Projektledelse & Agile principper

Vattenfall har stor succes med at uddanne og IPMA-certificere projektledere 100% virtuelt

Mannaz vandt i 2020 et udbud om undervisning og træning af projektledere og porteføljeledere for Vattenfall i Nordeuropa.
·

100% virtuelt forløb

”Det var en spændende proces”, siger Lars Østerby fra Mannaz. ” Vi havde allerede en grundig og fyldestgørende projektlederuddannelse, som vi har gennemført med stor succes i Danmark og internationalt i mange år, – men nu skulle uddannelsesforløbet skræddersyes til Vattenfalls verden og designes, så det kunne gennemføres 100% virtuelt, med deltagere fra flere forskellige lande og med deltagere med forskellig projektledelseserfaring – fra de helt nye projektledere til de erfarne projektledere. Vi har allerede nu gennemført flere kursusforløb og evalueringerne har alle været fine. Det har været godt, at certificeringsforløbene er planlagt og afholdt af IPMA Danmark i umiddelbar forlængelse af vores projektlederuddannelse, så kursisterne også under certificeringsforløbet, kunne anvende sine medkursister som sparringspartnere”.

 

IPMA-certificeringen er en garanti

Lars Lønstrup Nicolajsen og Tamara Hermeier, begge fra Vattenfall, fortæller at Vattenfall har tilbudt, at alle kursisterne frivilligt kan vælge at deltage i en IPMA-certificering i umiddelbar forlængelse af gennemført uddannelse hos Mannaz. Lars Lønstrup Nicolaisen fortsætter:” Vi har ønsket at demonstrere, at vi leverer projektledelse af meget høj standard på vores projekter. Og her ser vi IPMA-certificeringen som en garanti, der skaber tillid hos vores partnere. Vi ser certificeringen som et bevis på, at vi leverer projekter af høj kvalitet, og mener at en certificering kan være med til at skabe tryghed hos vores partnere. Vi bygger i øjeblikket verdens største havvindmøllepark i Holland og er i gang med udviklingen af flere andre projekter i Nordeuropa og her ser vi det som en fordel at have IPMA-certificerede projektledere”.

 

Et stort potentiale

Lars Østerby, Mannaz udtaler: ”Vores meget kompetente og erfarne undervisere på projektleder-uddannelsen, vejleder kursisterne individuelt med at finde det af de fire forskellige certificerings-niveauer, som matcher bedst med den enkelte kursists praktiske projektleder-erfaring og kompetenceniveau”.

Lars Østerby, Mannaz fortsætter: ”Vi har lært meget ved at gøre træningen virtuelt. Det er dejligt at se, at kundetilfredsheden er uændret uanset om vi gennemfører uddannelsen face to face, eller som i dette tilfælde med Vattenfall 100% virtuelt. Vi ser et stort potentiale i fortsat at tilbyde vores uddannelse virtuelt og internationalt”.

Allan Krüger-Jensen, leder af IPMA-certificeringen i Danmark, fortæller, at det også for os i Danmark har været spændende at arbejde sammen med Mannaz omkring certificeringen af Vattenfalls projektledere. ”Vi har som mange andre virksomheder under Covid19-krisen lært, at anvende teknologiske platforme bedre til at understøtte vores forretning. Tidligere krævede det, at certificeringskandidaterne sad fysisk i samme lokale under den skriftlige eksamen, – nu kan vi gennemføre opstartsmødet, den skriftlige eksamen og det afsluttende individuelle interview virtuelt, og kandidaternes evalueringer ligger alle på samme høje niveau som tidligere. At vi så samtidigt sparer en masse transporttid, er yderligere en bonus for alle, – og for miljøet. Mannaz har i mange år haft sin projektleder-uddannelse registreret i Danmark. IPMA-registreringen sikrer, at kursisterne kommer omkring alle de kompetencer, som testes gennem en IPMA-certificering, og efter endt uddannelse er kursisterne således klædt på til at blive certificeret hos os. Det er meget tydeligt for os at se, at kursisterne har haft stort udbytte ved at deltage i den IPMA registrerede uddannelse”.

 

Denne artikel blev første gang bragt af DPL i 2022.

Viden om
Bliv inspireret indenfor projektledelse & agile principper
Projektledelse & Agile principper Projektledelse og teamudvikling – sammen

Ingen går på arbejde med intentionen: “I dag skal jeg samarbejde rigtig dårligt.” Og alligevel sker det hele tiden. Måske bliver der iværksat et teamudviklingstiltag, som får nogle til at stille det ledende spørgsmål: Skal vi udvikle teamet eller få lavet noget arbejde? Når det, det egentlig handler om, er at ved at udvikle teamet får man lavet noget endnu bedre arbejde.

Projektledelse & Agile principper Ny projektleder? Sådan kommer du godt fra start

At være ny projektleder kan føles som at stå i en hvirvelvind. Men det er (forhåbentlig) også sjovt. I denne artikel kan du få indsigt i, hvilke 7 områder du skal være opmærksom på som ny projektleder.

Projektledelse & Agile principper Succes rimer på projekttrekant

Kender du projekttrekanten? Og kommer den nogle gange i ubalance i dine projekter? Få gode råd af projektledelseskonsulenten til at opnå en velbalanceret projekttrekant – det er nemlig fundamentet for et succesrigt projekt.

The potential is people