Del siden

PRINCE2® – tryllestøv og smarte tricks?

12. August 2011 - Heidi Fjelsted

”Projektlederuddannelsen PRINCE2® giver den forretningsmæssige tilgang til projektledelse, som erhvervsledere over hele landet har behov for i en tid med øget fokus på projekters forretningsmæssige begrundelse. Det styrker både projektets relevans og bundlinjen, når de rigtige spørgsmål stilles”, udtaler underviser Kenn L. Hansen.

Er en projektleders evne til at bruge sin værktøjskasse egentlig særlig relevant i forhold til succes, hvis projektlederen ikke har stillet sig selv og ledelsen et par yderst vigtige, overordnede spørgsmål om projektet først? Hvorfor bør virksomheden eksempelvis investere i lige netop dette projekt?  Hvad er afkastet økonomisk og menneskeligt? Kenn L. Hansen har gennem mange år undervist i projektlederuddannelsen PRINCE2®, og han er overbevist om, at netop PRINCE2® formår at få projektledere til at se de større linjer i projekter. ”Det er et kardinalpunkt i PRINCE2®, at der skal være en solid forretningsmæssig begrundelse for at igangsætte et projekt. PRINCE2® fokuserer nemlig ikke på projektlederens værktøjskasse, men på hele rammen omkring projektet. Man kan kalde det logikken i projektledelse og en forståelse for den optimale måde at køre et projekt på. Med det konstante pres der er på optimering af ressourcer i virksomhederne, så er PRINCE2® mere relevant end nogensinde, fordi den forståelse for projektledelse, man får, udvides til at inkludere forretningen.”

Ikke tryllestøv

PRINCE2® er en metode, som både erfarne og uerfarne projektledere har interesse i. Nogle har allerede værktøjskassen på plads, men mangler en mere overordnet projektledelsesramme. Andre vil gerne have de store linjer på plads, før de styrker værktøjskassen. En udfordring er dog fælles, og det er springet fra teori til praksis, når den nye viden skal tages i brug i virksomhederne. Kenn L. Hansen: ”PRINCE2® er summen af gode erfaringer på mange projekter. Best practice om man vil, men PRINCE2® er ikke tryllestøv eller smarte tricks. Man arbejder hen imod det perfekte projekt, selvom man sjældent når helt derhen. Men intentionen og evnen til at optimere projektet vil automatisk gøre projektet stærkere.”

Det behøver ikke være perfekt

Nogle af de elementer, som kan skabe forhindringer for et projekt kørt efter PRINCE2®, er, hvor projektmoden virksomheden er. Hvor god er virksomheden til projektledelse kontra linjeledelse? Er rollerne afklarede? Måske er rammerne ikke perfekte, men det behøver de ifølge Kenn L. Hansen heller ikke være. ”Hvis en projektleder bliver uddannet i PRINCE2®, vil projektlederen ikke alene kunne revolutionere projektpraksis i en projektumoden virksomhed, men vedkommende vil alligevel lykkes lidt bedre med sine projekter. Det vil omgivelserne kunne se og anerkende, og på den måde kan projektlederen få mulighed for at missionere lidt PRINCE2®. Intet taler så tydeligt et sprog som forbedring. Det nytter heller ikke at vente med at tage initiativ til, om man er i den perfekte projektorganisation, for så kommer man til at vente længe.”

“PRINCE2® fokuserer på hele rammen omkring projektet. Man kan kalde det logikken i projektledelse og en forståelse for den optimale måde at køre et projekt på.”

Agil projektledelse vs. PRINCE2®

Noget af det nyeste inden for projektledelse er agil projektledelse, og ifølge Kenn L. Hansen er det en udbredt misforståelse at tro, at agil projektledelse er et alternativ til PRINCE2®. Agil projektledelse udelukker ikke PRINCE2® og vice versa. PRINCE2® beskæftiger sig primært med ledelses- og styregruppeniveauet, hvor beslutningerne tages, hvorimod agil projektledelse primært fokuserer på det udførende niveau. Teorierne er på den måde ikke i konflikt, og derfor kan agil projektledelse og PRINCE2® fungere fint sammen, hvis begge dele eksisterer i en organisation.

Løftestang til lederopbakning

I forhold til projektledelse og PRINCE2® oplever Kenn L. Hansen, at manglende opbakning fra ledelsen er en udbredt problematik blandt projektlederne. Netop her mener Kenn L. Hansen, at PRINCE2® kan fungere som en løftestang. ”Med det forretningsmæssige fokus, som PRINCE2® skaber, vil projektlederen formå at stille nogle relevante spørgsmål rundt om projektet, så der kommer gang i nogle gode diskussioner på ledelsesniveau om projektets forretningsmæssige relevans. Når ledelsen og projektlederen har en fælles forståelse for, hvor vigtigt projektet er for virksomheden, er det med til at styrke ledelsens opbakning.” PRINCE2® justeres i takt med, at best practice inden for projektledelse ændrer sig, men det er ikke markante ændringer. ”Essensen i PRINCE2® vil altid være den forretningsmæssige begrundelse for et projekt. Det gør efter min bedste overbevisning PRINCE2® mere relevant end nogensinde”, afslutter Kenn L. Hansen.

streg1

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisProjektledelse

PRINCE2® Agile

Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.

3 dage 13.900 kr
Læs mere
Projektledelse

PRINCE2® Foundation

Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.

3 dage 12.900 kr
Læs mere

Om Kenn L. Hansen

Kenn L. Hansen er PRINCE2® Approved Trainer og underviser til daglig i PRINCE2®. Til dato er der kommet flere hundrede projektledere og styregruppemedlemmer gennem hans kurser. Han har selv arbejdet teoretisk og praktisk med PRINCE2® siden 2005 – han var blandt andet med til at lave den sidste nye, danske udgave af PRINCE2®-manualen. Derudover rådgiver han virksomheder og organisationer i det offentlige og private i at implementere PRINCE2®, og Kenn har specialiseret sig i at løse de udfordringer, som PRINCE2® kan give i virksomhederne.