Tilpasning af forhandlingsstrategi for den erfarne forhandler

30. August 2021 - Jan Vælds & Søren Møller, forhandlingsspecialister og undervisere hos Mannaz Del siden

I svære forhandlinger gør personforståelse og tilpasning af strategi og argumentationsstil en stor forskel på resultatet. Dette er et effektivt og praktisk element fra videregående forhandlingsteknik. Læs med, og bliv klogere.

Hvad er det, der oftest udfordrer den meget erfarne forhandler?

Erfarne og succesrige forhandlere forklarer ofte, at de mest udfordrende forhandlinger er dem, hvor modparten er en person, som er svær at finde den rette forhandlingsstrategi overfor og ikke mindst at finde den rette måde at argumentere og forklare centrale forhold i forhandlingen på.

Den erfarne og succesrige forhandlers værktøjskasse

På langt de fleste forhandlingskurser bliver der undervist i interessebaserede teknikker og i win-win tænkning. Dette bliver nogle gange udsat for kritik med kommentarer om, at den praktiske verden er mere hård end det.

Hvis man interviewer meget succesrige forhandlere, viser det sig dog, at de netop anvender disse to forhandlingsteknikker. Det, der til gengæld ofte adskiller dem fra andre, er, at de er meget faste og vedholdende, samtidig med at de bevarer den gode kontakt og den respektfulde kommunikation.

Når erfarne forhandlere vil videreudvikle denne evne, er det oftest nyttigt at træne i argumentationsteknikker, der er tilpasset den enkelte person, man sidder overfor i en forhandling. På den måde kan man opnå, at den vedholdende interesseargumentation passer til og accepteres af modparten.

Tilpasning af forhandlingsstrategi og argumentationsteknik til forskellige forhandlingsmodparter

Ud fra forskellige persontypemodeller (især Enneagrammet, MBTI og Insight) kan man definere en række argumentationsteknikker, som kan tilpasses den enkelte forhandlingsmodpart.

Det vigtigste fokus for at kunne anvende strategi- og argumentationsteknikker er at kunne aflæse situationer samt personer og kunne vælge fleksibelt imellem de forskellige teknikker.

De nedenfor beskrevne trin 1 og 2 er relativt enkle at opøve for erfarne forhandlere.

Trin 1: Aflæsning af situation og person

Når forhandlinger er vanskelige og vigtige, og det giver mening at overveje sin forhandlings- og argumentationsstrategi, er første fase i valg af argumentationsstrategi at aflæse situation og person klart. Afhængig af erfaring og træning kan adfærdsparametre eller persontypeparametre anvendes til dette.

Trin 2: Argumentationsstrategi og -stil

Argumentationsstrategi og -stil bygges mest enkelt op ud fra en motivationsmodel. Ud fra de aflæste adfærdsparametre vurderes, hvilken argumentationsstil skaber mest respekt og bevægelse i forhandlingen.

2 eksempler

Forretningseksemplerne nedenfor er konkrete og reelle eksempler. Dog er historierne skrevet anonyme. Begge forhandlinger drejer sig om projekter på mellem 10 og 20 mio. kr.

Eksempel 1 – Forhandlinger om systemimplementering

En systemleverandør forhandler med en stor kunde. Implementeringen af et anlæg er igangsat hos kunden. Den ansvarlige direktør hos den store europæiske kunde er ekstremt udfordrende, direkte og opfattes meget provokerende.

Leverandørorganisationen er noget rystet over de mange spørgsmål, kritikpunkter og udfordrende kommentarer. Kunde og projekt er vigtige, og leverandøren forsøger at mindske problemernes størrelse ved at forklare og love at lave løsningen, selvom det normalt ikke kan estimeres præcist, hvor lang tid det tager at løse problemerne.

Ved hjælp af persontypefortolkning af den ansvarlige direktør hos kunden vurderes kommunikationsformen til at skulle være ”besluttende og direkte”, som nr. 5 i boksen nedenfor – også når løsningerne ikke er konkret definerede.

Eksempelvis: ”Vi kan ikke estimere løsningstiden, men vi kommer tilbage om 1 uge med et sikkert estimat” i stedet for: ”Vi prøver at fixe problemet inden for 1-2 uger”.

Da forhandlingsstrategi og -stil blev tilpasset, kom der hurtigt større kommunikationsklarhed, færre frustrationer, færre klager og større faktureringsmulighed.

Eksempel 2 – Indkøb af teleløsninger

En stor produktionsvirksomhed forhandler med en stor teleleverandør om en ny teleaftale for de næste 1-4 år. Kunden forsøger at presse prisen og lave minimerede løsninger på nogle områder for at få en billigere aftale med teleleverandøren.

Persontypeanalysen viste, at teleselskabets primære sælgende projektleder ikke var stærkt fokuseret på konkrete detaljer, men mere på langsigtede visionære udviklingsmuligheder.

Argumentationsstrategi og -stil blev vurderet til strategi nr. 4 i boksen nedenfor. På baggrund af dette blev strategi og stil derfor omlagt til mere mulighedsorienteret, generel og entusiastisk argumentation.

Indkøberen besluttede derfor at invitere leverandøren til at bruge aftalen i markedsføring og invitere nye potentielle kunder på besøg. Dette blev gennemført i en åben brainstorming session, hvor mulighederne boblede og entusiastiske samt meget visionære samarbejdsideer blev diskuteret. Detaljerne i løsningselementerne blev diskuteret af andre personer i et senere møde.

Ved at argumentationen blev tilpasset den aktuelle situation og forhandlerperson, blev der mulighed for at opnå en langt lavere indkøbspris.

5 eksempler på argumentationsstrategier

  1. Præcision, detaljer og procestrin
  2. Relationer og behov
  3. Resultater, mål og status
  4. Muligheder, generel og entusiastisk (anvendt i eksempel 2 ovenfor)
  5. Besluttende og direkte (anvendt i eksempel 1 ovenfor)

Det er svært at vurdere, hvilken økonomisk gevinst forhandlingstilpasningen i de to eksempler præcist havde. Men i begge tilfælde vil et værdiestimat overstige 1-2 mio. kr.

Erfaringen er, at for at kunne bruge disse strategier og stilteknikker effektivt kræver det øvelse i trin 1 og 2, hvilke er enkle teknikker at træne. Det får du viden og træning i på vores videregående forhandlingskursus.

Forhandling og salg

Forhandlingsteknik 1 – værktøjer, teori og træning

Du opnår bedst dine forhandlingsmål ved at skabe en oplevelse af succes hos både dig og din modpart. Det får du teknikker, værktøjer, teori og træning i på dette kursus.

2 dage 10.999 DKK
Læs mere
Kommunikation

Forhandlingsteknik 2 – forhandlingspsykologi og udbytteoptimering

Optimér dine forhandlingsresultater - deltag på kurset, som bl.a. sætter fokus på dine egne og andres motivationsfaktorer, handlemønstre, kommunikation og kulturel indflydelse.

2 dage 11.999 DKK
Læs mere
Forhandling og salg

Forhandlingsteknik 3 – strategisk forhandlingsledelse med certificering

Bliv certificeret forhandler. På kurset udvikler du dine forhandlingskompetencer ud fra en internationalt anerkendt metode, så du kan sætte den strategiske retning og lede forhandlingen gennem de naturlige faser og udfordringer.

2 dage 14.399 DKK
Læs mere
Forhandling og salg

Uddannelse i forhandlingsteknik med certificering

Deltag på vores komplette uddannelse, hvor du får de vigtigste værktøjer inden for forhandlingsteknik og bliver certificeret forhandler, så du kan opnå succes ved forhandlingsbordet.

7 dage 32.999 DKK
Læs mere

Om Jan Vælds

Jan Vælds er forhandlingsspecialist, underviser, civilingeniør samt certificeret executive coach og har forhandlingstræning fra Harvard Negotiation Project. Han beskæftiger sig med forhandlinger til daglig og har erfaringer fra både ”real life” og undervisningssituationer. Jan har arbejdet med forhandlingscoaching og rådgivning i en række af Danmarks største virksomheder. Han formår at skabe et trygt, men udfordrende rum for deltagerne. Som deltager kan du regne med at få redskaber og input til personlig udvikling, som giver resultater allerede i din næste forhandling.

Jan underviser på “vores forhandlingsforløb”.

Søren Møller

Søren Møller er forhandlingsspecialist, underviser og har en Executive MBA, som er grundlagt på en række tekniske og ledelsesmæssige uddannelser. Han har arbejdet med forretningscoaching og organisatorisk udvikling i flere danske virksomheder. Han beskæftiger sig dagligt med forhandlinger, og han har alsidige erfaringer fra både den udfordrende dagligdag og fra undervisningssituationerne. Søren har en passion for at udvikle den enkelte og skabe et miljø, hvor der er plads til humor og eftertanke. Som deltager skal du forvente at blive udfordret og få nye elementer til din personlige værktøjskasse med hjem.

Søren underviser på “vores forhandlingsforløb”.