Personlig & faglig udvikling

5 gode grunde til du bør videreuddanne dig

Virksomheden vinder mindst lige så meget som medarbejderen i forbindelse med videreuddannelse. Ny viden er en katalysator for vækst, rekruttering, innovation og øget trivsel. Tør I lade være med at investere i videreuddannelse? Læs artiklen, og få indblik i nogle af fordelene ved at tage på kursus.
·
Artikel

Hvert år får 10.000 ledere, specialister og projektledere styrket deres kompetencer hos os. Selvom hver eneste deltager er unik med egne mål, er der alligevel to overordnede årsager til, at de prioriterer at bruge tid og ressourcer på en videreuddannelse.

Den første årsag er et opstået behov for at tilegne sig en helt specifik viden eller værktøj. Det kan fx være virtuel facilitering, en projektledelsescertificering eller forhandlingsteknik. Årsag nummer to er et mere langsigtet karriereudviklings-perspektiv, og denne type deltager ses ofte på ledelses- og udviklingskurser som fx diversitet og inklusion.

Men videreuddannelse rummer langt flere fordele, end en afhjælpning af de to nævnte årsager. Der er nemlig en række positive, afledte effekter, som har langt bredere rækkevidde end ny her-og-nu viden hos selve deltageren. Vi kender til disse, ofte oversete, fordele fra utallige tilbagemeldinger fra vores mange deltagere.

De fem største fordele ved kompetenceudvikling i et bredere perspektiv er følgende:

1. Fællesmængden af viden vokser. Transfer-effekt

Vi oplever, at når et individ bliver dygtigere, så er der en afsmittende effekt på resten af organisationen. Du gør altså din arbejdsplads bedre ved selv at tilegne dig ny viden. Ikke kun fordi du som individ performer bedre, men fordi du ved, dine handlinger lærer fra dig.

Den såkaldte transfer-effekt bliver naturligvis endnu større, hvis videndelingen sættes i system, så en del af målet for videreuddannelse bliver, at man fx sidemandsoplærer eller får ansvar for et nyt område. Generelt opfordrer vi altid til, at man er generøs med sin nye viden.

Som leder kan man bruge videreuddannelse af medarbejdere og mellemledere til at skubbe blidt hen imod en forandring, man ønsker at opnå – hvad enten det er mere innovation, effektivitet, trivsel eller bedre kommunikation.

2. Du sparer tid – i længden

Et af de modargumenter, vi oftest møder i forhold til videreuddannelse, er, at man har så travlt, at man ikke har tid til at tage på kursus. Det med tiden er lidt af en myte, for vi oplever faktisk, at investeringen i videreuddannelse sparer tid i længden. Udtalelser som: ”Jeg sparede seks måneders arbejde”, eller ”jeg undgik en lang række fejltagelser” er meget typiske, når vi får tilbagemeldinger.

En af forklaringerne er, at vi hos Mannaz har en meget praksisnær tilgang. Det betyder, at deltagerne inddrager konkrete problemstillinger fra hverdagen i undervisningen, og derfor rammer jorden løbende, når de kommer tilbage. Alle eksempler, alle diskussioner, alle opgaver har til formål at gøre deltagerne i stand til at eksekvere. På den måde bliver en mindre investering i tid på kort sigt til et stort spring fremad på lang sigt.

3. Du bliver en bedre leder, medarbejder og kollega

Videreuddannelse handler i høj grad om bevidsthed. Når man fjerner sig fra de vante omgivelser og får ny viden, opstår der nemlig ofte en ny bevidsthed om både faglige og personlige aspekter. For mange er det en decideret ahaoplevelse. Vi hører tit nogle sige: ”Wow, det er her, skoen trykker. Det er derfor, jeg reagerer på den måde.”

Det er den slags viden, der gør dig til en bedre leder, medarbejder og kollega. På det faglige plan kan man sætte ny viden i spil, der sætter en kædereaktion af positive reaktioner i gang. På det personlige kan man bearbejde uhensigtsmæssige handlemønstre og opnå ny viden om andres, så man bidrager til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi ser ganske enkelt, at motivationen stiger hos den enkelte – og det smitter.

Selvom en ny bevidsthed sjældent nævnes i forbindelse med kompetenceudvikling, er det i vores optik på mange måder noget af det vigtigste.

4. Nye perspektiver. Ny innovation

Der findes et efterhånden temmelig slidt udtryk, der går på, at hvis du gør, som du plejer, så får du, som du plejer. Udtrykket har måske set bedre dage, men indholdet er ikke desto mindre sandt. Det kan umiddelbart virke dyrt at videreuddanne sine medarbejdere, men det er dyrere at undlade det, fordi man så ikke inviterer ny viden ind, der kan formere sig og skabe grundlag for vækst, innovation og trivsel. Uden ny viden risikerer man at stagnere.

Man kan sige, at man skal rykke sig selv først for at kunne rykke andre og det bestående. Hos Mannaz taler vi om at skabe impact. Ny viden er ikke relevant, hvis den ikke skaber en form for effekt, så al vores uddannelse designes med det formål at kickstarte noget.

5. Værdifuldt netværk

En af de ting, som vores mange deltagere oftest nævner som positivt outcome, er det netværk, de får på vores forløb. Her mødes man med en gruppe andre, som er interesserede i den samme faglighed eller personlige udvikling, og dermed får man automatisk et fælles udgangspunkt.

I et fortroligt rum kan man vende og dreje udfordringer samt muligheder og tage hjem igen bedre rustet til at takle hverdagen. Et godt netværk er guld værd både for individet og for virksomheden, fx i forhold til inspiration, nye samarbejdsmuligheder og rekruttering. Vi ved, at der eksisterer mange netværksgrupper, der er dannet på vores uddannelser, som trives i bedste velgående.

Hvorfor sige nej til dygtigere medarbejdere?

Med så mange positive deltagere og virksomheder kan det være svært for os hos Mannaz at forstå, hvorfor nogen nedprioriterer at videreuddanne sig. Der er så mange afledte fordele.

Dertil kommer, at vi oplever en stor ansvarlighed hos deltagerne. De ønsker at uddanne sig på en måde, der er til fordel for helheden, så de kan være med til at løfte deres virksomheder og kolleger.

Som chef bør man opfordre medarbejderne til at tænke i kompetenceudvikling, og man bør aktivt hjælpe dem med at planlægge retningen, så den matcher afdelingens og organisationens overordnede målsætninger bedst muligt.

Kompetenceudvikling bør anskues i et helhedsperspektiv. Det er alt for snævert at betragte det udelukkende som en fordel for individet. Det er til alles fordel, at den enkelte medarbejder videreuddanner sig.

 

Ønsker du at udvikle dine kompetencer, eller vil du opfordre nogle af dine medarbejdere til videreuddannelse?

Så kan I blive inspireret i vores store udbud af spændende kurser og uddannelser inden for vores forskellige fagområder her.

Inspiration
Bliv inspireret indenfor personlig og faglig udvikling
Personlig & faglig udvikling Sådan får du det maksimale ud af dit kursus

Hvis du vil udvikle dig, er det ikke nok ”bare” at dukke op på et kursus. Du skal deltage aktivt – OGSÅ før og efter selve kurset. Læs med, og find ud af, hvad der skal til, for at du ikke mister 80 procent af effekten af det, du tager på kursus for at lære.

Kommunikation Bliv hørt! 6 gode råd til bedre kommunikation

Tænk ikke på, hvad du siger, men hvordan det lyder. For det er ikke nødvendigvis det, du siger, der er vigtigt, men det, modtageren hører. Læs med nedenfor, og få gode råd til effektiv kommunikation.

Personlig & faglig udvikling Genvind din personlige styrke og kraft

Bruger du dine ressourcer og dit potentiale? Og står du fast? Eller går du på kompromis og har mistet dig selv på vejen? I en tid med fart på er det nærmest en forudsætning at kende sig selv på et dybere plan, hvis du vil brænde igennem. Læs med i denne artikel, og bliv inspireret.

The potential is people