Pressemeddelelse: Projektlederundersøgelsen 2018

22. juni 2018 - Del siden

Mannaz A/S
Pressemeddelelse

Fredag den 22. juni 2018

Ny analyse tager temperaturen på ProjektDanmark
Projektlederundersøgelsen 2018

 

På overfladen går det godt i ProjektDanmark, som oplever en øget professionalisme i traditionel projektledelse. Under overfladen viser det sig imidlertid, at projekterne udfordres af en voksende kompleksitet og et manglende fokus på at realisere de forventede gevinster.

 

Det er nogle af konklusionerne fra den temperaturmåling på projektledelse i Danmark, som konsulentvirksomheden Mannaz har gennemført i samarbejde med Roskilde Universitet (RUC). Undersøgelsen, som bærer overskriften: ”Hvordan går det, ProjektDanmark?”, omfatter 1.740 respondenter fra forskellige brancher og er mere end tre gange så stor som en tilsvarende undersøgelse fra 2014.

Undersøgelsen viser en øget professionalisme, når det kommer til den traditionelle projektledelse. Det ses i form af en større anvendelse af de klassiske projektmodeller. Samtidig er der en tendens til, at projekterne er mere geografisk spredte end tidligere og i det hele taget møder en voksende kompleksitet og uforudsigelighed. Hvor en øget kompleksitet for fire år siden var at finde på ottendepladsen over projektlederens største udfordringer, så er den i dag vokset til den næststørste udfordring, kun overgået af behovet for tilstrækkeligt med ressourcer. Kompleksitet håndteres primært ved at sætte erfarne projektledere ind og holde flere møder med interessenterne. Samtidig viser undersøgelsen imidlertid en større anvendelse af de agile metoder med hyppige leverancer og feedback.

”Moderne projektledelse handler ikke bare om at kunne håndtere en øget kompleksitet. Det handler i særlig grad om evnen til at kunne gå ind og analysere kompleksiteten, finde mulighederne og bruge agile metoder til at komme i mål”, siger Henrik Bjerregaard Nielsen, Client Director hos Mannaz.

 

Projektledelse er også for topledere

Undersøgelsen viser, at projektsucces primært bliver målt på leverancer inden for tid, budget og indhold og ikke på den gevinst, som projektet var sat i verden for at skabe, eksempelvis en øget omsætning, gladere kunder, en ændret adfærd, mv. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at kun cirka 13 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer bekræftende på, om ansvaret for gevinstrealiseringen er klart placeret og kommunikeret. Når det handler om, hvad der kan forbedre gevinstrealiseringen af projekter, så peger respondenterne især på et øget fokus fra topledelsen på emnet.

Det får Henrik Bjerregaard Nielsen til at understrege betydningen af et tæt samspil mellem projektledelse og topledelse, herunder ledelsens vigtige rolle i forbindelse med de strategiske projekter:

”Projektledelse er ikke kun for projektledere. Det er i den grad også for topledere”, siger Henrik Bjerregaard Nielsen og opfordrer ledere til generelt at tage ansvar for at få succes med de prioriterede projekter: ”Det handler eksempelvis om at være meget konkret om den værdi, som projekterne forventes at skulle skabe og ved løbende at sikre en tæt tilknytning til strategien”, afslutter han.

 

For yderligere oplysninger om undersøgelsen eller kommentarer kontakt venligst Henrik Bjerregaard Nielsen, Client Director hos Mannaz, på telefon: +45 45 17 62 59 eller e-mail: hbn@mannaz.com.

Mannaz hjælper virksomheder og organisationer til at indfri deres fulde potentiale og skabe endnu bedre resultater. Med afsæt i ekspertise inden for strategi-, organisations-, ledelses- og projektledelsesudvikling tilbyder Mannaz rådgivning, konsulentydelser og kursusforløb til både den private og offentlige sektor. Mannaz bygger på mere end 40 års historie og har i dag kontorer i Hørsholm, Aarhus, Malmø og London. Læs mere på mannaz.com.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurv