Cirkulær økonomi handler om at drive smart forretning

19. oktober 2020 - af Amalie Eide Del siden

Den bæredygtige omstilling er en god forretning, og det skal udnyttes – ikke bare til gavn for miljøet og klimaet, men også til gavn for vækst og beskæftigelse.

For det er fedt at gøre en forskel for verden, og der eksisterer heldigvis et stærkt og fornuftigt forretningsmæssigt potentiale bag cirkulær økonomi, både på kort og lang sigt som samtidig skaber arbejdspladser. For hvilken virksomhed ønsker ikke at reducere brugen af knappe og kostbare naturressourcer for i stedet at omdanne affald til værdifulde indtægter og styrke deres markedsposition?

Leading Green Transformation

Slut med lineær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at drive forretning smartere, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye sammenhænge, bruges igen, eller deles – som et opgør med ‘brug og smid væk-kulturen’. De sidste mange hundrede år har virksomheder primært produceret efter en lineær model ved at udvinde råstoffer, producere, forbruge for så at smide væk. Det har skabt en enorm velstandsstigning i verden, men har samtidig medført en stor belastning på klodens ressourcer. Derfor er nye måder at tænke økonomi og vækst på vundet frem, hvor den lineære tankegang er skiftet ud med en mere cirkulær tilgang til verdens ressourcer. Flere eksperter anslår, at vi med vores nuværende forbrug kræver 4 jordkloder – vi har kun én – så cirkulær økonomi er vejen frem.

Det handler om lederskab

Til vores konference sagde bestyrelsesformand i Carlsbergfonden, Flemming Besenbecher, at vi i Danmark må gå forrest: ”Det kan føles ligegyldigt, hvad Danmark gør, for vi er sådan et lille land… måske nok, men Danmark er et fantastisk land!

Vi har alle muligheder for at innovere og lave ny teknologi, der kan eksporteres og dermed hjælpe hele kloden. Der er et potentiale på 1,6 milliarder i at genbruge plastik – bare i Danmark. Når virksomhederne får øje på det enorme potentiale, der ligger i cirkulær økonomi, er det en økonomisk gevinst for både Danmark og den enkelte virksomhed – samt et skridt frem for kloden.”

For at lykkes med cirkulær økonomi er det helt afgørende, at ledelsen virkelig tror på det.

Vi spurgte Besenbacher hvad der skal til:

”Det er at have de rigtige folk med de rigtige kompetencer, og med de rigtige visionære ideer – men i sidste ende er det også lederskab. Det er kun, hvis bestyrelsesformanden og CEO’en i virkeligheden tror på det, og kan se værdien i det, og får det fuldstændigt integreret i strategien, at det lykkes. Det er ikke kun indenfor erhvervslivet, det her det skal lykkes, det skal også lykkes indenfor den offentlige sektor.”

I videoen kan du høre mere, hvad Flemming Besenbacher mener der skal til for at drive den grønne omstilling.

Rethink– og genanvend

Alt hvad vi designer og producerer, skal som minimum kunne genanvendes, og det kræver nye forretningsmodeller. Flere virksomhedsledere, som har fået succes med en bæredygtig produktion, fremhæver at den bæredygtige tankegang skal helt ind i kernestrategien, hvis den skal nå i mål. Og da Danmark er et ressourcesvagt land, som er afhængig af stor import af materialer og råstoffer, er det endnu vigtigere at vi genbruger for at minimere CO2-aftrykket. Sådan sparer vi også penge.

For virksomheder kan det fx være produktion med genanvendte plasticflasker, udført med vindmølle-energi og distribution i genbrugspap. I det hele taget varer, der produceres til rent faktisk at holde, og som kan udveksles fx via en byttebørs eller på en anden deleøkonomisk måde. Måske varerne endda leveres tilbage til virksomheden for at bruge dem igen som råvare eller halvfabrikata. Dét er smart forretning.

 

Tag dit (producent)ansvar

Med bæredygtig produktion kommer også en række krav om compliance; for det forudsætter at virksomhederne lever op til visse standarder for at kalde sig bæredygtig, og det kræver dokumentation. Samtidig stiller det krav til at leverandører kan dokumentere at det f.eks. er en genanvendt ressource, så vi ikke ender med at drive bæredygtighed på et forkert grundlag. Indkøb er altså en ny ledelsesudfordring, da compliance og krav til leverandører gør alting mere besværligt, og man skal som leder gøre sig noget mere umage.

Har du brug for viden, værktøjer og træning i at skabe en bæredygtig forretning?

Deltag på vores kurser “Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål” og “Transformation til større bæredygtighed”.

Tips til at opnå ejerskab af bæredygtighedsstrategien

  1. Kommunikér formålet, visionen og planen for bæredygtighedsstrategien til medarbejderne allerede fra begyndelsen, selvom I endnu ikke har alt på plads endnu.
  2. Involvér medarbejderne i strategien for bæredygtighed ved at give dem mulighed for at komme med input.
  3. Undervurdér ikke den skepsis, der kan opstå, hvis du fremstår utroværdigt. Brug eksempler på, hvad ledelsen konkret mener med bæredygtighedsstrategien.
  4. Strategien skal virke realistisk og meningsfuld. Det er ikke sikkert, man kan sige, hvordan man f.eks. præcis skal opnå en CO2-reduktion, men det skal virke muligt.
  5. Vær åben omkring de omstændigheder, der har forandret sig, hvis I skifter taktik i forhold til bæredygtighed.
  6. Anerkend, at medarbejderne måske skal have nye kompetencer for at være en del af bæredygtighedsstrategien og dens mål.
  7. Fokusér både på at være bæredygtige eksternt og internt.
Ledelse

Transformation til større bæredygtighed

Ønsker din organisation at blive mere bæredygtig? På kurset får du en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

4 dage 19.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål

Har du hørt om FN´s 17 verdensmål, og er du i tvivl om, hvordan din virksomhed kan drage nytte af dem? Få redskaber til at gøre de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i din virksomhed, og opnå en bæredygtig forretning.

2 dage 10.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab

Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem forandringsprocesser.

3 dage 16.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Bliv bedre til at facilitere som leder. Få indsigt og træning i forskellige faciliteringsteknikker og -værktøjer, fx grafisk facilitering. Bliv bedre til at gribe ideer og øge engagementet.

3 dage 16.999 DKK
Læs mere

Om Berit Kristine Bøggild

Berit Kristine Bøggild er uddannet cand.merc. og arbejder som konsulent, Client Director og Service Line Lead for Sustainability hos Mannaz.

Berit har i 20 år arbejdet med forandringer og transformationer. Hun har selv mange gange stået i rollen som lead på strategiske forandringsprojekter. Hun har efterfølgende i en lang årrække understøttet kundens transformationer som konsulent og undervist i forandrings- og transformationsledelse.

Berit har arbejdet i flere virksomheder og organisationer med at implementere større bæredygtighed både for at spare ressourcer, skabe mere forretning og et stærkere brand. Hun er optaget af at komme fra fine ord til ændret adfærd og resultater.

Du er velkommen til at tage kontakt, helt uforpligtende:
bkb@mannaz.com
+45 2295 0151

Om Mannaz

Siden 1975 har Mannaz leveret læring og vi er i dag en af Danmarks største udbydere af kompetenceudvikling inden for lederudvikling, projektledelse og personlig udvikling.

Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Derfor er al læring hos Mannaz tæt på praksis. Vi bestræber os på altid at tage udgangspunkt i konkrete og relevante cases og eksempler, så ny viden nemt kan blive til nye løsninger, handlemåder, relationer, nye vaner.

Med kontorer i København, London, Malmö og Aarhus samt et netværk af associerede partnere verden over leverer Mannaz globalt og til nogle af verdens største virksomheder og organisationer.