Ledelse & Teamudvikling

Diversitet på arbejdspladsen: Lær mere om diversitet og inklusion

I denne artikel kan du læse mere om diversitet og inklusion på arbejdspladsen. Du vil lære om værdien af mangfoldighed, og hvordan man skaber en inkluderende arbejdsplads med diversitet, ligestilling og inklusion.
·
Artikel

Hvad er diversitet på arbejdspladsen?

Diversitet på arbejdspladsen handler om at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder og mangfoldighed. Det kan handle om forskelle i køn, alder, etnicitet, seksualitet, religion, og meget mere. En mangfoldig arbejdsplads er ikke kun en moralsk forpligtelse, men også en fordel for virksomhederne. Studier viser, at virksomheder med en mangfoldig arbejdsstyrke præsterer bedre og er mere innovative.

Hvad er inklusion på arbejdspladsen?

Inklusion på arbejdspladsen handler om at skabe en kultur og en atmosfære, hvor alle ansatte føler sig velkomne, værdsatte og inkluderede. Det handler om at skabe en arbejdsplads, hvor alle har lige muligheder for at bidrage og udvikle sig. Inklusion på arbejdspladsen handler også om at anerkende, at der er forskelle i baggrund og oplevelser, og at disse forskelle kan være en styrke, hvis de bliver anerkendt og inkluderet.

Hvad er lighed på arbejdspladsen?

Lighed på arbejdspladsen handler om at sikre lige muligheder for lige resultater. Det betyder at eksisterende normer og praksisser på arbejdet bevirker at individuelle forskelligheder ikke påvirker den enkeltes muligheder og eller resultater. Lighed omfatter derved at skabe retfærdig adgang, muligheder og udviklingsmuligheder for alle forskellige medarbejdere. Lighed adskiller sig fra ligestilling, da ligestilling fokuserer på at alle skal behandles ens, hvorimod lighed tager højde for individuelle forskelle, hvorfor individer skal behandles forskelligt for at skabe et ligeligt udfald.

Så hvad kan du gøre for at skabe en mere divers og inkluderende arbejdsplads?

Der er en række initiativer, I som arbejdsplads kan gøre brug af. Her er en kort liste med nogle af de konkrete tiltag, som har vist sig at være mest succesfulde i etableringen af en divers- og inkluderende arbejdsplads.

1

Rekruttering

Søg aktivt efter kandidater fra forskellige baggrunde og med forskellige færdigheder og erfaringer. Derudover skal man sikre sig, at jobannoncer og rekrutteringsprocesser ikke er diskriminerende (link til Mannaz artikel der specifikt beskriver dette). Det er ligeledes gavnligt at arbejde sammen med uddannelsesinstitutioner og organisationer, der har en mangfoldig sammensætning af hhv. studerende og medarbejdere

2

Uddannelse og træning

Giv dine medarbejdere træning og uddannelse om mangfoldighed, inklusion og kulturel kompetence. Dette kan skabe en større forståelse, samt værdsættelse af forskelle, som i sidste ende kan betyde at diskrimination og fordomme undgås eller formindskes.

3

Lederskab og politikker

Tag ansvar for at skabe en inkluderende kultur, hvor forskelle anerkendes og værdsættes. Dette indebærer at have en divers ledelse, vedtage politikker, der fremmer lige muligheder og inklusion, og tage stilling til diskrimination og chikane.

4

Fleksible arbejdsforhold

Tilbyd fleksible arbejdsforhold, såsom deltidsarbejde, hjemmearbejde eller jobdeling, der kan tiltrække og fastholde en mangfoldig arbejdsstyrke.

5

Evaluering og justering

Evaluer løbende jeres diversitets- og inklusionsstrategier og justere dem efter behov. Dette kan omfatte at overvåge mangfoldighed i arbejdsstyrken, gennemføre medarbejderundersøgelser og lytte til feedback fra medarbejdere.

Alt i alt kan I som ledere tage en proaktiv tilgang til at skabe en mere divers og inkluderende arbejdsplads ved at fokusere på rekruttering, uddannelse, lederskab og politikker, fleksible arbejdsforhold, og evaluering og justering. Ved at tage disse skridt kan I opbygge en arbejdsplads, der er inkluderende, produktiv og respektfuld over for alle jeres medarbejdere.

Inspiration
Bliv inspireret indenfor bæredygtighed
Ledelse & Teamudvikling Diversitet beskytter dig mod skandaler og dårlige beslutninger

Når leder- og medarbejdergrupper ligner hinanden for meget, udebliver den kritiske vinkel, og det kan være katastrofalt. Diversitet og inklusion kan forhindre dårlige beslutninger og møgsager. Læs med i denne artikel, og få gode råd til at træne dit inkluderende mindset dagligt.

Diversitet & Inklusion Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på det danske arbejdsmarked er en fortsat udfordring, men det er også en vigtig prioritet for at sikre retfærdige arbejdsforhold for alle. Mens der er gjort fremskridt i de seneste år, er der stadig en række problemer, der skal tackles for at opnå fuldstændig ligestilling.  

Ledelse & Teamudvikling Kvinder i ledelse

Kvinder i ledelse er et aktuelt emne i Danmark og resten af verden. I Danmark har vi længe fokuseret på at øge antallet af kvinder i ledende stillinger, men hvor står vi egentlig i dag?

The potential is people