Möt
Lale Lee

Lale Lee

Senior Consultant

lle@mannaz.com
+45 2714 7911
LinkedIn

Erfarenhet & bakgrund

Med 20 års samlad erfarenhet inom hållbarhetsdiplomati, partnerskap, policyutformning, strategi och genomförande hjälper jag främst offentliga och privata organisationer att driva meningsfulla och brådskande åtgärder mot hållbara framtidsperspektiv.

Kronad med åtta års erfarenhet i en roll som klimatförhandlare i FN:s Parisavtalsprocess har jag sektorsspecifik kompetens inom olika branscher såsom hälsa, transport, jordbruk, finans och kulturarv med specifikt fokus på klimatförändringar och miljömässig hållbarhet.

Innan jag anslöt mig till Mannaz arbetade jag inom flera ministerier i Turkiet, OECD:s Internationella Transportforum, EU:s Europeiska miljöbyrå och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Nu erbjuder jag Mannaz klienter min hållbarhetsexpertis inom ESG-rapportering, Transformative Sustainability Leadership och hållbar projektledning som senior konsult.

Jag har en masterexamen i miljö från King’s College London.

Kompetensområden
  • Leading sustainability
  • Sustainable Leadership
  • Systems Thinking
  • The future of organisations
  • Working in multicultural environments
  • Visa alla 5
Certifieringar
“Carpe Futurum: För att gripa din önskvärda framtid måste du börja idag för att bygga den. Jag tror på det inneboende goda hos människor, men är samtidigt realistisk om vår ofullkomlighet.”
Lale Lee
Få reda på mer
Låt dig inspireras av artiklar om
Sustainability Bridging Your Company´s Sustainability Skills Gap: A Crucial Step for Companies and the Planet

Sustainability skills gap refers to the shortage of professionals equipped with the knowledge, expertise, and competencies needed to drive sustainable initiatives within businesses. Addressing this gap is not only vital for the success of companies but also crucial for the well-being of our planet.

Sustainability Are you making the most of your company’s sustainability reporting?

Your organisation’s sustainability performance data can help you tap into wider opportunities if you dig them out of your annual report and breathe life into them. Be inspired in this article.

The potential is people