Ledelse & Teamudvikling

Social kapital i organisationer

Hvad gemmer sig bag begrebet social kapital, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse?
·
social kapital

Mennesket!

Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning og erfaring viser, at  medarbejdernes trivsel øges, samtidig med at effektiviteten højnes, når der arbejdes bevidst med social kapital.

Hvad gemmer sig bag begrebet social kapital, og hvordan får vi organisationens sociale kapital til at vokse? Hvordan bringer vi social kapital ind i organisationens hverdag – i kerneopgaven, på alle niveauer, og i kommunikationen med hinanden og med kunder og borgere?

Fokus på at øge den sociale kapital

Disse og mange andre spørgsmål belyses i Social kapital i organisationer, hvor forfatterne knytter begrebet til den systemiske tanke og viser, hvordan det kan bruges til at arbejde systematisk i forandringsprocesser og i organisationens daglige drift. Social kapital handler dybest set om relationer – hvad enten man taler om den samlende sociale kapital i den enkelte enhed, den brobyggende kapital på tværs af enheder eller den forbindende sociale kapital mellem organisationens niveauer.

Social kapital opstår og udvikles i samarbejde med andre – og bogen rummer anvisninger på, hvordan man kan arbejde bevidst med at udvikle social kapital – til gavn for produktivitet og samarbejde. Bogen sætter fokus på, hvordan man kan arbejde med ledelse, kommunikation, forandringsprocesser, MUS-samtaler, målinger m.v., så den sociale kapital øges.

Køb bogen her.
Bemærk: Bogen forhandles via vores samarbejdspartner saxo.com

Hvis du ønsker at fremme din organisations sociale kapital udbyder vi en række kurser, der kan hjælpe dig på rette vej.

inspiration
Bliv klogere på ...
Ledelse & Teamudvikling Kvinder vil gerne – nu skal samfundet også ville

Vi ved, at det er fordelagtigt for virksomhederne at have kvinder siddende på topplan, så derfor bør fokus være, hvordan vi kan gøre det lige så attraktivt for kvinder som for mænd at være der.

Ledelse & Teamudvikling Ledelse - Har du de rigtige kompetencer?

Kravene til ledelse og lederens kompetencer skifter – og måske i endnu højere grad i denne tid. Innovation, engagerede medarbejdere og en stærkere kundeoplevelse står øverst på ønskesedlen og udfordrer lederne fra nye vinkler. Læs her de 8 bud på udviklingen inden for ledelse.

Offentlig ledelse & Organisationsudvikling Sunde mestringsmiljøer skaber robuste organisationer

Som leder skal du i fremtiden evne at skabe sunde mestringsmiljøer. Medarbejderens arbejdslyst er afhængig af, at vedkommende både mestrer fagligt, personligt og socialt. Men det kræver en sund kultur, hvor fællesskabet kommer før individet. Bliv inspireret i denne artikel.

The potential is people