Del siden

Er afholdt - Gratis Event: Systemisk ledelse i fremtidens organisation

EVENTEN ER AFHOLDT

Se aktuelle events

Læs om uddannelsen "Systemisk projektlederuddannelse"

Læs om kurset "Systemisk ledelse i praksis"

 

----------------------------

 

Arbejder du til daglig med at lede mennesker, forandringer, processer eller møder? Og ønsker du kraftfulde tilgange til at skabe følgeskab, facilitere dynamiske og komplekse processer samt stille nysgerrige spørgsmål, som giver fremdrift og energi? Uanset om du er leder, projektleder eller konsulent, så er den systemiske tilgang en stærk vej til at skabe organisatorisk udvikling, der får alle med.

Eventen afholdes 5. marts i København og er relevant for både offentlige organisationer og private virksomheder.

Som du formentlig har lagt mærke til, så er arbejdsmarkedet under hastig forandring. Kompleksitet, ændrede vilkår og stigende udfordringer vil i endnu højere grad være en del af fremtiden for både offentlige organisationer og private virksomheder. For at kunne følge med forandringerne er du og din organisation/virksomhed nødt til at forandre jer i takt med dem. Hvis fremtidens udfordringer ikke lader sig løse med gårsdagens løsninger, bliver det endnu vigtigere som leder at kunne involvere både medarbejdere, borgere, virksomheder og de frivillige aktører for at skabe løsningerne sammen.

Særligt offentlige organisationer skal også kunne balancere mellem klassiske dyder som retssikkerhed, legalitet og myndighedsudøvelse på den ene side og så kravene om agilitet, omstilling og responsivitet på den anden side. Det kræver evnen til at lede i flere hastigheder. At bringe forskellige perspektiver i spil. At skabe mening under tidspres.

Disse udfordringer kan du imødekomme med en systemisk tilgang. Med denne tilgang kan du skabe resultater gennem bedre kommunikation og relationer på tværs af organisationen, processer eller projekter. Og ved at styrke den professionelle samtalepraksis og kommunikative kultur, løfter du medarbejdere og organisation/virksomhed mod nye mål. Du gør forandringer til en fælles, dialogisk opgave, du skaber en fælles retning, og du opnår reelt følgeskab omkring fremtidens nødvendige tiltag.

Attractor, som er en del af Mannaz, inviterer til gratis event, hvor du får indblik i de muligheder og udfordringer, som fremtidens organisationer og virksomheder står overfor. Du bliver også inspireret til, hvordan du med en systemiske tilgang med fokus på facilitering og dialog kan være med til at samskabe en fælles mission og sikre daglig involvering – nu og i fremtiden.

Tid og sted

København
5. marts 2018
Kl. 8.30 – 11.00 (registrering og morgenmad fra kl. 08.00)
Comwell Conference Center Copenhagen, Center Blvd. 5, 2300 København S

 

TILMELD DIG

 

 

Tilmelding

Deltagelse er gratis med begrænset antal pladser. Eventen er forbeholdt ledere, projektledere, konsulenter samt specialister. Mannaz forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger fra konkurrenter og fra interesserede uden for målgruppen.

 

Afmelding

Tilmelding til eventen er påkrævet, og din tilmelding er bindende. Afmelding skal ske inden kl. 13.00, på den sidste hverdag inden eventen. Afmelding skal ske til Ann Siewecke via ann@mannaz.com eller telefon 4517 6153. Hvis du ikke giver besked om afbud inden dette tidspunkt, vil Mannaz opkræve en ”no-show fee” på 600 kr. ekskl. moms.

Program

 • 8.00 – Registrering og morgenmad

 • 8.30 – Velkommen
  V/ Niels Christian Engelsborg Voss, Vice President, Mannaz

 • 8.35 – Fremtidens organisation – muligheder og udfordringer
  v/ Bjarne Stark, Manager, Mannaz / Mikkel Thøgersen, Senior Vice President, Mannaz

  Hvor er vi på vej hen? Og hvilke krav stiller fremtiden til dig og din organisation? Få et indblik i, hvordan du og din organisation skaber resultater med den systemiske tænkning med fokus på dialog og facilitering i et foranderligt marked. Få inspiration til at sikre en smidig og fleksibel organisering af hverdagen, hvor alle går i samme retning for at løse fremtidens udfordringer.

 • 9.10 – Systemisk coaching
  v/ Henrik Isaksen, chefkonsulent, Mannaz

  Vil du gerne mestre at stille nysgerrige, organisatoriske spørgsmål, som giver fremdrift og energi til dine daglige samtaler? Har du brug for at kunne motivere og engagere mennesker? Tror du på, at samtaler kan løfte medarbejdere og organisationen mod nye mål? Hør, hvordan du med en coachende tilgang opnår de tænke- og handleværktøjer, der skal til, for at du kan navigere i komplekse kommunikative udfordringer og muligheder.

 • 9.30 – Pause

 • 9.45 - Systemisk projektledelse
  v/ Jane Søgård Hansen, seniorkonsulent, Mannaz

  Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Skaber dine projekter reel forandring og værdi? Og savner du redskaber til at skabe motivation og begejstring i projektarbejdet? Få indsigt i, hvordan du via systemisk projektledelse kan give din projektpraksis et løft og skabe positiv forandring.

 • 10.05 - Systemisk proceskonsultation
  v/ Bjarne Stark, Manager, Mannaz / Morten Flørness Kerrn-Jespersen, Chefkonsulent, Mannaz

  Er du bevidst om styrken i en involverende og dialogisk ledelsesstil, og er du nysgerrig efter metoder og tilgange til at lykkes i fællesskab? Drømmer du om at skabe reelt følgeskab i dine forandringsprocesser? Leder du efter en bedre vej til at styre møder, seminarer eller temadage? Få inspiration til, hvordan du kan træde i karakter som proceskonsulent, og hvordan du via procesledelse kan skabe resultater og forandringer i din organisation.

 • 10.25 – Systemisk ledelse
  v/ Jody Shaw, seniorkonsulent, Mannaz

  Vil du bidrage til at skabe en effektiv arbejdskultur præget af trivsel og stærke samarbejdsrelationer? Ønsker du, at din organisation er præget af medarbejderinvolvering og -initiativ? Og vil du være bedre til at håndtere vanskelige samtaler og andre udfordringer, hvor kommunikation er central? Hør, hvordan du via systemisk ledelse kan benytte forskellige tilgange til at organisere og mestre samtaler, der skaber udvikling i dine medarbejderes og kollegers faglige og personlige kompetencer

 • 10.45 – Opsamling og spørgsmål

 • 10.55 – Dit næste skridt

 • 11.00 – Tak for i dag

Oplægsholdere

Bjarne Stark
Bjarne Stark er facilitator og Manager hos Mannaz, hvor han særligt har fokus på proceskonsultation og projektledelse. Bjarne har stor ledelseserfaring efter en årrække som studieleder på KaosPiloterne. Derudover har han haft egen konsulentvirksomhed, arbejdet som intern udviklingskonsulent ved Århus Amt, været projektleder og arbejdet som planner i reklamebranchen. Bjarne er optaget af at facilitere motiverende og meningsfulde læreprocesser for derigennem at skabe udvikling og læring på både individuelt og organisatorisk niveau. Bjarne underviser bl.a. på "Proceskonsulentuddannelsen", "Procesledelse i kompleksitet" og "Den systemiske projektleder".

 

Henrik Isaksen
Henrik Isaksen er chefkonsulent hos Mannaz, hvor han underviser i coaching, ledelse og kommunikation. Han har en Master i Læreprocesser med speciale i Organisatorisk Coaching og fungerer som ekstern underviser på Aalborgs Universitets Masteruddannelse. Derudover er han certificeret systemisk coach og har et Certificate in coaching for leadership and professional development fra Tavistock Institute in London. Henrik har stor erfaring fra det private erhvervsliv, hvor han har fungeret som coach, rådgiver og ledelseskonsulent. Henrik underviser bl.a. på "Certificeret systemisk coach"

 

Jane Søgård Hansen
Jane er seniorkonsulent hos Mannaz og har bred erfaring i at arbejde med projektlederudvikling, undervisning, gevinstrealisering, coaching og sparring af projektledere og -ejere. Janes speciale er at udvikle projektledere og organisationers evne til at forandre og udvikle en projektkultur ud fra en systemisk-anerkendende tilgang. De seneste 10 år har Jane arbejdet med projektledelse og ledelsesteams i den offentlige sektor, primært i uddannelsessektoren. Hun har blandt andet haft ansvar for strategiske projekter på forsknings- og uddannelsesområdet samt ledet strategiske forandringsprocesser, storgruppemøder og kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere. Jane underviser på bl.a. på "Den systemiske projektleder", "Forandringsledelse" og "Proceskonsulentuddannelsen".

 

Jody Shaw
Jody Shaw er en stærk kommunikatør og Manager hos Mannaz, hvor han særligt har fokus på systemisk ledelse og coaching. Jody har stor ledelseserfaring efter en årrække som studieleder på Roskilde Universitet (Master i Professionel Kommunikation). Derudover har han haft egen konsulentvirksomhed, arbejdet som kommunikationsrådgiver i ind- og udland og bidraget med kommunikationspublikationer. Jody er optaget af at forbedre kommunikation, give stærkere procesfærdigheder og en dybere forståelse af forholdene i organisationen. Jody underviser bl.a. på "Systemisk ledelse i praksis", "Professionel Coaching" og "Certificeret systemisk coach".

 

Mikkel Thøgersen
Mikkel Thøgersen er Senior Vice President i Mannaz med ansvaret for ydelserne inden for organisations- og ledelsesmiljø. Mikkel har i mange år arbejdet som leder inden for undervisnings-, social- og beskæftigelsesområdet. Den offentlige sektors ve og vel har været et konstant omdrejningspunkt i Mikkels konsulentliv. Det var det han først arbejde med, da han startede i Rambøll i 90’erne og det er det han arbejder med og for den dag i dag. Mikkel dedikeret på at finde muligheder, der påvirker og flytter mennesker og organisationer i en positiv retning.

 

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen
Morten arbejder indgående med proces- og forandringsledelse i danske organisationer. Her hjælper han ledelser med at eksekvere på strategiske indsatser, så der bliver skabt klarhed, resultater og udvikling. Morten er fast underviser på Proceskonsulentuddannelserne, hvor han klæder leder og nøglemedarbejdere på til at kunne lede, involvere og realisere gevinsterne af organisationens mange indsatser. Morten er medforfatter til bøger og artikler om filosofi, ledelse og organisationsudvikling, og sætter stor pris på at udfordre ro, regler og regneark.