Fem konsulttrender vi kommer att se i 2021

Vilka trender kommer konsultverksamheter att möta 2021? Marianne Egelund Siig, VD för Mannaz, presenterar fem trender som hon tror kommer att prägla konsultbranschen under det nya året.
·

Vilka trender kommer konsultverksamheter att möta 2021? Marianne Egelund Siig, VD för Mannaz, presenterar fem trender som hon tror kommer att prägla konsultbranschen under det nya året.

Året närmar sig sitt slut och enligt tradition, tiden då vi ser framåt och försöker förutsäga vilka trender konsultverksamheter kommer att möta under det nya året.

VD för konsultverksamheten Mannaz, Marianne Egelund Siig, pekar på fem trender:

1. Jämställdhet, mångfald och inkludering

#Metoo-vågen i Danmark har först i år kommit igång på riktigt, men nu kan vi däremot märka att företagen har börjat öppna ögonen för att det är ett absolut nödvändigt fokusområde som de måste arbeta strategiskt med. De efterfrågar hjälp, inte bara med det viktiga förebyggande arbetet och hanteringen av kränkande behandling, men till stor del också det strategiska arbetet med att skapa en bättre könsbalans, mångfald och inkludering.

2. Ledarskap i en digital och virtuell värld – nya arbetsformer

Det råder inga tvivel om att vi även under 2021 kommer att ha många av verksamhetens sammankomster med kunder och samarbetspartners, virtuellt, något som också kommer visa på flera aspekter av digitaliseringen. Att leda virtuella grupper har sina egna utmaningar när det kommer till kultur, tillit, kommunikation och samarbete, så jag förväntar mig att detta kommer att fortsätta vara en viktig uppgift för oss att hjälpa företag med. Under 2021 är det inte längre lika relevant att prata om digital transformation som något som ”är på väg”. Vi och våra kunder är mitt i den, och vi lever efter den, även om jag tror att få av oss, verkligen upplever konturerna av den digitala ”revolutionen”.

 

3. Investering i hållbar utveckling

I våra dialoger med både privata och offentliga kunder kan vi se tydliga tecken på att hållbarhetsagendan går från att vara ett fokus lite på sidan av företagsstrategin, till att på allvar integreras i alla företagens strategiska och operativa beslut. Den offentliga sektorns gröna upphandlingsstrategi hjälper verkligen till att driva på i den riktningen. Vi förflyttar oss också från diskussioner primärt om CO2-utsläpp, klimat och kvotering, till att fokusera på de globala målen och på att arbeta strukturerat med de organisatoriska och verksamhetsmässiga vinsterna.

4. Fusioner och uppköp

Det verkar som att fusioner och uppköp ökar, som en följd av COVID19-pandemin. Några affärsområden kommer att fasas ut och andra företag kommer att ta plats, slås samman och växa. De affärsområden som lyckas, kommer också att ställa krav på nya kompetenser bland medarbetare och ledare. De kommer även vara i behov av stöd inför både strategisk, kulturell och operativ utveckling.

5. Partnerskap

Som bransch upplever vi att det finns ett större intresse av att ingå strategiska partnerskap som en del av tillväxtstrategier. Vi behöver bygga givande ”ekosystem” med våra egna medarbetare och kompetenser, i samspel med strategiska partners, leverantörer och kunder för att lösa uppgifter – som ett samarbete till förmån för helheten.

Alla fem trender gäller våra kunder – men såklart även för oss i konsultbranschen.

 

Denna artikel har kommit till i samarbete med DI, som har bett Marianne Egelund Siig, CEO för Mannaz, att peka på 5 trender 2021. Läs den ursprungliga artikeln här.

The potential is people