Ledelse & Teamudvikling

Sådan får du det maksimale ud af dit kursus

Hvis du vil udvikle dig, er det ikke nok ”bare” at dukke op på et kursus. Du skal deltage aktivt – OGSÅ før og efter selve kurset. Læs med, og find ud af, hvad der skal til, for at du ikke mister 80 procent af effekten af det, du tager på kursus for at lære.
·

Kender du følelsen af at komme hjem efter et kursus for blot at opdage et par måneder senere, at du aldrig rigtig fik implementeret det, du lærte, i din hverdag? Så har du formentlig ikke gjort nok før og efter kurset for at skabe den bedste læringseffekt. Det kan du blive inspireret til nedenfor.

 

Vidste du, at et kursus i sig selv kun udgør 20 procent af læringseffekten ved at efteruddanne sig? 40 procent af effekten ligger før kurset, og de resterende 40 procent ligger efter selve kurset, forklarer konsulent Anne Friland.

”Hvis viden ikke bliver omsat, er den ikke noget værd,” siger Anne Friland om de for nogle overraskende tal.

”Det er ofte en ahaoplevelse for folk at få at vide, hvad der skal til for at omsætte det, man lærer, til praksis i hverdagen. Nogle ting er ret simple, men folk regner med, at det i sig selv opkvalificerer en at møde op til kurset. Det gør det bare ikke,” understreger hun.

 

”Hvis formålet med kurset er uklart for dig, er det også uklart, hvad du skal bruge fra undervisningen.”

Formål er nøglen

Som sagt ligger 40 procent af effekten før kurset, og noget af det vigtigste at gøre sig klart, inden man tilmelder sig, er, hvad man skal bruge kurset til. Hvis du bliver sat på et projektlederkursus, men ikke kører nogle projekter, så er der ikke særlig stor sandsynlighed for, at du får omsat det, du lærer.

”Så det er meget vigtigt at have et formål med kurset, for hvis det er uklart for dig, er det også uklart, hvad du skal bruge fra undervisningen,” forklarer Anne Friland og peger på, at man blandt andet er bedre i stand til at stille andre spørgsmål i undervisningen, hvis man ved, hvad man skal bruge det til, når man kommer tilbage på arbejdet.

”Det er også rigtig vigtigt, at man har opbakning fra sin leder. At man har taget lederen i ed på, hvad organisationen efterspørger, så man kan få lov til at implementere sin nye viden efter kurset,” siger konsulenten.

Endelig handler det om, at man er motiveret til at deltage. Det er afgørende for, hvor meget man lærer. Hvis du er blevet påduttet et kursus, må du prøve at lede efter elementer, du kan bruge til noget konkret i dit arbejde.

Når kurset kører

Selvom selve kurset kun repræsenterer 20 procent af læringseffekten, skal rammerne være i orden. Det rette materiale skal være tilgængeligt, der skal være tid og struktur, og underviseren skal formå at formidle indholdet.

I Mannaz er praksisnær træning noget, der i høj grad bliver anvendt, så man får mulighed for at afprøve sin viden. For deltagerne gælder det om at have læst det udleverede materiale før kursusstart og være deltagende og motiverede under kurset – uanset om der er tale om et fysisk eller et virtuelt kursus.

Tilbage igen

Når kurset er ovre, skal du hjem på arbejdet og afprøve de ting, du har lært, så hurtigt som muligt for at opnå de sidste 40 procents effekt. Hvis man ikke ret hurtigt kommer hjem og anvender den nye viden, ryger man ned i den samme rille, man plejer at køre i.

”Den største hæmsko er den daglige drift i hverdagen med deadlines og mails og så videre. Det kræver lidt ekstra båndbredde at gøre ting på en ny måde, og den er svær at finde frem, når man kommer tilbage i den daglige trummerum,” forklarer Anne Friland.

 

”Det er vigtigt at træffe en beslutning om hvornår og hvordan, for ellers tager ”plejer” over.”

Få ændringerne i kalenderen

Konsulenten anbefaler, at man sætter det i kalenderen at give sig selv 20 minutter til at se på, hvordan man for eksempel vil afholde sit næste møde eller håndtere en konflikt anderledes. Det er vigtigt at træffe en beslutning om hvornår og hvordan, for ellers tager ”plejer” over.

Den amerikanske professor Robert O. Brinkerhoff forsker i effekten af læringsaktiviteter. Forskningen viser, at 15 procent aldrig forsøger at bruge noget af det, de har lært. 70 procent har forsøgt at bruge det, men er så faldet tilbage i det, de plejer.

”Det betyder, at kun 15 procent har brugt det, de har lært, og har fået værdi ud af kurset. Derfor er der meget at hente ved at arbejde med før-under-efter, så man ikke bruger penge på kompetenceudvikling, som aldrig bliver brugt,” slår Anne Friland fast.

 

Viden om
Bliv inspireret indenfor ledelse & teamudvikling
Ledelse & Teamudvikling 5 gode råd til mere effektivitet

Overspringshandlinger skyldes ofte manglende overblik over dagens opgaver. Hjælp dig selv med at skabe et større overblik, så du bliver mere effektiv og tilfreds i dit arbejdsliv. Få gode råd i artiklen.

Ledelse & Teamudvikling Det virtuelle møde kræver mikroinvolvering

Holder du virtuelle møder? Og har du også oplevet udfordringerne ved, at deltagerne sidder langt fra hinanden? Så læs med, og få 5 gode råd af proceskonsulenten til at skabe mere effektive møder.

Coaching & Persontypetests 4 gode råd til at brænde igennem virtuelt

Vil du brænde igennem med dine præsentationer over Skype? I denne artikel får du gode råd fra kommunikations- og stemmetræneren til at holde bedre Skype-præsentationer.

The potential is people