Möt
Anna Rosdahl

Anna Rosdahl

Senior Consultant

aro@mannaz.com
+46 708 23 84 41
LinkedIn

Anna rådgivare främst inom Ledare & teams, Kunder & projekt, Coaching, Processledning, Offentlig sektor, Förändringsledning & transformation, Strategi och organisation och Mångfald & inkludering.

Erfarenhet & bakgrund

Jag har lång erfarenhet av att som ledarskapskonsult driva utveckling och förändringsprocesser både på individ- och organisationsnivå. Med en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation bidrar jag till en tro på människans och organisationers inneboende potential där avstampet och nyskapande är nödvändigt för att uppnå det nödvändiga resultatet.
Som konsult arbetar jag med ledarskapsutveckling på både individ och gruppnivå, konflikthantering, teamutveckling, kulturförändring, organisationsutveckling samt förändringsledning.

Grundläggande perspektiv för mig är samskapande, meningsfulla samtal, närvaro och kontakt, holistiskt perspektiv och navigering i komplexitet. Ett av mina favorituttryck är ”never either/or but both/and”.

Jag har även lång erfarenhet av att arbeta som terapeut.Därifrån hämtar jag kunskap kring neuroforskning, mindfulness samt känslornas betydelse kring samspel och beslutsfattande.

Certifieringar
  • Faraz 360
  • Group Development Questionnaire (GDQ)
  • Hogan (HPI)
  • Master Management Personlighetsanalys
  • PAPI Assessment
  • Visa alla 5
“”If you want to build a ship, you don´t drum the men to go to the forest to gather wood, saw it and nail the planks together. Instead you teach them the desire for the sea.” Antoine de Saint-Exupéry ”
Anna Rosdahl
Få reda på mer
Låt dig inspireras av artiklar om Ledare & teams
Ledare & teams Hur du får alla engagerade i hållbarhetsstrategin

Hur kan ni lansera företagets ambitiösa hållbarhetsstrategi så att medarbetarna känner ägandeskap och blir engagerade i den förändringsprocess som ni står inför? En viktig del är samarbete med medarbetarna och att hållbarhetsstrategin måste vara relevant för både kunderna, företaget och medarbetarna.

Ledare & teams Organisatorisk resiliens – att bygga upp förmågan att navigera i osäkra tider

I Mannaz tror vi på att bygga resiliens som baseras på öppenhet, flexibilitet och anpassningsförmåga i stället för att bygga armerade murar. I den här artikeln kommer vi att utforska några av våra erfarenheter av att bygga upp den typen av resiliens i organisationer.

Ledare & teams 4 råd för välfungerande självledarskap

Självledarskap har blivit svaret på det medbestämmande som medarbetarna efterfrågar och som företagen gärna vill erbjuda. Men självledarskap kommer inte utan utmaningar. Få fyra goda råd om professionella samtal i denna artikel.

The potential is people