Skapa nya karriärmöjligheter som processkonsult

20. March 2018 - Dela

Skickliga processkonsulter gör stor skillnad på ett företag. I den här artikel får du lära dig mer om processkonsultens värdeskapande roll, och varför en processkonsult är en god investering för företaget.

Bara för att chefen säger att något är viktigt leder det inte automatiskt till framgång och resultat. Pliktkänsla hör nämligen till det förgångna. Och en viktig process kan snabbt stranda på grund av motvilja eller likgiltighet, eftersom medarbetarna inte förstår meningen med processen och helt enkelt inte drivs av tillräckligt stark pliktkänsla. Att det är så här ska inte ses som något negativt. Det är bara ett konstaterande av att spelreglerna ser annorlunda ut idag. Medarbetarna vill vara både involverade och engagerade, men det blir de inte av sig själva – och det är just därför en duktig processkonsult kan spela en avgörande roll.

Den meningsskapande processen

Vilken skillnad är det processkonsulten kan skapa? Den ligger i förmågan att sätta igång den meningsskapande processen. Inte bara i form av konkreta projekt, utan i allt från genomförandet av möten till de samtal som processkonsulten faciliterar.

Den centrala utgångspunkten är den involverande och inkluderande inställning som processkonsulten lyckas skapa med hjälp av sin teknik. Skillnaden på den här formen av process jämfört med den traditionella kan enligt min uppfattning inte överskattas, för när man får med sig alla kompetenser och synpunkter ombord går det också att skapa hållbara och långsiktiga lösningar. Värdet av den här typen av lösningar är naturligtvis störst för företaget, men samtidigt ökar tillfredsställelsen bland medarbetarna – och innovationstänket förstärks. Jag beklagar det slitna uttrycket, men det här är alltså en klassisk win-win-situation.

Den lärande organisationen

När man väl har fått en eller två medarbetare som bemästrar facilitering och processledning innanför dörrarna har man också en bra början till en lärande kultur och därmed en lärande organisation. Processkonsulten kan nämligen något helt annat än den så kallade expertkonsulten, som i likhet med läkaren ställer en diagnos och sedan försvinner igen. Processkonsulten däremot för vidare sina kunskaper till organisationen, så att den i framtiden kan ställa diagnos själv.

Man kan tala om att processkonsultens roll är att vara neutral, men till skillnad från den traditionella betydelsen – att man inte ska hålla med någon – handlar det snarare om att man ska försöka hålla med alla perspektiv. Revisorn och försäljningschefen har båda två viktig input till genomförandet av en viss förändring. Processkonsultens uppgift är att underlätta utarbetningen av en gemensam mening, som kan ligga till grund för mer kvalificerade och hållbara lösningar.

”En duktig processkonsult skapar energi, innovation och engagemang.”

Det är metoden som är avgörande

Jag möter fortfarande många människor som inte riktigt förstår vilken avgörande skillnad processkonsulten gör. ”Vi har ju redan både MUS-samtal och strategiprocesser”, säger de. Men skillnaden ligger i sättet man gör det på. Ett möte som faciliteras av en duktig processkonsult skapar energi, innovation och engagemang på ett helt annat sätt än traditionella möten, som jag tror många av oss upplever som tröttsamma och på gränsen till långtråkiga.

Men det kan vara svårt att erkänna att man skulle kunna ha bättre strategiprocesser eller bättre möten, eftersom många av oss ju är av uppfattningen att vi redan är duktiga på det. Det antagandet vill jag gärna utmana lite, eftersom jag tror att en snabb rundfrågning i organisationen förmodligen skulle avslöja att många upplever mötena som långa och enformiga. Det är i alla fall den bild jag oftast möter. Fråga bara dig själv när du senast gick ut från ett möte och tänkte: Wow, det där var ett FANTASTISKT möte!

Vad kan en processkonsult?

En utbildad och skicklig processkonsult kan göra allt från att driva en process där flera stora grupper ska föra en dialog mellan olika delar av organisationen till att hantera konflikter i en ledningsgrupp. Ibland blöder bottenlinjen, och ledningsgruppen grälar och motarbetar varandra i stället för att lösa problemet. Här kan en processkonsult förbereda några antaganden om varför ledningsgruppen är i konflikt med varandra och sedan presentera dem för gruppen.

Processkonsulten har inte någon diagnos i bakfickan, utan hjälper ledningsgruppen att själv lösa problemet. Antagandet är naturligtvis att ledningsgruppen själv är tillräckligt kompetent för att lösa problemet. De behöver bara lite hjälp med det. Och det allra bästa är att ledningsgruppen nu har lärt sig hur de kan klara av nästa konflikt på egen hand, eftersom de ju själva var involverade i processen. De är fortfarande samma människor, men skillnaden är att de har fått möjlighet att reflektera över sina ord och handlingar.

”En processkonsult överför sin kompetens till alla inblandade
och hjälper därmed organisationen på vägen mot en lärande kultur.”

En god investering

Processkonsulter överför sin kompetens till alla inblandade och hjälper därmed organisationen på vägen mot en lärande kultur. Därför är en investering i utbildning av processkonsulter enligt min uppfattning en särskilt god investering. Det är den gamla goda hjälp till självhjälp-metoden som används.

Samtidigt är det viktigt att förstå att processkonsultation inte är någon quick fix. Den lärande processen kan störa organisationen, eftersom man börjar ställa fler frågor samtidigt som nyfikenheten efter att göra saker på nya sätt växer. Detta måste organisationen förbereda sig för att klara av.

Vill du bli processkonsult?

På det individuella planet hjälper kompetens inom processkonsultation till att skapa mening och innehåll i arbetet, eftersom man blir involverad i olika lärorika och positiva processer. Om du till exempel jobbar som projektledare kan du engagera intressenterna på ett kompetent och meningsskapande sätt och därmed se till att projektet lyckas.

Här följer mina tre goda råd till dig som drömmer om att skapa bättre processer som processkonsult:

  1. Få ordning på verktygslådan.
  2. Bli medveten om hur du ”fyller i”. Som processkonsult ska du nämligen vara neutral. Du får alltså inte betrakta världen genom dina egna, färgade glasögon.
  3. Börja med det lilla, och öva upp dig. Processkonsultation handlar först och främst om övning. Det är nämligen här värdena skapas.

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte specialområde är samverkan och hur denna kan utvecklas, både i teori och praktik. Anne-Charlotte är mycket väl förtrogen med hur man arbetar strategiskt med övergripande ansvar i politiskt styrda organisationer och har bl.a. arbetat som expert i ett regeringsuppdrag med målet att utveckla kompetens om samverkan och processtöd till kommuner, förvaltningar och verksamheter på nationell nivå.Anne-Charlotte är utbildad beteendevetare och processkonsult.