Bæredygtighed

Få succes med bæredygtighedsmål sammen med jeres værdikæde

Årets afslutning medfører en evaluering af de opstillede bæredygtighedsmål. Vi vil se mange, der ikke når helt i mål, fordi de mangler vigtige data og løsninger fra deres værdikæde.
I denne artikel deler vi eksempler på, hvordan I kan lykkes med jeres bæredygtighedsmål og forbedre jeres impact gennem målrettet samarbejde og partnerskaber i jeres værdikæde og industri.
·
Artikel

Reducer klimaaftryk og hav dokumentation til at verificere det

Større bæredygtighed begynder oftest med at adressere og minimere organisationens eget miljømæssige fodaftryk gennem en række emissionsreduktionsmål. Mange virksomheder er nødt til at implementere nye teknologier for at nå disse mål.

Vi har nået et punkt, hvor det ikke længere er et spørgsmål om mangel på innovation, men et spørgsmål om mangel på modenheden og skalering af disse løsninger. For mange industrier eksisterer de nødvendige teknologier for at nå net zero allerede, men de kræver omfattende skalering for fuldt ud at kunne adressere bæredygtighedsudfordringernes omfang. Én af måderne at skalere disse teknologier er gennem målrettede partnerskaber, der kan demonstrere et proof of concept for et cirkulært samarbejde på tværs af industrien.

Derudover bliver det stadig mere almindeligt at inkludere emission fra organisationens værdikæde (scope 3) i disse reduceringsindsatser. Dette stammer fra øget pres fra kunder, lovgivere/myndigheder og investorer for at tage ansvar for det fulde omfang af udledninger.

Value chain visualisation

En af de største udfordringer i forbindelse med reducering af scope 3 emissioner er manglen af data fra værdikæden. Uden relevant data er det umuligt at sætte en ordentlig baseline og have dokumentationen til at verificere fremskridt og lære af erfaringer. Dog overlapper virksomheders scope 3 emissioner ofte, hvilket gør det til et fordelagtigt område for samarbejde. For eksempel hvis en række virksomheder anmoder om bæredygtighedsdata fra en fælles leverandør, kan dette pres øge sandsynligheden for at få et brugbart svar.

Reaching net zero ...
“For us to reach net zero means all our suppliers need to reach net zero … We need to work together to leverage our competences and resources instead of working separately on the same problem.”
Anna Celsing, Chief Sustainability Officer, Alfa Laval. COP28, December 2023.

Sæt et positivt aftryk med jeres tilstedeværelse

Hvis du vil gå videre end at reducere jeres fodaftryk, er næste skridt at begynde at sætte mål, der relaterer sig til at genoprette eller regenerere miljøet. Disse mål er krystalliseringen af, hvordan I ønsker, at verden har gavn af tilstedeværelsen af jeres organisation.

Eksempler på mål med et positivt impact kan både handle om klimaforandringer, ressourceforbrug, menneskerettigheder og sundhedsforhold i de samfund og lande I opererer i.

Ligegyldigt om I har høje ambitioner for at reducere jeres fodaftryk eller for at have regenerativ impact, kræver det samarbejde på tværs af værdikæden at opnå ambitiøse bæredygtighedsmål.

Partnerskaber for bedre løsninger med større impact – tre eksempler

De store indsatser der skal til for at opnå ambitiøse bæredygtighedsmål – inklusiv mål der bruger ord såsom ‘alle’ eller ’nul’ – gør målene umulige at nå alene. Det betyder, at I må lede efter konkurrenter, leverandører og kunder med tilsvarende interesser for at etablere partnerskaber i jeres værdikæde eller industri.

Udover et mere omfattende og forbedret bæredygtighedsimpact, kan partnerskaber i jeres værdikæde også skabe værdi i form af besparelser, øget effektivitet og højere indtægt. Ved at påvirke og bidrage til den innovation, der allerede finder sted i jeres værdikæde, kan I få bedre udbytte af jeres innovationsindsats.

Vi har udvalgt tre eksempler til inspiration.

To af dem var en del af gæstetalernes bidrag til DI & Mannaz Bæredygtighedsuddannelse i januar 2024. Det tredje var på listen over udvalgte eksempler på værdikædesamarbejde fra samme uddannelse.

Vestas, Olin, og Stena Recycling i partnerskab om en cirkulær løsning for vindmøllevinger

Det er en udfordring at genanvende vindmøllevinger.

Hidtil har vindmølleindustrien troet, at vingematerialet krævede en ny tilgang til design og fremstilling, så det enten kan genbruges eller endda blive cirkulært, når vingerne tages ud af drift.

Fremover kan vi nu betragte gamle epoxybaserede vinger som en kilde til råmateriale. Når denne nye teknologi først er gennemført i stor skala, kan gammelt vingemateriale, der i øjeblikket ligger på deponi, samt materiale i aktive vindmølleparker, skilles ad og genbruges. Dette signalerer en ny æra for vindindustrien og fremskynder vores vej mod cirkularitet,” siger Lisa Ekstrand, Vice President, Sustainablity hos Vestas. Læs mere hos Stena Recycling.

Ud over den tekniske løsning er det også en del af partnerskabet at finde en økonomisk bæredygtig forretningsmodel for alle involverede parter.

recycle turbines blades

Alfa Laval samarbejder med deres værdikæde – det tværindustrielt samarbejde MASSIV+

For us to reach net zero means all our suppliers need to reach net zero … We need to work together to leverage our competences and resources instead of working separately on the same problem.” Anna Celsing, Chief Sustainability Officer, Alfa Laval. COP28, december 2023.

Alfa Laval går aktivt i spidsen for værdikædesamarbejde gennem partnerskabet mellem Microsoft, Alfa Laval, Sandvik, SKF Group, IKEA, Volvo Cars, LKAB, SSAB og Ovako Group. Dette tværindustrielle partnerskab, MASSIV+, arbejder for at løse kerneudfordringerne forbundet med datarapportering af drivhusgasudledning.

For at opnå net zero værdikæder i 2030-2050, udforsker MASSIV+ samarbejdet en tværindustriel standard for at transformere drivhusudledningsdata til handlingsorienteret information – og derigennem reducere negativ impact. Formålet er at muliggøre problemfri indsamling og validering af drivhusgasudledningsdata fra scope 1 og 2 – for at sikre relevant scope 3 data.

Se mere på MASSIV+

Massiv+ partnerskab

I partnerskaber kan der opstå udfordringer undervejs

Disse partnerskaber kræver et højt niveau af tillid mellem partnerne samt et dedikeret fokus og ressourcer fra alle involverede parter. For at opnå succes med samarbejdet er parterne nødt til at være afstemte med hinandens kompetencer, incitamenter og formål. Når disse udfordringer bliver godt håndteret, kan partnerskabernes impact have transformativ indflydelse på et dybere niveau end en organisation vil kunne opnå egenhændigt.

Afhængigt af hvem vi er, er realiseringen af at skabe en sådan forskel enten central for ens arbejde eller en attraktiv bivirkning.

Starter samtalen

Hos Mannaz er vores formål at understøtte vores kunder i at move what matters. Vi hjælper jer gerne med at styrke samarbejdet i jeres værdikæde, så I kan nå jeres mål.

Client Director

bkb@mannaz.com
+45 2295 0151

Junior Consultant

ami@mannaz.com
+45 2214 0782

Source used in the article

Inspiration
Be inspired within sustainability
Sustainability Are you making the most of your company’s sustainability reporting?

Your organisation’s sustainability performance data can help you tap into wider opportunities if you dig them out of your annual report and breathe life into them. Be inspired in this article.

Sustainability Bridging Your Company´s Sustainability Skills Gap: A Crucial Step for Companies and the Planet

Sustainability skills gap refers to the shortage of professionals equipped with the knowledge, expertise, and competencies needed to drive sustainable initiatives within businesses. Addressing this gap is not only vital for the success of companies but also crucial for the well-being of our planet.

Leaders & Teams Four handles to achieve sustainability

How far has your company progressed with the sustainability agenda? Have you gone far enough or could you use a few more handles to move your organisation forward? Read on and be inspired to get everyone engaged in sustainability to ensure successful implementation

The potential is people