Del siden

Hvordan får indkøberen prisen lidt længere ned – og sælgeren prisen lidt højere op

27. oktober 2017 - Jan Vælds

Der er mange meninger om prisforhandlinger

Man hører til: “Win-win forhandlinger gælder kun, når man ikke forhandler pris”. Men er det rigtigt?

Overvejelsen er relevant for mange indkøbere og for mange sælgere. Specielt hvis det er en enkel forhandling, hvor alt andet end produktets pris er beskrevet i en standardspecifikation eller ved komplekse produkter eller komplekse leverancer, hvor alle andre parametre er faldet på plads. Så er der kun prisen tilbage.

Hvis man kigger ind i samlingen af videregående forhandlingsteknikker er svaret klart: “Nej!”. De bedste resultater opnås, når man bruger en win-win tankegang – også i en prisforhandling.

Dog er den modsatte erfaring oftest opnået hos mange indkøbs- og salgsforhandlere. Ikke så underligt fordi vi naturligt tænker på pris som noget, der kan ende som en fordel, en ulempe eller et kompromis. Og derfor gælder det om at spille kortene taktisk og forsøge at trække modparten hen til en bestemt planlagt situation. Denne erfaring kan brydes, hvis vi starter med at tænke, at prispresforhandlinger også er win-win fokuserede.

Påstand: Win-win tankegangen virker oftest bedst – også i prispresforhandling

I forhandlingsteknik lærer vi, at når vi vil forbedre vores langsigtede relation til forhandlingsmodparten, fordi vi formentlig vil komme tilbage til dem i en ny forhandling, så gælder det om, at vi skal tænke win-win.

Selvom vi aldrig skal møde modparten igen, og relationen ikke har nogen betydning for os på langt sigt, så viser vores erfaringer alligevel, at win-win tankegangen virker bedst og giver det bedste resultat – også når emnet er pris. Win-win tankegangen kan også med fordel benyttes i kortsigtede situationer til at få lavere indkøbspriser og højere salgspriser.

Den psykologiske fordel ved at bruge win-win i prispresforhandlinger

I prisforhandlinger skal der være en grund til at sænke salgsprisen eller øge indkøbsprisen. Hvis vi bruger trusler og pres, flytter modparten sig nogle gange på prisen, men kun så langt som de er nødt til for at modstå presset. Hvis det i stedet er muligt at finde en psykologisk positiv grund til at ændre på prisen, så kan det oftest lade sig gøre at flytte modparten meget mere.

Hvordan får vi den rigtige pris ved at bruge win-win?

For at finde psykologiske positive grunde til at flytte på prisen skal vi lede efter emner, der ikke koster os noget eller koster meget lidt, og som har en win-effekt på modparten. Modparten skal have en reel opfattelse af, at der kommer noget positivt ud af forhandlingen. Når vi finder emner, hvor modparten har en win-effekt, så opstår der en psykologisk positiv grund til at flytte prisen.

Kan vi hente mere på prisen?Ja, lad os lave et par runder med, hvad der ellers kunne være af interesser hos den valgte leverandør. Hvad kunne de forestille sig af yderligere udbytte, som ikke koster den indkøbende virksomhed meget?Der kommer nogle tekniske forslag til teknologiske løsninger, der ville passe leverandøren bedre, men de duer ikke for den indkøbende virksomhed.Der kommer derefter forslag fra leverandøren om at bruge den købende virksomhed i markedsføringen på dette segment for meget store industrivirksomheder. Ved beskrivelse af ordren i nyhedsbreve, i casebeskrivelser, i fagannonceringer og ved muligheder for at arrangere referencebesøg i virksomheden.Alle disse aktiviteter er stort set gratis for den indkøbende virksomhed, men kan give yderligere prisreduktion, fordi det har stor værdi i markedsføringen for den sælgende servicevirksomhed.Resultatet blev en væsentlig prisreduktion med et fokus på at finde win-win løsninger til en lavere pris, end hvad der ellers var realistisk i markedet. Begge parter var reelt meget tilfredse med løsningen.

Eksempel

En stor international industrivirksomhed forhandler med en leverandører om leverancer af it-baserede serviceydelser. Forhandlingerne har været igennem følgende hovedfaser:

  1. Leverandørerne er kommet med et tilbud
  2. Efter langvarige forhandlinger er der opnået enighed om de mange tekniske parametre og om, hvem der er den foretrukne leverandør ud fra prisreduktioner og tekniske løsninger
  3. Prisen for ydelserne er endnu engang blevet presset, så der er en leverandør tilbage, som er billigst og kan opfylde alle parametrene.

Indkøbsorganisationen spørger: “Kan vi hente mere på prisen?”

Ja, lad os lave et par runder med, hvad der ellers kunne være af interesser hos den valgte leverandør. Hvad kunne de forestille sig af yderligere udbytte, som ikke koster den indkøbende virksomhed meget?

Der kommer nogle tekniske forslag til teknologiske løsninger, der ville passe leverandøren bedre, men de duer ikke for den indkøbende virksomhed.

Der kommer derefter forslag fra leverandøren om at bruge den købende virksomhed i markedsføringen på dette segment for meget store industrivirksomheder. Ved beskrivelse af ordren i nyhedsbreve, i casebeskrivelser, i fagannonceringer og ved muligheder for at arrangere referencebesøg i virksomheden.

Alle disse aktiviteter er stort set gratis for den indkøbende virksomhed, men kan give yderligere prisreduktion, fordi det har stor værdi i markedsføringen for den sælgende servicevirksomhed.

Resultatet blev en væsentlig prisreduktion med et fokus på at finde win-win løsninger til en lavere pris, end hvad der ellers var realistisk i markedet. Begge parter var reelt meget tilfredse med løsningen.

Praktik i win-win prisforhandlinger

I videregående forhandlingsteknik anvendes casesituationer som denne til at træne ens fokus på at finde den psykologiske fordel ved at tænke win-win – også i de afsluttende prisforhandlinger, i indkøb eller ved salg af commodity produkter.

I praksis tager det afsæt i vedholdende interesseafdækning for begge forhandlingsparter for at finde fundamentet for at kunne lave win-win i prisafslutningen.

Det betyder, at før prisen diskuteres igen i en forhandling, er det vigtigt vedholdende at søge efter interesser, der kan bringes i spil – på begge sider af forhandlingsbordet. Søgningen foregår oftest sammen med forhandlingsmodparten, men også som forberedelsesarbejde til forhandlingen. Alle afdækkede interesser kan tjekkes for, hvilket potentiale de har for at kunne skabe psykologiske grunde til prisændringer.

Når vi finder emner, hvor modparten har en win-effekt, opstår der psykologiske positive grunde til at flytte prisen. De mest centrale elementer i win-win baserede prispresforhandlinger er således at få afdækket de psykologiske fordele ved detaljeret interesseforståelse af modparten og en detaljeret interesseforståelse hos egen organisation. Derudover handler det om at opnå erfaring i at aflæse, hvornår den psykologisk optimale situation er til stede.

Afslutningsvist vil jeg pointere, at det er vigtigt at have fokus på, at win-win metoder er det optimale valg i prispresforhandlinger.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisForhandling og salg

Forhandling, der skaber resultater - Lær forhandlingsteknik

Du opnår bedst dine ambitiøse mål i en forhandling ved at skabe en fælles oplevelse af succes. Her får du værktøjer og processer til at skabe en forhandlingsproces, hvor begge parter føler sig hørt, så I sammen opnår de bedste resultater.

2 dage 12.500 kr
Læs mere
Forhandling og salg

Certificering i forhandlingsteknik

Opnå succesfulde forhandlinger ved at styrke din evne til at kommunikere, være løsningsorienteret, sætte dine personlige kompetencer i spil og vælge den optimale strategiske tilgang. Du får både grundlæggende værktøjer i forhandlingsteknik og lærer at håndtere komplekse forhandlinger. Ved bestået eksamen får du certifikat i forhandlingsteknik.

6 dage 33.500 kr
Læs mere
Forhandling og salg

Mannaz Salgsuddannelse

Få konkrete værktøjer til salgsarbejdet og træning i, hvordan du kommunikerer med forskellige kundetyper. Du bliver på uddannelsen trænet af en af de bedste inden for salg og kundekommunikation.

3 dage 18.900 kr
Læs mere

Jan Vælds

Artiklen er skrevet af executive coach Jan Vælds, der er kursusudvikler og underviser på videregående forhandlingsteknik. Jan har international forhandlingserfaring fra sine jobs som leder og direktør i en række danske og internationale virksomheder, og han er medudvikler på en række nye træningsmodeller inden for leder- og forhandlerudvikling.