Styrelser och ledningsgrupper

Mannaz is dedicated to developing board and executives. We strive to understand, leverage and expand the future value of boards and executives, becoming the driving force that’ll shape the future.

Mannaz är starkt engagerade i utveckling av arbetet i styrelser och ledningsgrupper. Vi strävar efter att öka förståelse och maximera nyttan i det viktiga arbetet som bedrivs i styrelser och ledningsgrupper, när de utvecklas till den drivande kraften för framtida utveckling.

Att utvecklas till den drivande kraften för framtida utveckling ställer krav på en balans mellan att leda och övervaka. Hur skiljer sig den klassiska styrelserollen med övervakning av hur verksamheten utvecklas från den nyare ledarskapsrollen? Det finns inget enkelt svar, men för att kunna leda verksamheten in i framtiden krävs mer ledarskap från styrelsen och ett närmare och mer inspirerande samarbete mellan styrelse och ledningsgrupp.

Styrelsen behöver förstå när det krävs ledarskap, när gemensamma insatser krävs med styrelse och enskilda ledare och när styrelsen inte ska ingripa alls. Övervakning av verksamheten kan göras på många olika sätt, och är betydelsefull. God bolagsstyrning är också betydelsefull. Men det är dags för styrelsen att ifrågasätta sin egen roll och sitt ansvar och bidra mer till att leda verksamheten och ledningen framåt, och ta mer aktiv del i att forma verksamhetens framtid.

Mannaz vill förstå, utnyttja och utveckla styrelsens roll i verksamheten, för att bli duktiga styrelseföregångare, med vetskapen om att styrelsen fortsatt också måste ha en övervakande roll över verksamheten. Att stärka styrelsers kompetenser och färdigheter för att skapa framtidens styrelser som kan ha stor betydelse för verksamheters framtid, kan göras genom att utveckla människorna i styrelsen individuellt och tillsammans som grupp.

När vi arbetar med styrelsen som en grupp har vi två viktiga grundpelare: “customized and collaborative”. Vi arbetar tillsammans med styrelsen och ledningen för att förstå exakt de behov och insatser de har behov för att lägga tid på. Vi frågar, lyssnar, utmanar och analyserar. Vi planerar och sedan agerar vi – tillsammans med styrelse och ledning. Vi följer upp för att försäkra oss om att behovet har tillgodosetts och att processen har lett till en verklig prestation, att vi gjort vårt arbete tillsammans.

Pressen på ledare ökar med samma höga hastighet och komplexitet som förändringar orsakade av den teknologiska, politiska och finansiella globaliseringen. Hela Mannaz existens och syfte är att stärka och stötta ledare och deras verksamheter i att hantera och navigera i framkant i vår föränderliga värld, och att hela tiden behålla rollen som den drivande kraft som formar och utvecklar organisationens egen framtid.

För mer information kontakta:

Joakim Eriksson

Client Director

E-mail: jer@mannaz.com

Tlf: +46 735 286 071

Magnus Ramdén

Senior Consultant

E-mail: mra@mannaz.com

Tlf: +46 735 01 63 21

Anne-Charlotte Blomqvist

Senior Consultant

E-mail: acb@mannaz.com

Tlf: +46 760 42 90 28

Anna Rosdahl

Senior Consultant

E-mail: aro@mannaz.com

Tlf: +46 708 23 84 41

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×