Hvordan får indkøberen prisen lidt længere ned – og sælgeren prisen lidt højere op?

30. August 2021 - Jan Vælds Del siden

Der er mange meninger om prisforhandlinger. Man hører tit: “Win-win forhandlinger gælder kun, når man ikke forhandler pris”. Men er det rigtigt?

Overvejelsen er relevant for mange indkøbere og sælgere. Specielt hvis det er en enkel forhandling, hvor alt andet end produktets pris er beskrevet i en standardspecifikation eller ved komplekse produkter eller komplekse leverancer, hvor alle andre parametre er faldet på plads. Så er der kun prisen tilbage.

Hvis man kigger ind i samlingen af videregående forhandlingsteknikker er svaret klart: “Nej!”. De bedste resultater opnås, når man bruger en win-win tankegang – også i en prisforhandling.

Dog er den modsatte erfaring oftest opnået hos mange indkøbs- og salgsforhandlere. Ikke så underligt fordi vi naturligt tænker på pris som noget, der kan ende som en fordel, en ulempe eller et kompromis. Og derfor tror man, at det gælder om at spille kortene taktisk og forsøge at trække modparten hen til en bestemt planlagt situation. Denne erfaring kan brydes, hvis vi starter med at tænke, at prispresforhandlinger også er win-win fokuserede.

Påstand: Win-win tankegangen virker oftest bedst – også i prispresforhandling

I forhandlingsteknik lærer vi, at når vi vil forbedre vores langsigtede relation til forhandlingsmodparten, fordi vi formentlig vil komme tilbage til dem i en ny forhandling, så gælder det om, at vi skal tænke win-win.

Men selvom vi aldrig skal møde modparten igen, og relationen ikke har nogen betydning for os på langt sigt, så viser vores erfaringer alligevel, at win-win tankegangen virker bedst og giver det bedste resultat – også når emnet er pris. Win-win tankegangen kan også med fordel benyttes i kortsigtede situationer til at få lavere indkøbspriser og højere salgspriser.

Den psykologiske fordel ved at bruge win-win i prispresforhandlinger

I prisforhandlinger skal der være en grund til at sænke salgsprisen eller øge indkøbsprisen. Hvis vi bruger trusler og pres, flytter modparten sig nogle gange på prisen, men kun så langt som de er nødt til for at modstå presset. Hvis det i stedet er muligt at finde en psykologisk positiv grund til at ændre på prisen, så kan det oftest lade sig gøre at flytte modparten meget mere.

Hvordan får vi den rigtige pris ved at bruge win-win?

For at finde psykologiske positive grunde til at flytte på prisen skal vi lede efter emner, der ikke koster os noget eller koster meget lidt, og som har en win-effekt på modparten. Modparten skal have en reel opfattelse af, at der kommer noget positivt ud af forhandlingen. Når vi finder emner, hvor modparten har en win-effekt, så opstår der en psykologisk positiv grund til at flytte prisen.

Eksempel

En stor international industrivirksomhed forhandler med en leverandører om leverancer af it-baserede serviceydelser. Forhandlingerne har været igennem følgende hovedfaser:

  1. Leverandørerne er kommet med et tilbud
  2. Efter langvarige forhandlinger er der opnået enighed om de mange tekniske parametre og om, hvem der er den foretrukne leverandør ud fra prisreduktioner og tekniske løsninger
  3. Prisen for ydelserne er endnu engang blevet presset, så der er en leverandør tilbage, som er billigst og kan opfylde alle parametrene.

Indkøbsorganisationen spørger: “Kan vi hente mere på prisen?”

Ja, lad os lave et par runder med, hvad der ellers kunne være af interesser hos den valgte leverandør. Hvad kunne de forestille sig af yderligere udbytte, som ikke koster den indkøbende virksomhed meget?

Der kommer nogle tekniske forslag til teknologiske løsninger, der ville passe leverandøren bedre, men de duer ikke for den indkøbende virksomhed.

Der kommer derefter forslag fra leverandøren om at bruge den købende virksomhed i markedsføringen på dette segment for meget store industrivirksomheder. Ved beskrivelse af ordren i nyhedsbreve, i casebeskrivelser, i fagannonceringer og ved muligheder for at arrangere referencebesøg i virksomheden.

Alle disse aktiviteter er stort set gratis for den indkøbende virksomhed, men kan give yderligere prisreduktion, fordi det har stor værdi i markedsføringen for den sælgende servicevirksomhed.

Resultatet blev en væsentlig prisreduktion med et fokus på at finde win-win løsninger til en lavere pris, end hvad der ellers var realistisk i markedet. Begge parter var reelt meget tilfredse med løsningen.

Praktik i win-win prisforhandlinger

På vores kursus i videregående forhandlingsteknik anvendes casesituationer som denne til at træne ens fokus på at finde den psykologiske fordel ved at tænke win-win – også i de afsluttende prisforhandlinger, i indkøb eller ved salg af commodity produkter.

I praksis tager det afsæt i vedholdende interesseafdækning for begge forhandlingsparter for at finde fundamentet for at kunne lave win-win i prisafslutningen.

Det betyder, at før prisen diskuteres igen i en forhandling, er det vigtigt vedholdende at søge efter interesser, der kan bringes i spil – på begge sider af forhandlingsbordet. Søgningen foregår oftest sammen med forhandlingsmodparten, men også som forberedelsesarbejde til forhandlingen. Alle afdækkede interesser kan tjekkes for, hvilket potentiale de har for at kunne skabe psykologiske grunde til prisændringer.

Når vi finder emner, hvor modparten har en win-effekt, opstår der psykologiske positive grunde til at flytte prisen. De mest centrale elementer i win-win baserede prispresforhandlinger er således at få afdækket de psykologiske fordele ved detaljeret interesseforståelse af modparten og en detaljeret interesseforståelse hos egen organisation. Derudover handler det om at opnå erfaring i at aflæse, hvornår den psykologisk optimale situation er til stede.

Afslutningsvist vil jeg understrege, at det er vigtigt at have fokus på, at win-win metoder er det optimale valg i prispresforhandlinger.

 

Forhandling og salg

Forhandlingsteknik 1 – værktøjer, teori og træning

Du opnår bedst dine forhandlingsmål ved at skabe en oplevelse af succes hos både dig og din modpart. Det får du teknikker, værktøjer, teori og træning i på dette kursus.

2 dage 10.999 DKK
Læs mere
Kommunikation

Forhandlingsteknik 2 – forhandlingspsykologi og udbytteoptimering

Optimér dine forhandlingsresultater - deltag på kurset, som bl.a. sætter fokus på dine egne og andres motivationsfaktorer, handlemønstre, kommunikation og kulturel indflydelse.

2 dage 14.999 DKK
Læs mere
Forhandling og salg

Forhandlingsteknik 3 – strategisk forhandlingsledelse med certificering

Bliv certificeret forhandler. På kurset udvikler du dine forhandlingskompetencer ud fra en internationalt anerkendt metode, så du kan sætte den strategiske retning og lede forhandlingen gennem de naturlige faser og udfordringer.

2 dage 17.999 DKK
Læs mere
Forhandling og salg

Uddannelse i forhandlingsteknik med certificering

Deltag på vores komplette uddannelse, hvor du får de vigtigste værktøjer inden for forhandlingsteknik og bliver certificeret forhandler, så du kan opnå succes ved forhandlingsbordet.

5 dage 34.999 DKK
Læs mere

Jan Vælds

Jan Vælds er forhandlingsspecialist, underviser, civilingeniør samt certificeret executive coach og har forhandlingstræning fra Harvard Negotiation Project. Han beskæftiger sig med forhandlinger til daglig og har erfaringer fra både ”real life” og undervisningssituationer. Jan har arbejdet med forhandlingscoaching og rådgivning i en række af Danmarks største virksomheder. Han formår at skabe et trygt, men udfordrende rum for deltagerne. Som deltager kan du regne med at få redskaber og input til personlig udvikling, som giver resultater allerede i din næste forhandling.

Jan underviser på “vores forhandlingsforløb”.