Projektledelse

590 projektledere har talt: Sådan lykkes dit projekt

Kompleksiteten i projekterne stiger, og det kræver bedre forarbejde, klar kommunikation, og at ledelsen bakker op. Men det er nemmere sagt end gjort. Derfor har vi bedt ekspert Henrik Bjerregaard Nielsen dykke ned i Mannaz’ Projektlederundersøgelse og give sit bud på dos and don’ts.
·
Artikel

Godt begyndt er halvt fuldendt

”Det ærgrer mig at læse om de store overskridelser og forsinkelser af projekter, der finder sted igen og igen. I langt de fleste tilfælde kunne de have være undgået. Der er derfor stadig et behov for at blive bedre til at analysere projektets ’scope’, lægge passende planer og ikke mindst følge op løbende, så de nødvendige ændringer styres rigtigt og rettidigt igennem,” siger Henrik Bjerregaard Nielsen, der selv har arbejdet med projektledelse gennem mere end 30 år.

Heldigvis findes der en række brugbare værktøjer til styring af projekter. En af de mest anerkendte metoder er Earned Value Management-metoden, der blandt andet giver en tidlig indikation af, om et projekt er på vej i problemer.

Dog benyttes denne metode ikke i udpræget grad, viser Projektlederundersøgelsen fra 2023, hvor 590 projektledere blev spurgt om, hvilke udfordringer de typisk oplever i deres hverdag. Kun 5% af de adspurgte projektledere angiver, at de benytter denne metode hver gang, 12% nogle gange og endelig angiver hele 61%, at de aldrig benytter Earned Value Management-metoden. Det er ifølge Henrik problematisk:

”Det giver sig selv, at man ikke kan styre uden om problemer, som man enten ikke kender til – kender til for sent eller måske underkender vigtigheden af. Der er derfor behov for, at projektledere laver et endnu bedre forarbejde, førend projekterne igangsættes – og at ledelsen bakker op om dette forarbejde. For et godt forarbejde betaler sig big time både i projektets videre forløb og endelige succes.”

Projekter med stort ’scope’, mange aktører, hyppige ukontrollable ændringer og lang varighed kommer desværre ofte i problemer. Derfor er enkelhed og hurtighed gode dyder i projekter. Alligevel ser vi en tendens til, at kompleksiteten og omfanget af projekterne stiger, og det gør dem svære at overskue.

Tre gode råd til at styre komplekse projekter sikkert i mål:
1

Accepter præmissen og inkorporer den i din planlægning. Sagt med andre ord: Sæt tid af til det uforudseelige. Stop op, ager og juster. Tal løbende med kunden og lav en ny plan ved ændringer.

2

Bryd projektet op i mindre bidder, da det gør muligt at arbejde mere agilt.

3

Tag erfarne folk med på råd ved projektets opstart og brug de værktøjer, der giver mening, og så erkend at større, komplekse projekter er mere risikable at lede og styre.

Klar kommunikation højner projekternes succesrate

Kommunikation bliver en stadig vigtigere del af arbejdet som projektleder. Både den eksterne kommunikation og den interne kommunikation bør prioriteres højt, da projektets overordnede succes afhænger heraf. Det skyldes, at en projektleder, der mestrer kommunikation, oftere får lettere ved at sikre fremdrift, ressourcer, ledelsens opbakning og kundens tilfredshed.

Projektledere skal både kommunikere fremdrift, have styr på deres rapportering, informere de øvre ledelseslag og motivere deres projektdeltagere. Det kræver meget mere end blot færdigheder i Outlook. Det kræver projektledere, der opdaterer, engagerer og præciserer – ikke blot hyppigt, men også rettidigt og ad de bedst anvendelige kanaler.

For hvordan forklarer du styregruppen, at budgettet er overskredet, og tidsplanen skrider – samtidig med, at du fastholder troen på projektets berettigelse i dit projektteam?

Svaret er ifølge Henrik vinkling og fokus på det, den enkelte modtager kan påvirke og har behov for at vide. Han forklarer:

”Som projektleder bør du droppe de brede linjer og kommunikationen af usikkerhederne, og i stedet fokusere på de konkrete beskeder til den enkelte modtager. Dermed sikrer du, at modtageren forstår beskeden og kan agere på den.”

Denne form for kommunikation vil samtidig skabe en åbenhed og transparens i og omkring projektet, som vil komme projektlederen til gode. Omvendt vil lukket adfærd give anledning til bekymringer og mytedannelser, som vil være hæmmende for projektet.

Tre gode grunde til at styrke projektlederens kommunikations-skills:
1

Motivation i og opbakning fra teamet samt forståelse for målsætning og overordnede leverancer.

2

Tillid til projektlederen som kaptajnen, der sikrer transparens i alle projektets faser.

3

Opbakning fra kunder og interessenter via knivskarp, modtagerrettet kommunikation.

Ledelsen skal samarbejde og ikke modarbejde

Projekter skal ledes. Det kan ingen være i tvivl om. En del af ledelsen udføres af projektlederen selv, men der er også et stort behov for, at projektet forankres i organisationen – og derfor spiller den overordnede ledelse en helt central rolle både ift. ressourcer, koordinering med øvrige, igangværende projekter og til tider også kundens øverste ledelse.

Desværre forstår den overordnede ledelse ikke altid hvilken rolle, de selv spiller, og derfor nærmest tager projektlederen ’til eksamen’ ved møderne. Dette er hverken værdiskabende eller konstruktivt. I stedet bør ledelsen understøtte projektet og have blik for hvilke handlinger, der øger sandsynligheden for at projektet lykkes, og kunden bliver glad og vender tilbage.

”I min tid som projektleder har jeg haft styregrupper, som både fungerede rigtig godt og slet ikke fungerede. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at en styregruppe skal bestå af relevante personer for projektet, og at den ikke må være for stor,” siger Henrik og uddyber:

”En gang havde jeg en styregruppe på 15 personer, hvor ledelsen deltog på skift. Det gav absolut ingen mening, og det var mildest talt svært at arbejde under.”

En anden, meget vigtig brik i ledelse-projektleder-samarbejdet er, at projektlederen opfattes som leder. Og her har mange projektledere et behov for at udvikle sig. Det starter ofte med at blive klogere på sig selv og sine styrker, svagheder og præferencer. F.eks. skal projektledere ofte udvise mod og kunne tale imod andres holdning, de skal repræsentere deres team og være visionære. Alt dette kræver erfaring, træning og masser af feedback. Kompetencer som ikke altid er til stede fra start, men som heldigvis kan trænes og styrkes markant.

Tre gode råd til at styrke samarbejdet med ledelse og projektlederen:
1

Ledelsen skal understøtte projektet og ikke ’eksaminere’ projektlederen.

2

Projektlederen skal lære at tænke og tale som en leder – med fokus på at kunne give korte, klare og fremadrettede budskaber til de relevante modtagere.

3

Samarbejdet mellem ledelse, styregruppe og projektlederen skal prioriteres højt – særligt ved komplekse og risikable projekter.

Download projektlederundersøgelsen

undersøgelse

Mød Henrik

Vice President, Projects & Programmes

hbn@mannaz.com
+45 4517 6000

Kurser i projektledelse

Projektledelse NYHED

Effektiv projektkommunikation

Få værktøjer til god og effektiv kommunikation i dine projekter.
Få styr på hvordan du engagerer, informerer og håndterer alle projekternes interessenter, og brug kommunikation som særskilt redskab i din projektledelse.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse Pakkepris -23%

Mannaz Projektlederuddannelse

En praksisorienteret og virkelighedsnær projektuddannelse med mulighed for IPMA®-certificering.
Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering. Du sparer penge ved at købe hele uddannelsen som én pakke.

12 dage 54.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Bæredygtig projektledelse

Lær at navigere i begreber og krav indenfor bæredygtighed, og udvid dine projektlederkompetencer med nye vigtige værktøjer.
Lær at inkorporere bæredygtighed i dine projekter og få kendskab til den grundlæggende terminologi og nøglebegreber. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning fra et bæredygtigt perspektiv.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Agil projektledelse

Kom hurtigere og lettere frem til de store resultater.
Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

PRINCE2® Foundation

Bliv klar til fremtidens projektledelse med PRINCE2®.
Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.

3 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

PRINCE2 Agile® Practitioner

Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter med en kombination af PRINCE2® og agile metoder.
Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.

3 dage 13.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Projektledelse for projektdeltagere

Introduktion til projektarbejdet for deltagere og koordinatorer.
Få de mest effektive værktøjer til at arbejde i projekter, uden at være projektleder.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

PRINCE2® Practitioner

Fremtidens projektleder med udvidede projektledelseskompetencer.
Tag en overbygning på din PRINCE2® Foundation, og få målrettet træning i at anvende PRINCE2®-metoden i praksis.

2 dage 9.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse SPAR 23%

Mannaz IT Projektlederuddannelse

Kom i mål med dine IT-projekter.
Opnå et solidt fundament for at lede og levere succesfulde it-projekter på alle niveauer. Få indsigt i it-projekters særlige kompleksitet, terminologi, processer og discipliner. Lær om forandringsledelse, og få de værktøjer, der gør en reel forskel.

10 dage 44.999 kr. ekskl. moms
Inspiration
Bliv inspireret indenfor projektledelse
Projektledelse Projektledelse 2023: Trends & tendenser

Få indblik i, hvordan du kan bruge 5R-modellen til at skabe en succesfuld projektopstart ved at krydre modellen med indsigter fra projektledelse, teamudvikling og psykologisk tryghed.

Projektledelse Få en god projektstart med de 5 R´er

Få indblik i, hvordan du kan bruge 5R-modellen til at skabe en succesfuld projektopstart ved at krydre modellen med indsigter fra projektledelse, teamudvikling og psykologisk tryghed.

Projektledelse Succes rimer på projekttrekant

Kender du projekttrekanten? Og kommer den nogle gange i ubalance i dine projekter? Få gode råd af projektledelseskonsulenten til at opnå en velbalanceret projekttrekant – det er nemlig fundamentet for et succesrigt projekt.

The potential is people