Hvad betyder ESG

10. juni 2023 - Berit Kristine Bøggild, Cand.merc., Client Director, Mannaz Del siden

ESG (Environmental, Social, and Governance) er en tilgang til investering og forretningspraksis, der integrerer ikke-finansielle faktorer i vurderingen af virksomheders bæredygtighed og samfundsindvirkning. På dansk betyder ESG miljø, sociale forhold og ledelse.

Det hele relaterer sig til organisationer/virksomheder og arbejdspladser. Det er en metode til at bedømme og identificere virksomheders evne til at skabe langsigtet værdi, samtidig med at de tager hensyn til miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer. Tidligere er virksomheder normalt blevet bedømme ud fra dens evne til at skabe økonomiske resultater. ESG bedømmer altså virksomheder ud fra fx dens politikker vedrørende miljøet, og hvor glade og tilfredse dens medarbejdere er. 

Hvad betyder ESG

ESG: Virksomheders bæredygtighed og samfundsindvirkning

ESG (Environmental, Social, and Governance) er en tilgang til investering og forretningspraksis, der integrerer ikke-finansielle faktorer i vurderingen af virksomheders bæredygtighed og samfundsindvirkning. Det er en metode til at evaluere og identificere virksomheders evne til at skabe langsigtet værdi, samtidig med at de tager hensyn til miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer.

Hvad omfatter E-et i ESG

“E” i ESG står for “Environmental” (miljømæssige faktorer). Dette omfatter vurdering af virksomheders indvirkning på miljøet og deres praksis inden for miljømæssig bæredygtighed. Det kan omfatte aspekter som klimaforandringer, energiforbrug, vandforvaltning, affaldshåndtering, luftforurening og biodiversitet. Virksomheder vurderes ud fra deres evne til at identificere og minimere negative miljøpåvirkninger samt vedtage bæredygtige praksisser og teknologier.

Hvad omfatter S-et i ESG

“S” i ESG står for “Social” (sociale faktorer). Dette fokuserer på virksomheders indvirkning på samfundet og interessentgrupper, herunder medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund. Sociale faktorer inkluderer arbejdstagerrettigheder, arbejdsvilkår, diversitet og inklusion, samfundsengagement, produktansvar og forsyningskædeetik. Virksomheder vurderes ud fra deres sociale præstationer, herunder deres evne til at opretholde etisk adfærd, fremme mangfoldighed og inklusion, sikre arbejdssikkerhed og engagere sig i samfundsprojekter og -behov.

Hvad omfatter G-et i ESG

“G” i ESG står for “Governance” (styringsmæssige faktorer). Dette omfatter evaluering af virksomheders ledelsesstruktur, beslutningstagning og ansvarlighed. Det inkluderer aspekter som corporate governance, ledelsesintegritet, etik og korrigerende handlinger, risikostyring, aktionærrettigheder og overholdelse af love og reguleringer. God governance sikrer, at virksomheder opererer på en ansvarlig, transparent og effektiv måde, hvilket styrker tillid og skaber langsigtede værdier.

Hvilke konsekvenser har ESG-vurderinger for virksomheder

ESG-analyser og vurderinger kan udføres af investorer, finansielle institutioner og ratingselskaber for at vurdere en virksomheds ESG-præstation. Disse vurderinger hjælper investorer med at tage mere informerede beslutninger og investere i virksomheder, der er i overensstemmelse med deres værdier og bæredygtighedsmål. De hjælper også virksomheder med at forbedre deres bæredygtighedspraksis og imødekomme interessenters forventninger.

For investorer kan ESG-analyser hjælpe med at identificere potentielle risici og muligheder forbundet med en virksomheds bæredygtighedspræstation. Det kan også hjælpe med at opnå bedre afkast ved at investere i virksomheder, der har en positiv ESG-præstation og er mere modstandsdygtige over for fremtidige udfordringer. Investorer kan også bruge ESG-vurderinger til at udøve indflydelse og påvirke virksomheder til at forbedre deres bæredygtighedspraksis.

For virksomheder kan en stærk ESG-præstation give konkurrencefordele og styrke deres omdømme og image. Det kan hjælpe med at tiltrække investorer, talenter og kunder, der prioriterer bæredygtighed og ansvarlighed. Ved at integrere ESG-principper i deres forretningsstrategi kan virksomheder også opnå bedre risikostyring, øge innovation og opnå en mere stabil og langsigtet vækst.

Hvor udbredt er ESG-tankegangen

ESG-tankegangen er blevet mere udbredt og betydningsfuld i finansverdenen og virksomhedspraksis. Regulatoriske organer og internationale organisationer har også fremmet ESG-tilgange som en måde at tackle globale udfordringer på, herunder klimaforandringer, social ulighed og korruption. Virksomheder, investorer og samfund som helhed erkender vigtigheden af at skabe en bæredygtig og ansvarlig fremtid, og ESG er blevet en vejledende ramme for at opnå dette mål.

Bæredygtighed

Skab bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål

Har du hørt om FN´s 17 verdensmål, og er du i tvivl om, hvordan din virksomhed kan drage nytte af dem? Få redskaber til at gøre de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i din virksomhed, og opnå en bæredygtig forretning.

2 dage 10.999 DKK
Læs mere
Bæredygtighed

Transformation til større bæredygtighed

Ønsker din organisation at blive mere bæredygtig? På kurset får du en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

4 dage 19.999 DKK
Læs mere
Bæredygtighed

Introduktion til ligestilling og diversitet

Ønsker du at styrke dit nærvær og skabe rum til refleksion? Som leder skal du være noget for dig selv for at have noget at give til dine medarbejdere. På dette kursus lærer du et nyt tankesæt, en ny måde at være leder på, og du få konkrete redskaber til at skabe tid til refleksion.

1 dag 5.550 DKK
Læs mere

Berit Kristine Bøggild

Berit Kristine Bøggild er uddannet cand.merc. og Client Director og Lead på Sustainability hos Mannaz. Berit har i 20 år arbejdet med forandringer og transformationer. Hun har selv mange gange stået i rollen som lead på strategiske forandringsprojekter. Hun har efterfølgende i en lang årrække understøttet kundernes transformationer som konsulent og undervist i forandrings- og transformationsledelse. Berit har arbejdet i flere virksomheder og organisationer med at implementere større bæredygtighed både for at spare ressourcer, skabe mere forretning og et stærkere brand. Hun er optaget af at komme fra fine ord til ændret adfærd og resultater.

Berit underviser på kurset ”Transformation til større bæredygtighed” og er lead på Mannaz’ samarbejde med ”UN Global Compact Network Denmark” og programmet ”Target Gender Equality”, hvor Mannaz´ CEO Marianne Egelund Siig og Berit faciliterer programmets workshops.

Du er velkommen til at kontakte Berit på bkb@mannaz.com eller +45 2295 0151.