Setup commitment - Analysefasen

Formål

Formålet med denne aktivitet er at skabe et godt udgangspunkt for analysefasen, at planlægge fasen, sikre den rette kompetence og få opbakning til fasen.

Ansvarlig

Liniechefen i den eksekverende afdeling udpeger en ansvarlig person for fasen.

Aktiviteter

 • Analyse af forudsætningerne for analysefasen og fasens resultater.
 • Planlægge fasens arbejde, estimere tiden og omkostninger samt definere fasens milepæle og leverancer. Derudover dokumentere fasens planer.
 • Definere og implementere passende kvalitetsrelaterede aktiviteter for fasen.
  Vurdere fx:

  • politikker, principper og standarder,
  • processer, metoder og værktøjer,
  • konfigurationsledelse,
  • assessments, audits, reviews og verifikation,
  • håndtering af ændringer,
  • målinger,
  • sikkerhedskrav etc.
 • Hvis der skal bruges leverandører, undersøg deres kvalitetsrutiner.
 • Indgå aftaler med ressourceejerne om at få de rette ressourcer til analysefasen. Sikre at eksperter bliver allokeret til projektet under hele projektforløbet.
 • Forberede og underskrive kontrakter for analysefasen.
 • Etablere organisationen og skabe kundekontakt for eksekveringen af analysefasen.
 • Udnævne projektlederen for projektgennemførelsen så tidligt som muligt i analysefasen.
 • Kommunikere planerne for at skabe et godt arbejdsmiljø for analysefasen.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people