Mannaz køber dansk konsulentvirksomhed

Mannaz overtager fra 22. februar 2016 danske Conmoto med speciale i ledelses- og organisationsudvikling. Opkøbet er et led i ambitionerne om at fordoble omsætningen i Danmark over tre år for at stå stærkere til at udfolde de ambitiøse, globale vækstplaner.
·

Mannaz overtager fra 22. februar 2016 danske Conmoto med speciale i ledelses- og organisationsudvikling. Opkøbet er et led i ambitionerne om at fordoble omsætningen i Danmark over tre år for at stå stærkere til at udfolde de ambitiøse, globale vækstplaner.

Conmoto har i snart 17 år hjulpet organisationer og virksomheder til bedre resultater, og nu bliver Conmotos 11 konsulenter en del af Mannaz. Med købet af Conmoto styrkes Mannaz i første omgang markant på det vigtige marked herhjemme. ”Conmoto er den ideelle partner for Mannaz. Virksomheden har opbygget en stærk position inden for strategi-, organisations- og ledelsesudvikling på det danske marked baseret på faglig dygtighed, et stort netværk og langvarige kundeforhold i såvel den offentlige som den private sektor. Dette kombineret med Mannaz’ stærke globale profil vil give os en unik position på det danske marked, ” siger Peter Følbæk Nielsen, konstitueret CEO i Mannaz.

For Conmoto betyder aftalen, at selskabet nu kommer ind i langt større rammer og får adgang til at prøve ledelseskoncepterne af i globale virksomheder, hvilket adm. direktør Morten Tamstorf forventer sig meget af. “Vi har ønsket at komme ind i et større setup og ser Mannaz som det helt oplagte match for os. Deres måde at agere på matcher vores fortrinligt, og jeg ser store perspektiver i at få Conmotos specialkompetencer indbygget i Mannaz og prøvet tingene af i et globalt miljø. Vi ser frem til at komme med på et større væksteventyr,” siger Morten Tamstorf.

 

 

Overtagelsen af Conmoto betyder, at halvdelen af Conomtos medarbejdere flytter ind i Mannaz’ hovedkontor i Hørsholm, og samtidig bliver Conmotos Århuskontor, hvor den resterende del af medarbejderne er tilknyttet, til Mannaz’ nye lokation i Jylland. Samlet set vil Mannaz fremadrettet have 83 medarbejdere og knap 400 associerede konsulenter globalt.

The potential is people