ydelser. Dette for efterfølgende tørt at konstatere, at ”det ser jo godt nok ud”, eller ”ok det må vi hellere gøre noget ved” – og så i øvrigt arkivere evalueringen i et ringbind på en hylde.

”Vi skal være mere ambitiøse i forhold til, hvad vi kan bruge evaluering til. For dybest set kan evaluering bidrage til, hvordan vi klogt kommer videre,” forklarer konsulent og underviser i Mannaz Jacob Sønderskov.

Evalueringsfeltet har ifølge konsulenten bevæget sig meget de seneste år. Evaluering har tidligere med fokus på spørgsmål som: Har vi nået det, vi skulle nå? Hvilken værdi har det skabt? Hvor godt et resultat har vi præsteret? I dag handler det i høj grad om at kunne bruge evalueringen i et udviklingsperspektiv og se evalueringen som noget, der skaber yderligere værdi.

I din evaluering fungerer spørgsmål som en lyskegle, der peger på vigtige temaer og sætter dem på dagsordenen. Derfor er det vigtigt at overveje de spørgsmål, du evaluerer med.

Vend ikke ryggen til værdi

Ifølge Jacob Sønderskov betyder det, at du skal agere i et paradoks og stille nye spørgsmål, når du ønsker at arbejde med evalueringer.

”Det fordrer, at du som evaluator har et mere holistisk blik på evaluering. I stedet for at se på evaluering som noget, der skal medføre en endelig rapport, der peger bagud, skal du mere se på, hvilken værdi du vil skabe med evalueringen fremadrettet,” siger han.

Overvej derfor i stedet at stille følgende spørgsmål:

 • Hvad giver evalueringen anledning til at gøre mere af?
 • Hvordan bevæger vi os klogt videre?
 • Hvad giver evalueringen anledning til, at vi taler om, og hvilken forskel vil det gøre?
 • Hvilke mønstre viser evalueringen, og hvordan kan vi bruge den til at blive klogere?
 • Hvad bliver dit næste skridt i forhold til at adressere de resultater, som evalueringen foreløbig viser?
 • Af de temaer, som evalueringen peger på, hvad vil da skabe mest værdi om et halvt år, hvis vi tager afsæt i de foreløbige resultater?
 • Hvad ville vores vigtigste interessenter (ledere, kunder, medarbejdere) råde os til at gøre mere af på baggrund af de nuværende resultater?

I din evaluering fungerer spørgsmål som en lyskegle, der peger på vigtige temaer og sætter dem på dagsordenen. Derfor er det vigtigt at overveje de spørgsmål, du evaluerer med.

”Hvis du for eksempel stiller medarbejdere spørgsmål om, hvordan de oplever ledelsen, sætter du spørgsmålet på dagsordenen for medarbejderne, og de vil automatisk reflektere mere over, hvordan de oplever ledelsen – også ud over den tid det tager at besvare spørgsmålene. På den måde kan du rette fokus med dine spørgsmål,” siger Jacob Sønderskov.

Det er vigtigt at kommunikere tydeligt og transparent omkring evalueringens formål og praktiske skridt.

En metode der forpligter

En faldgrube i den værdiskabende evaluering kan være, at du forelsker dig i en lille del af evalueringsprocessen, så du kommer til at overse noget andet, der også er vigtigt. Hvis du f.eks. kun fokuserer på at få ledere til at score på en skala fra et til fem, risikerer du at overse, hvordan det påvirker de ledere netop at blive scoret på en skala fra et til fem. Eller hvis du beder medarbejderne om at komme med input eller data til det, du ønsker at evaluere, så risikerer du at overse, at du nu har sat en masse refleksion i gang hos medarbejderne om de temaer, de har givet input til. Derfor skal du følge ordentligt op og sikre, at de involverede kan skabe mening med indholdet. Det gør, at de tager ejerskab for det videre forløb og føler sig anerkendte.

”Ved at engagere og involvere organisationen sætter man tanker og processer i gang, der forpligter. Derfor er det også vigtigt at kommunikere tydeligt og transparent omkring evalueringens formål og praktiske skridt,” siger Jacob Sønderskov.

Det skaber en kompleks evalueringsrolle, fordi du går fra at stå på sidelinjen til at være en del af processen. Men hvis du mestrer denne type evaluering, mener konsulenten, at evalueringsmetoden skaber et større udbytte for organisationen fremadrettet. Det giver både anledning til mere effektskabende dialoger, større engagement og i sidste ende større værdi i forhold til det ønskede formål.

5 gode råd til den værdiskabende evaluering

 1. Investér tid i at tale om formålet med evalueringen. Spørg dig selv og organisationen, om det er for at skabe resultater, læring, refleksion, for at sikre kvalitet, for at ansvarliggøre nogen eller for at vurdere eller legitimere noget. Eller er det noget, vi bare gør, fordi ”det gør man”? I den aktive stillingtagen kan vi sikre os, at vi allerede er godt i mål, inden vi er begyndt, fordi vi får svarene på, hvilken værdi vi gerne vil skabe. Med andre ord skal formålet styre evalueringen.
 2. Tag små skridt. Se evalueringsprocessen som dynamisk og en bevægelse, der hele tiden skal justeres i forhold til formålet.
 3. Skab transparens og kommunikation, så alle, der er involveret, ved, hvad formålet er, hvordan de skal involveres, hvad der konkret skal ske i evalueringen, og hvornår resultaterne foreligger. Det skaber tryghed, engagement og ejerskab. Det har også et praktisk formål efterfølgende, for jo mere folk har følt sig involveret under evalueringen, desto bedre vil de bidrage til den efterfølgende proces.
 4. Fokusér på de spørgsmål, du bruger. Spørgsmålene skal hænges op på formålet, og vær opmærksom på, at forskellige spørgsmål skaber forskellig viden. En dygtig evaluator stiller gode spørgsmål og ved, hvad han vil med spørgsmålene.
 5. Se dig selv som en facilitator, der skaber mulighed for værdiskabelse, i stedet for en evaluator.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvHR

Mannaz HR-uddannelsen

Et intensivt forløb med udgangspunkt i konkrete HR-udfordringer, hvor du med træning og teori bliver klædt på til at varetage HR-funktionens kerneopgaver.

4 dage 19.900 kr
Læs mere
HR

Mannaz HR Business Partner-uddannelsen

På denne uddannelse får du værktøjer til og træning i at mestre både strategiske HR-indsatser samt operationelle og taktiske HR-tiltag, der direkte understøtter og skaber værdi i kerneforretningen.

4 dage 19.500 kr
Læs mere

Om Jacob Sønderskov

Jacob Sønderskov er cand.scient.pol og certificeret systemisk coach. Han arbejder særligt med ledelses- og organisationsudvikling, coaching, proceskonsultation og evaluering. Derudover underviser Jacob på flere ledelseskurser, den samlede coachcertificering samt proceskonsulentuddannelserne.