Om Mannaz

Våra hållbarhetsmål

Att värna om social hållbarhet i Mannaz kommer naturligt med hörnstenar som inkludering, mångfald och psykologisk säkerhet i allt vi gör. Våra ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmål omfattar alltifrån fossilfrihet till cirkularitet och ekonomisk långsiktighet.

 

Hållbarhet
Hållbarhet
×

Det här är hållbarhet för oss

Hållbarhet är ett komplext begrepp som omfattar flera områden. Vi strävar efter att utveckla Mannaz så att det blir ett fullt hållbart företag som bidrar till att skapa en bättre värld.

Miljömässig hållbarhet, där vårt fokus ligger på cirkularitet och att minimera våra CO2-utsläpp.

I centrum för våra sociala hållbarhetsinsatser ligger att sträva efter inkludering, mångfald och psykologisk säkerhet.

Våra styrningsinsatser fokuserar på att anta både ett strategiskt och praktiskt tillvägagångssätt för vår påverkan, risker och möjligheter relaterade till hållbarhet. Till exempel fokuserar vi på att uppdatera våra upphandlingspolicys och vår introduktion av medarbetare för att täcka ESG-element som är viktiga för Mannaz.

För Mannaz innebär ekonomisk hållbarhet ett fokus på att skapa långsiktiga resultat och säkerställa en finansiellt sund verksamhet.

Varför jobbar vi med hållbarhet?

Det är viktigt för Mannaz att vara ett hållbart företag. Vi lever efter hållbara principer eftersom de överensstämmer med våra grundläggande värderingar och vår syn på livet som individer.
Precis som många andra företag är Mannaz’s hållbarhetsomvandling en lång process. Vi har ännu inte passerat mållinjen, men vi strävar systematiskt vidare mot att nå en allt högre grad av hållbarhet.

 

Mannaz Hållbarhetsambition 2025

Mannaz Hållbarhetsambition 2025 är nära kopplad till vår övergripande strategi att förändra det som är viktigt och säkerställa inflytande. Som en del av våra strategiska prioriteringar har Mannaz valt att fokusera på sex globala mål för hållbar utveckling som är nära kopplade till vår verksamhet och samarbetet med våra kunder.

 

Mannaz - Why do we work with sustainability?Vi är fast beslutna att uppnå denna ambition och strävar ständigt efter att förbättra och mäta vår prestation mot sex centrala hållbarhetsmål (SDG) som vår styrelse också har godkänt.

För att uppnå vår hållbarhetsambition 2025 har vi antagit ett tillvägagångssätt som innebär en balanserad portfölj av årliga mål och initiativ. Detta tillvägagångssätt ger oss ett kontinuerligt flöde av åtgärder som är engagerande och effektiva för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Vi balanserar kortsiktiga och långsiktiga mål samt mindre, lätt genomförda initiativ med större, mer ambitiösa.

Exempel på våra initiativ över de 6 utvalda hållbarhetsmålen:
– Genom att välja JEUDAN som kontorsleverantör för vårt huvudkontor i Köpenhamn har vi övergått till 100% grön el från europeiska vindkraftverk under 2024, certifierad av vår elleverantör Ørsted.

– Vi har etablerat ett partnerskap med NGO-organisationen Station för ett närmare samarbete för att attrahera en mer diversifierad grupp av studenter.

– Vi har infört en uppdaterad uppsättning upphandlingsprinciper med hållbarhetskriterier.

Våra åtaganden, rapportering och resultat

UN Global Compact Network Denmark

Mannaz deltar i acceleratorprogrammet Target Gender Equality genom sitt strategiska partnerskap med UN Global Compact Network Denmark.

Som en del av samarbetet erbjuder vi ett antal av våra främsta kompetenser i UN Global Compact Danmarks program ”Target Gender Equality”. Läs mer om partnerskapet.

 

Mannaz UN Global Compact communication on Progress (CoP)

‘Communication on Progress 2023 (CoP)’

Mannaz uppförandekod

EcoVadis

Mannaz har genomgått en bedömning av EcoVadis.

EcoVadis har genomfört en grundlig utvärdering av Mannaz policyer, åtgärder och hållbarhetsprestationer inom olika kategorier som miljö och klimat, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

Som ett resultat av denna bedömning har Mannaz tilldelats en silvermedalj av EcoVadis, vilket är en betydande milstolpe för oss. Detta erkännande placerar Mannaz bland de bästa 25% av företagen i vår bransch, vilket vi är stolta över.

 

Hållbarhet på agendan

En viktig del av vår förmåga till hållbar påverkan är att inspirera, utbilda och stärka våra kunder att vidta hållbara åtgärder och flytta det som är viktigt.

Behöver ditt företag kunskap, verktyg och utbildning för utveckling mot ökad hållbarhet?

Vi erbjuder kurser, företagsinterna program och skräddarsydda konsulttjänster som kommer att påskynda ditt företags hållbarhetsomvandling.

Läs om dina möjligheter

Om du har några frågor angående vårt hållbarhetsarbete, tveka inte att kontakta:

Client Director

bkb@mannaz.com
+45 2295 0151

Get inspired
Ledare & teams Hur du får alla engagerade i hållbarhetsstrategin

Hur kan ni lansera företagets ambitiösa hållbarhetsstrategi så att medarbetarna känner ägandeskap och blir engagerade i den förändringsprocess som ni står inför? En viktig del är samarbete med medarbetarna och att hållbarhetsstrategin måste vara relevant för både kunderna, företaget och medarbetarna.

Leaders & Teams Four handles to achieve sustainability

How far has your company progressed with the sustainability agenda? Have you gone far enough or could you use a few more handles to move your organisation forward? Read on and be inspired to get everyone engaged in sustainability to ensure successful implementation

The potential is people