Möt
Per Krull

Per Krull

Senior Consultant

pkr@mannaz.com
+45 2330 0715
LinkedIn

Per rådgivare främst inom Processledning.

Erfarenhet & bakgrund

Jag utvecklar organisationer som vill förbättra och förändra sig. Jag inspirerar ledare och medarbetare att sträva mot nästa nivå inom ledarskap, samarbete, etik och resultat. Med över 20 års erfarenhet har jag hjälpt över 150 organisationer och deras ledare att forma den önskade framtiden. Jag arbetar intensivt och skapar närvarande och förtroendefulla rum som motiverar människor att öppna sig och stödja varandra.

Jag har en särskild förmåga att läsa och förstå relationer, psykologiska dynamiker och organisationers komplexitet. Baserat på noggranna analyser av organisationens behov och önskemål faciliterar jag olika typer av processer med metoder från min omfattande verktygslåda som processkonsult. Träningen av deltagarna i mina workshops sker på golvet i rollspelsliknande scenarier med observatörer och återkoppling, enligt principen: ‘Du lär dig inte att simma genom att sitta på land och prata om det.’ Med en doktorsexamen i ledarskap och designtänkande besitter jag tung metodisk, analytisk och teoretisk kunskap om förändring, forskning och innovation. Jag tillämpar metoder från designtänkande med målet att utveckla lösningar för komplexa och sammansatta problem.

“Jag älskar att föra människor in i det rum där de vågar öppna sig och vara sig själva. I denna trygga miljö är det möjligt att utvecklas tillsammans med andra och lyckas med den önskade förändringen.”
Per Krull
Per Krulls kommande kurser
3. sep - 4. sep 2024
Psykologisk tryghed
Tivoli Hotel & Congress Center, København V
5. sep - 2. oct 2024
Designtænkning – skab innovative løsninger
Tivoli Hotel & Congress Center, København V
7. oct - 8. nov 2024
4. nov - 6. nov 2024
Introduktion til ledelse
Tivoli Hotel & Congress Center, København V
11. nov - 4. dec 2024
Få reda på mer
Låt dig inspireras av artiklar om Processledning
Procesfacilitering Nysgerrighed og mennesket i centrum

Som organisationskonsulenter er vi på udkig efter mønstre og nye modeller, der udvikler organisationer og individer. Vi hjælper desuden med at skabe gode rammer for tværfagligt samarbejde og struktureret videndeling, så der skabes den bedst mulige basis for innovation og intelligente løsninger.

Coaching & Persontypetests Nysgerrighed er en kraftfuld kompetence

Du kan være dygtig, erfaren og produktiv – men uden nysgerrighed, risikerer du at begrænse dit potentiale og overse vigtige faktorer. Inden for de seneste par år er der kommet fokus på vigtigheden af at være nysgerrig.

The potential is people