Aktivitetsbeskrivelse

Formål

Aktivitetsbeskrivelse benyttes ved uddelegering af hovedaktiviteter i projektet, især når delegeringen sker til afdelingerne uden for projektorganisationen og til arbejdsgrupper i projektet. Den skal sikre den fælles opfattelse af aktiviteten og dens mål.Aktivitetsbeskrivelse kan også benyttes generelt for projektets hovedaktiviteter for at opnå en god planlægning.

Indhold og metode

Definér projektets hovedaktiviteter ved tilrettelægning af projektets styringstidsplan pr. fase.Aftal hvem, der skal forestå og udføre hver hovedaktivitet – en afdeling, en arbejdsgruppe eller en projektmedarbejder.Beskriv i dialog med vedkommende opgavens ønskede resultater og dokumentation, samt de beslutninger, der eventuelt skal leveres grundlag for. Lad derpå den opgaveansvarlige beskrive fremgangsmåde, delopgaver, hjælpemidler, behov for koordination samt budget for ressourceindsats og omkostninger. Disse forhold drøftes til en fælles aftale.

Faldgruber og begrænsninger

Læg især vægt på beskrivelsen af det ønskede/forventede produkt fra aktiviteten og overlad planlægningen af, hvad der skal gøres for at præstere det, til den aktivitetsansvarlige.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people